Dietetik - poklic

Dietetik

Dietetik v zdravstveni dejavnosti ocenjuje prehransko stanje in prehranjevalne navade ljudi, načrtuje jedilnike in ima znanje iz prehrane in dietetike.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja dietetik?

Dietetik v zdravstveni dejavnosti ocenjuje prehransko stanje in prehranjevalne navade ljudi, načrtuje jedilnike in ima znanje iz prehrane in dietetike. Pri delu upošteva postopke za varno pripravo in ravnanje z živili. Seznanjen je s proizvodnjo, sistemi za oskrbo z živili in distribucijo. Dobro pozna izdelke in živila za umetno hranjenje, vsebnost hranil in uporabnost v prehrani. Poleg tega opravlja prehransko obravnavo in oceni prehransko stanje ter pozna tehnike za izračun potrebnih hranil. Njegovo delo obsega sestavljanje jedilnikov, svetovanje o pravilni prehrani in ustrezni pripravi hrane ter zdravstveno vzgojno delo.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki, ki jih dietetik uporablja, so: tehtnica, bioimpedančna tehtnica, laboratorijski izvidi, računalniški programi in pripomočki za izračun in oceno hranilnih ter energijskih potreb. Pri sestavi jedilnikov uporablja splošne predpise o zdravi hrani.

Kakšni so izdelki in storitve dietetika?

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic dietetika?

Dietetik mora imeti občutek za delo in sodelovanje z ljudmi, organizacijsko sposobnost ter sposobnost prilagajanja in komunikacije.

Poklic - dietetik

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu dietetika?

Poklicne nevarnosti dietetika se razlikujejo glede na področja dela. Pri delu obstaja možnost mehanskih poškodb, v zdravstvenih ustanovah pa možnost okužbe z nalezljivimi boleznimi.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic dietetika?

Pogoj za opravljanje poklica dietetika v zdravstveni dejavnosti je zaključen izobraževalni program v visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje (Prehransko svetovanje – dietetika) in 2. stopenjskem programu (Dietetika).

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Dietetik za opravljanje svojega dela potrebuje znanje s področij fizike, kemije, biologije, mikrobiologije, nutrigenomike, imunologije, medicine, psihologije, farmacije, sociologije. Poznati mora tehnologijo predelave in pridelave živil, kakovosti živil, mikrobiologije živil, varnost živil in ustrezno zakonodajo. Seznanjen je s postopkom prehranske obravnave bolnika ob upoštevanju biokemičnih testov, laboratorijskih analiz in ustrezne prehranske podpore. Poleg tega mora imeti sposobnost pisne in ustne komunikacije s strokovnjaki in uporabniki ter v interdisciplinarnem skupinskem delu s socialnimi in zdravstvenimi strokovnjaki. Dietetik pozna tehnike vodenja obratov za distribucijo in pripravo hrane ter tehnike organizacije, ukvarja se s sestavljanjem jedilnikov, ki so ustrezni za ciljno populacijo in pozna epidemiologijo stanja prehranjenosti. Pozna osnove ekonomike, kakovosti v zdravstvu in zdravstveno-ekološkega managementa.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti dietetika?

Dietetik v zdravstveni dejavnosti opravlja srednje fizično zahtevna dela. Pomembne so senzorične veščine, sposobnost opazovanja, poslušanja in empatije, sposobnost psihološkega odločanja in razumevanja. Dietetik mora poznati pomembnost higiene okolja in osebne higiene.

Kje se lahko zaposli dietetik?

Dietetik se lahko zaposli v prehranskih obratih, zdravstvenih ustanovah in socialnih zavodih.

Kakšna so delovna področja dietetika?

Delovna področja dietetika so: izobraževanje posameznikov in skupin prebivalcev o ustreznem načinu priprave hrane in zdravi prehrani, zdravstveno-vzgojno delo, prehranska obravnava pacientov, sestavljanje uravnoteženega jedilnika, sodelovanje z zdravstvenim osebjem, nadzor dela pri izdaji in pripravi hrane.

Kakšne so razmere za delo?

Razmere za delo se razlikujejo in so odvisne od področja dela. Delo lahko obsega organizacijo, načrtovanje obrokov v prehranskih obratih, delo v zaprtih prostorih (izobraževanja, prehranska terapija). Delo dietetika vključuje tudi administrativno oblikovanje navodil, priporočil ter prehranskih ocen, ki so izdelana glede na uporabnike in cilj.

Kakšne so možnosti zaposlovanja dietetika?

Dietetik v zdravstveni dejavnosti se lahko zaposli v prehranskih obratih, zdravstvenih ustanovah in socialnih zavodih.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Fakulteta za vede o zdravstvu

Biotehniška fakulteta

 

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici