Ekonomska šola Novo mesto – Srednja šola in gimnazija

O šoli

Ekonomska šola Novo mesto ima dve organizacijski enoti: Srednjo šolo in gimnazijo ter Višjo strokovno šolo. Zavzemajo se za vzgajanje in izobraževanje splošno razgledanih posameznikov, ki so pripravljeni doseči svoje življenjske cilje. Je šola s tradicijo, uspehi in ambicijami. Pouk poteka v sodobnih in prijaznih, z najnovejšo tehnologijo opremljenih učilnicah. Del učnega procesa poteka tudi v šolskih video in foto studijih ter v grafični in likovni učilnici ter mediateki. Ekonomska šola Novo mesto je ena redkih šol pri nas, ki ima tudi učilnico na prostem. Dijaki se lahko udejstvujejo v različnih obšolskih dejavnostih. V sklopu šole deluje časopis Ekonom lon’c, MaUs TV – televizija mladih ustvarjalcev, podjetniški krožek, okoljske aktivnosti itd. Ekonomska šola Novo mesto – Srednja šola in gimnazija izvaja naslednje programe: ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik, medijski tehnik in trgovec.

Število maturantov na leto: 99

Število vseh dijakov: 453

Število vseh profesorjev: 38

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

EKONOMSKA GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Ekonomska gimnazija je program, ki se osredotoča na ekonomsko-poslovna znanja. Dijakom posreduje ustrezne veščine in informacije, ki jih bodo potrebovali pri nadaljnjem študiju in življenju nasploh. Program spodbuja kritično razmišljanje ter razvoj vodstvenih in podjetniških spretnosti na področju ekonomije. Dijaki lahko izbirajo med družboslovnimi in naravoslovnimi predmeti, strokovno znanja pa pridobijo pri predmetih ekonomija in podjetništvo. Po uspešno opravljeni splošni maturi se lahko vpišejo na višješolske, visokošolske in univerzitetne programe.

EKONOMSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Srednje strokovni program za ekonomskega tehnika se zaključi s poklicno maturo. Učni program obsega vsebine s področja gospodarstva in podjetništva. Dijaki se med šolanjem razvijajo na osebnostni in strokovni ravni. Program je sestavljen iz teoretičnih predmetov in praktičnega pouka. Praktični del poteka v šoli in pri delodajalcu. Po zaključenem šolanju se lahko kandidati zaposlijo v računovodstvu, bančništvu, knjigovodstvu, reviziji, trženju, zavarovalništvu, logistiki, kot komercialni zastopniki, menedžerji, posredniki, ekonomisti itd. Zaključen program omogoča vpis na višješolske, visokošolske ali univerzitetne programe.

MEDIJSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: medijski tehnik/medijska tehnica

Štiriletni srednje strokovni program za medijskega tehnika se zaključi s poklicno maturo. Dijaki se v času šolanja usposobijo za delo na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije, grafičnih, medijskih in avdiovizualnih komunikacij. Spoznajo se z različno računalniško, strojno in programsko opremo. Zaposlijo se lahko v studiih, medijskih hišah in podjetjih, ki delujejo na področju različnih komunikacij. Uspešno zaključen program jim omogoča nadaljevanje šolanja na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpišejo tudi na nekatere univerzitetne programe.

TRGOVEC (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: prodajalec/prodajalka

V času šolanja se dijaki spoznajo z različnimi blagovnimi izdelki, naučijo se svetovanja strankam in pridobijo druge komunikacijske veščine, spoznajo zakonitosti trgovinskega poslovanja, trgovinske tehnologije ter informacijskih sistemov. Del programa poteka v obliki delovne prakse. Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom. Prodajalci se lahko zaposlijo v trgovinskih podjetjih, kjer se ukvarjajo s prodajo različnega blaga. Zaključen program jim omogoča tudi nadaljevanje šolanja na poklicno-tehniških programih.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

3D pogled

Vhod

Video studio

Foto studio

Drugačen pouk

Tiskarna

Učno podjetje

Avla

Računalnica

Knjižnica

Ekonomska gimnazija

Ekonomski tehnik

Medijski Tehnik

Trgovec

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 07 39 33 260
Računovodstvo 07 39 33 274
Knjižnica 07 393 32 86
Info e-mail informacije@esnm.si
TRR: SI56 0110 0603 0703 627

Vodstvo šole

vladimira šuštaršič ravnateljica

Vladimira Šuštaršič

Direktorica in ravnateljica

Slavka Breznikar

Pomočnica ravnateljice

Laura Laban

Tajništvo

Klavdija Giodani

Svetovalna služba

Jožefa Štukelj

Računovodstvo
vir: https://www.esnm.si