Tehniški šolski center Maribor – Srednja strojna šola

O šoli

Tehniški šolski center Maribor sestavljajo naslednje organizacijske enote: Srednja strojna šola z dijaškim domom, Višja strokovna šola in Medpodjetniški izobraževalni center. Z združitvijo različnih enot je na novi lokaciji na Teznu zrasel sodobni tehniški izobraževalni center, ki se posveča izobraževanju mladine in odraslih. S svojimi programi šola zadovoljuje potrebe gospodarstva in obrti v širši regiji. Dijake usposablja za učinkovito in kakovostno opravljanje dela in za morebitno nadaljevanje izobraževanja. Poleg tega jim omogočajo tudi osebno rast in uveljavitev v družbi. Srednja strojna šola, ki deluje v sklopu Tehniškega šolskega centra Maribor, izvaja izobraževalne programe različnih stopenj: avtokaroserist, avtoserviser, avtoservisni tehnik, inštalater strojnih inštalacij, mehatronik operater, oblikovalec kovin – orodjar, strojni tehnik, tehnik mehatronike.

Število maturantov na leto: 111

Število vseh dijakov: 744

Število vseh profesorjev: 60

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij

Inštalater strojnih inštalacij se lahko zaposli kot monter, upravljalec in nadzornik vodovodnih, klimatskih, plinskih in ogrevalnih naprav in postaj. Dela lahko kot komercialni ali nabavni referent, kot svetovalec za prodajo, trgovski zastopnik ali prodajalec tehnične opreme. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: oblikovalec kovin – orodjar/oblikovalka kovin – orodjarka

Oblikovalec kovin – orodjar izdeluje, montira, vzdržuje in kontrolira različna orodja in pri tem uporablja postopke struženja, frezanja, brušenja itd. Dela na računalniško vodenih strojih, izdeluje posamezne kovinske dele in jih pripravlja na nadaljnjo obdelavo ali vgradnjo v aparate, orodja in delovne stroje. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

STROJNI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: strojni tehnik/strojna tehnica

Strojni tehnik je zaradi bogatih strokovno tehničnih znanj nepogrešljiv člen v strojni, lesni, tekstilni, gradbeni industriji ter drugod. Zaposli se lahko kot organizator del, kot konstruktor in tehnolog, upravljalec proizvodnih strojev, programer in operater računalniško krmiljenih strojev, referent, svetovalec za prodajo, trgovski zastopnik ali prodajalec, nadzornik gradbišča, monter različnih naprav itd. Program se zaključi s poklicno maturo. Uspešno zaključeno šolanje kandidatu omogoča vpis na višje in visokošolske študijske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpiše tudi na nekatere univerzitetne programe.

STROJNI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: strojni tehnik/strojna tehnica

Pogoj za vpis na poklicno-tehniško izobraževanje za strojnega tehnika je uspešno zaključeno srednje poklicno izobraževanje z relevantnega področja (avtomehanik, avtoklepar, finomehanik, inštalater strojnih inštalacij, orodjar, elektrikar, rudar itd.). Strojni tehnik je zaradi bogatih strokovno tehničnih znanj nepogrešljiv člen v strojni, lesni, tekstilni, gradbeni industriji ter drugod. Zaposli se lahko kot organizator del, kot konstruktor in tehnolog, upravljalec proizvodnih strojev, programer in operater računalniško krmiljenih strojev, referent, svetovalec za prodajo, trgovski zastopnik ali prodajalec, nadzornik gradbišča, monter različnih naprav itd. Program se zaključi s poklicno maturo. Uspešno zaključeno šolanje kandidatu omogoča vpis na višje in visokošolske študijske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpiše tudi na nekatere univerzitetne programe.

MEHATRONIK OPERATER (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: mehatronik operater/mehatroničarka operaterka

Mehatronik operater vzdržuje stroje in naprave v sodobnih računalniško vodenih proizvodnih tehnologijah. Dela na področjih strojništva, elektrotehnike in informacijskih tehnologij. Upravlja in vzdržuje delovna sredstva v proizvodnji, vzdržuje elektropnevnmatične naprave, izvaja meritve in kontrole, menjuje in popravlja različne elemente, pomaga pri montaži in demontaži elektromotorjev itd. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

TEHNIK MEHATRONIKE (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica mehatronike

Tehnik mehatronike dela na področjih strojništva, elektrotehnike, avtomatskega vodenja, računalništva in informatike, kjer popravlja stroje in naprave, izdeluje nove izdelke in spremlja različne procese. V času šolanja dijak spozna osnove tehnike in programske algoritme procesne avtomatizacije, osnove elektronike in mikro računalništva, strojno in programsko opremo krmilno-regulacijskih sistemov, osnove robotike in CNC tehnologije. Program se zaključi s poklicno maturo. Uspešno zaključeno šolanje kandidatu omogoča vpis na višje in visokošolske študijske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpiše tudi na nekatere univerzitetne programe.

AVTOKAROSERIST (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: avtokaroserist/avtokaroseristka

Avtokaroserist zamenjuje, popravlja, montira, vzdržuje, predeluje in preureja posamezne dele karoserije motornega vozila. Med njegove delovne naloge spadajo tudi vzdrževanje, popravljanje in izdelovanje notranje in zunanje barvane oz. lakirane površine. Zaposli se lahko kot komercialni in nabavni referent, svetovalec za prodajo, cenilec avtomobilskih škod, poklicni voznik, trgovski zastopnik ali prodajalec avtomobilov in tehnične opreme. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

AVTOSERVISER (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: avtoserviser/avtoserviserka

Avtoserviser vzdržuje motorna vozila in motorje z notranjim zgorevanjem. Išče in odpravlja napake na mehaničnih, pnevmatskih, hidravličnih, električnih in elektronskih sistemih motornih vozil, popravlja sklope, nastavlja osnovne vrednosti ter kontrolira stanje motornega vozila. Zaposli se lahko kot serviser različnih vozil in voznih sredstev, kot referent in svetovalec za prodajo, kot cenilec avtomobilskih škod, poklicni voznik, trgovski zastopnik ali prodajalec avtomobilov in tehnične opreme. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

AVTOSERVISNI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: avtoservisni tehnik/avtoservisna tehnica

Pogoj za vpis na poklicno-tehniško izobraževanje za avtoservisnega tehnika je končano srednje poklicno izobraževanje z relevantnega področja (avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, avtomehanik, avtoklepar) ali zaključeno srednje poklicno izobraževanje z drugih smeri z vsaj tremi leti delovnih izkušenj v avtoservisni dejavnosti. Program je namenjen poglabljanju predhodnih znanj s področja stroke. Avtoservisni tehnik vodi servisno dejavnost in diagnostiko motornih vozil. Program se zaključi s poklicno maturo. Uspešno zaključeno šolanje kandidatu omogoča vpis na višje in visokošolske študijske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpiše tudi na nekatere univerzitetne programe.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo Srednje strojne šole 02/229 57 56 info@tscmb.si
Zbornica 1 02/229 57 66
Zbornica 2 02/229 57 67
Knjižnica 02/229 57 62
Računovodstvo 02/229 57 51
TRR: SI56 01100-6000041539

Vodstvo šole

Aleš Smole

Direktor Tehniškega šolskega centra in ravnatelj Srednje strojne šole

Manja Mertelj

Pomočnica ravnatelja Srednje strojne šole

Roman Tamše

Pomočnik ravnatelja Srednje strojne šole

Bojana Cafnik

Tajništvo

Uradne ure: od 10.00 do 12.00

Ana Kotnik Krajnc

Svetovalna služba

Teja Tušak

Svetovalna služba
vir: https://www.tscmb.si