Zavod Antona Martina Slomška – Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška

O šoli

Zavod Antona Martina Slomška – Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška je kulturna in vzgojna ustanova, ki jo je leta 1995 ustanovila takratna škofija, danes pa Nadškofija Maribor. V šolskem letu 1997/1998 je v sklopu zavoda začela delovati Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška. Zavod ima še druge enote: Hiša otrok – vrtec montessori, Osnovna šola montessori, Dijaški dom Antona Martina Slomška ter Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška. Škofijska gimnazija je zasebna katoliška gimnazija, ki temelji na koreninah evropske civilizacije, na judovsko-krščanskem, grško-rimskem in humanističnem izročilu ter vrednotah. Pomembne usmeritve šole so: spoznavanje različnih kultur in civilizacij, prispevanje k dialogu in spoštovanje drugačnosti. Učni proces Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška je usmerjen v prepletenost različnih ved in temelji na pomenu znanosti ter vere. Dijake usmerjajo v spoznavanje pomena moralnih vrednot in spodbujajo celostni vzgojni pristop, ki upošteva duhovno, duševno in telesno človeško razsežnost.

Število vseh dijakov: 296

Število vseh profesorjev: 33

Spoštovani bralke in bralci,

pred vami je odločitev za nadaljnje izobraževanje. Vrata vam odpira tudi naša šola; in zakaj bi se vpisali na Slomškovo gimnazijo? V Sloveniji imamo praviloma dobre javne šole, zato zelo majhen delež zasebnih šol, med katere sodi tudi naša gimnazija, ne ogroža nikogar. Sam raje poudarjam, da predstavljamo obogatitev z možnostjo izbire drugačnega, bolj celostnega pristopa k vzgoji in izobraževanju. Prvi razlog za odločitev za Slomškovo gimnazijo je poudarek na oblikovanju osebnosti, ki vključuje telesno, duševno in duhovno razsežnost bivanja. Poleg predmeta vera in kultura, pri katerem se dijaki srečujejo z vprašanji pomena vere in duhovnega življenja za posameznika in družbo, dijaki na različnih duhovnih srečanjih in pogovorih z gosti odpirajo tudi pomembna vprašanja medčloveških odnosov, odraščanja, bodočega partnerstva in starševstva, za kar sicer ne obstaja nobena posebna šola. Drugi razlog je priložnost doživljanja medgeneracijskega utripa pod Kalvarijo, saj smo v isti stavbi združeni vrtec in osnovna šola, ki delata po načelih pedagogike montessori, hkrati pa še gimnazija, dijaški dom ter glasbena in baletna šola. Tretji razlog za izbiro naše šole je odpiranje pomembnih vprašanj: ali šole res odgovarjamo na znamenja časa? Ali za učinkovito in nenasilno reševanje prihodnjih problemov zadošča zgolj znanje z različnih predmetnih področij ali pa potrebujemo tudi ljudi z jasnimi moralnimi načeli in zmožnostjo vživljanja, ki bodo poleg skrbi zase čutili tudi odgovornost za druge in stvarstvo? Ali znamo prebujati kritičnega duha, ki bo plaval proti toku potrošniške in manipulirane družbe? Četrti razlog izhaja iz identitete naše gimnazije: verjamemo v Veselo oznanilo, ki je namenjeno vsakemu človeku, in spoštujemo drugega, ker smo vsi ustvarjeni po Božji podobi. V naši gimnaziji se zato srečujejo mladi iz različnih okolij in prepričanj, različno obdarovani s talenti, verni, iskalci in neverni, premožni in tisti na socialnem robu … Ta pestrost je izziv, ob katerem je delo učiteljev težje, hkrati pa smo prepričani, da je takšna pot skupne rasti edina možnost preživetja in kakovostnega življenja v prihodnosti. In tukaj se bom ustavil, saj bo po letih življenja v našem Zavodu vsakdo zagotovo odkril še kakšne svoje razloge ZA Slomškovo gimnazijo! Zaključujem z mislijo zavetnika naše gimnazije, Antona Martina Slomška: »Iz dobre šole rastejo boljši časi, iz slabe pa slabši. Časi so taki, kakršni so ljudje.«

dr. Samo Repolusk, ravnatelj Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Gimnazijski program dijake pripravi na opravljanje splošne mature in na nadaljevanje izobraževanja. Posebnosti Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška so: predmet vera in kultura, duhovna srečanja, jutranje duhovne misli pred začetkom pouka, skupne (šolske) in razredne svete maše.

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 059 092 200 gimnazija@z-ams.si
TRR: SI56 2900 0005 2718 775

Vodstvo šole

Ivan Janez Štuhec

Rektor vikariata Zavoda Antona Martina Slomška

Andrej Flogie

Direktor Zavoda Antona Martina Slomška

Samo Repolusk

Ravnatelj Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška

Jože Roškar

Tajništvo

Alenka Tarkuš

Svetovalna služba

Uradne ure: 7.00 - 15.00

vir: http://www.skofijska.si