Zavod sv. Stanislava – Škofijska klasična gimnazija

O šoli

Škofijska klasična gimnazija je zasebna katoliška gimnazija. V programu so uravnoteženo obravnavane družboslovne, naravoslovne in humanistične vsebine. Program vsebuje tudi predmet vera in kultura, ki ga javne šole nimajo. Ker je gimnazija klasična, imajo vsi dijaki latinščino, nekateri pa izberejo tudi staro grščino. Gimnazijsko vodilo Amor magister optimus poudarja, da je ljubezen najboljša učiteljica, kar je glavno vodilo pri delovanju celotne šolske skupnosti. Program Škofijske klasične gimnazije skrbi za celostno rast dijaka, zato poleg odličnosti na učnem področju spodbuja veselje do življenja, sočutje, ustvarjalnega duha in medsebojno odgovornost.

Število maturantov na leto: 141

Število vseh dijakov: 620

Število vseh profesorjev: 70

Spoštovani,

po hodnikih Škofijske klasične gimnazije in Jegličevega dijaškega doma stopam že nekaj let. Neštetokrat na poti srečam srečne obraze, ki jih spremlja mladostna vedrina in smeh. Včasih pa so del moje poti tudi razmišljujoči in zamišljeni mladi prijatelji in prijateljice. Takrat opazim tudi kakšno solzo, ki spolzi po licu. V naši hiši je življenje. Neskončno hvaležen sem, ko opazim, da v nobenem izmed teh stanj mladostnica ali mladostnik ni sam. Bogati ga družba sošolk in sošolcev, prijateljic in prijateljev, profesoric in profesorjev, vzgojiteljic in vzgojiteljev. Drug drugemu smo poslani na pot. Za nasvet, oporo, objem.

Našo gimnazijo bogati klasičnost, duhovnost in ustvarjalno sobivanje. To so trije stebri, ki so se že v preteklosti in se še danes izkazujejo za neprecenljivo pot vzgoje in izobraževanja, ki daje odlične rezultate na vzgojnem in izobraževalnem področju. Pot, ki vzgoji in izobrazi posameznice in posameznike na mnogih naravoslovnih in družboslovnih področjih. Vzgoji jih v odgovorne ljudi, ki bogatijo družbo, saj pri nas poskrbimo za celovito osebnostno rast mladih.

Spoštovani, dobrodošli na naši spletni strani. Bodite radovedni, uživajte. V kolikor vas bo pot zanesla v naš del mesta, dobrodošli, da se srečamo tudi osebno. Veseli vas bomo.

Rihard Režek, ravnatelj Škofijske klasične gimnazije

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

KLASIČNA GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Program klasične gimnazije dijake pripravlja na opravljanje splošne mature in na nadaljevanje izobraževanja. Klasična gimnazija ima kot dodatni predmet latinščino, poleg tega pa je večji poudarek na humanističnih vsebinah (dodatne ure filozofije in zgodovine). Dijaki imajo tudi možnost učenja grščine. Posebnost šole je predmet vera in kultura.

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo (01) 58 22 245 skg@stanislav.si
TRR: SI56 0292 2001 3951 214

Vodstvo šole

Rihard Režek

Ravnatelj

Marjeta Prašnikar

Pomočnica ravnatelja

Lily Schweiger Kotar

Pomočnica ravnatelja

Valentina Tandler

Tajništvo
Zavod sv. Stanislava - Škofijska klasična gimnazija

Maja Turšič

Svetovalna služba - za dijake in starše 1. letnika, 2. a, 2. b , 2. c in dijake 4. letnika

Uradne ure: ponedeljek: 8.00 - 15.00, torek: 8.00 - 16.00, sreda: 8.00 - 15.00, četrtek: 8.00 - 14.00

Zavod sv. Stanislava - Škofijska klasična gimnazija

Tomaž Urh

Svetovalna služba - za dijake in starše 2. č, 2. d, 2. e in dijake 3. letnika ter za koordinacijo dela z dijaki s posebnimi potrebami

Uradne ure: ponedeljek in torek: 7.30 - 15.00, sreda: 7.30 - 14.30, sreda: 7.30 - 13.30

Zavod sv. Stanislava - Škofijska klasična gimnazija

Nataša Hanuna

Svetovalna služba - karierno svetovanje

Uradne ure: pred in po pouku, med glavnimi odmori, po dogovoru

vir: https://www.stanislav.si/skofijska-klasicna-gimnazija/