Strokovni izobraževalni center Ljubljana – Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad

O šoli

V sklopu SIC – Strokovno izobraževalnega centra Ljubljana, ki je bil ustanovljen leta 1962, delujejo tri enote: Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Medpodjetniško izobraževalni center ter Avtošola Ježica. Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad izvaja izobraževalne programe različnih stopenj na področjih logistike (logistični tehnik), avtoremonta (avtoservisni tehnik, avtoserviser, avtokaroserist, pomočnik v tehnoloških procesih), strojništva (strojni tehnik, tehnik mehatronike, mehatronik operater, oblikovalec kovin – orodjar, klepar – krovec, papirničar) in tekstila (ustvarjalec modnih oblačil, izdelovalec oblačil, preoblikovalec tekstilij). Šolski proces na SIC Ljubljana – Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad temelji na kakovostnem delu in na sodobnem prenosu znanja. Šola se nenehno povezuje z obrtniki in podjetji. Dijake pa spodbujajo k razvijanju ustvarjalnosti, nadgrajevanju osebnostnih lastnosti in jih usmerjajo k pridobivanju poklicnih veščin ter znanj, s katerimi bodo konkurenčni na trgu dela.

Število maturantov na leto: 120

Število vseh dijakov: 1053

Število vseh profesorjev: 105

Multimedija

 

Predstavitev programov

LOGISTIČNI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: logistični tehnik/logistična tehnica

V času šolanja se kandidat usposobi za delo na področjih transporta, špedicije in skladiščenja. Poseben poudarek je na načrtovanju, organizaciji in kontroli delovnih opravil, ki potekajo v procesih prevoza. Dijaki se seznanijo tudi z načini ekonomske porabe časa, z varnostnimi ukrepi pri delu, z zaščitnimi sredstvi ter z varstvom okolja. Program se zaključi s poklicno maturo. Uspešno končan program kandidatom omogoča vpis na višje in visokošolske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekatere univerzitetne programe.

LOGISTIČNI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: logistični tehnik/logistična tehnica

Pogoj za vpis v poklicno-tehniški program je zaključeno srednje poklicno izobraževanje z relevantnega področja. V času šolanja se kandidat usposobi za delo na področjih transporta, špedicije in skladiščenja. Poseben poudarek je na načrtovanju, organizaciji in kontroli delovnih opravil, ki potekajo v procesih prevoza. Dijaki se seznanijo tudi z načini ekonomske porabe časa, z varnostnimi ukrepi pri delu, z zaščitnimi sredstvi ter z varstvom okolja. Program se zaključi s poklicno maturo. Uspešno končan program kandidatom omogoča vpis na višje in visokošolske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekatere univerzitetne programe.

AVTOSERVISER (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: avtoserviser/avtoserviserka

Avtoserviser dela v avtoservisni dejavnosti. Izobraževalni modularni program je zasnovan na podlagi poklicnega standarda. V času šolanja se dijak spozna s tehniškim komuniciranjem, z materiali in postopki obdelave, z elementi konstrukcij, s funkcijami in principi delovanja sklopov motornega vozila in povezovanja teh delov v delujočo celoto. Pridobi znanja s področij elektrotehnike in elektronike ter se usposobi za skupinsko delo in kritično presojo. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

AVTOKAROSERIST (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: avtokaroserist/avtokaroseristka

Avtokaroserist dela v avtoservisni dejavnosti. Izobraževalni modularni program je zasnovan na podlagi poklicnega standarda. V času šolanja se dijak spozna s tehniškim komuniciranjem, z materiali in postopki obdelave ter z delovanjem motornega vozila. Nauči se različnih postopkov ročne in strojne obdelave, oblikovanja pločevine, spajanja kovin ter nekovin. Pridobi znanja s področij diagnostike stanj ličenih površin, priprave premazov ter ustreznega vzdrževanja, popravljanja in izdelovanja podlog ter različnih površin z barvanjem ali ličenjem. Usvoji osnovna znanja s področij elektrotehnike in elektronike ter se usposobi za skupinsko delo in kritično presojo. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

MEHATRONIK OPERATER (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: mehatronik operater/mehatroničarka operaterka

Mehatronik operater dela na področju vzdrževanja strojev in naprav v računalniško vodenih proizvodnih tehnologijah. V času šolanja pridobi ustrezna strojniška, elektrotehniška in informacijska znanja. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Mehatronik operater se lahko zaposli v industriji ali obrti, kjer dela s sodobnimi stroji in linijami. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: oblikovalec kovin-orodjar/oblikovalka kovin-orodjarka

Oblikovalec kovin – orodjar oblikuje kovine, izdeluje različne kovinske izdelke, dela na obdelovalnih strojih in izdeluje orodja. V času šolanja se dijaki spoznajo z osnovami tehniškega risanja, obdelavo podatkov, s predelavo in obdelavo različnih materialov, z delovanjem pogonskih in delovnih strojev. Pridobijo tudi potrebna znanja s področij energetike, regulacijskih sistemov in elektronike. Za vpis na vajeniško obliko programa se zahteva registrirana pogodba o vajeništvu. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

KLEPAR-KROVEC (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: klepar-krovec/kleparka-krovka

Klepar-krovec oblikuje kovino in pri tem uporablja različne postopke obdelave ter predelave materialov. Izdeluje tudi različne kovinske izdelke. Dela na področjih kovinarstva in strojništva ter tehnologije stavbnega kleparstva. V času šolanja se spozna s tehniškim risanjem, z obdelavo podatkov, s predelavo in obdelavo materialov ter z delovanjem pogonskih in delovnih strojev. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

PAPIRNIČAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: papirničar/papirničarka

Program za papirničarja se izvaja v šolski in vajeniški obliki. Papirničar izdeluje celulozo, papir, karton, higienski papir, pripravlja surovine, meri kakovost papirja in kartona ter upravlja s papirniškimi stroji. V času šolanja se seznani z delom na prečnem rezalnem stroju, se uči računanja produktivnosti na stroju, označevanja zvitkov in spozna osnovne formate papirja in kartona. Za vpis na vajeniško obliko programa se zahteva registrirana pogodba o vajeništvu. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

AVTOSERVISNI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: avtoservisni tehnik/avtoservisna tehnica

Pogoj za vpis na poklicno-tehniško izobraževanje za avtoservisnega tehnika je končano srednje poklicno izobraževanje z relevantne smeri (avtoserviser, avtokaroserist, klepar – krovec, strojni mehanik, finomehanik itd.). V času šolanja dijak nadgrajuje znanja s področja avtoservisne dejavnosti. Pouk je razdeljen po modulih. Področja poglobljenega znanja so navedena v prilogi k spričevalu v obliki nacionalnih poklicnih kvalifikacij: sistemski tehnik – diagnostik, karoserijski tehnik, avtoservisni svetovalec, tehnik za gospodarska vozila in mehanizacijo. Program se zaključi s poklicno maturo. Uspešno končan program kandidatom omogoča vpis na višje in visokošolske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekatere univerzitetne programe.

TEHNIK MEHATRONIKE (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica mehatronike

Pogoj za vpis na poklicno-tehniško izobraževanje za tehnika mehatronike je končano srednje poklicno izobraževanje z relevantne smeri (avtoserviser, avtokaroserist, elektro programi, programi strojništva, mehatronik operater, računalnikar). Dijak se v času šolanja spozna z deli na področjih montaže, umerjanja, programiranja in zagona ter upravljanja mehatronskih sistemov (avtomatizirane in robotizirane linije, sistemi za izdelavo, montaže, tiskanje, transport itd.). Program se zaključi s poklicno maturo. Uspešno končan program kandidatom omogoča vpis na višje in visokošolske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekatere univerzitetne programe.

STROJNI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: strojni tehnik/strojna tehnica

Pogoj za vpis na poklicno-tehniško izobraževanje za strojnega tehnika je končano srednje poklicno izobraževanje z relevantne smeri (oblikovalec kovin – orodjar, mehatronik operater, avtoserviser, avtokaroserist, upravljalec gradbene mehanizacije). V času šolanja se dijak usposobi za delo na področjih računalniško podprtih CNC tehnologij ter konstrukcij energetskih sistemov. Program se zaključi s poklicno maturo. Uspešno končan program kandidatom omogoča vpis na višje in visokošolske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekatere univerzitetne programe.

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH (NPI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: pomočnik/pomočnica v tehnoloških procesih

Pogoj za vpis na nižje poklicno izobraževanje je najmanj sedem dokončanih razredov devetletne osnovne šole ali končano osnovnošolsko izobraževanje s prilagojenim programom. V času šolanja se dijak usposablja za izvajanje manj zahtevnih del na področjih strojništva, ličarstva in protikorozijske zaščite. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Uspešno zaključen program dijakom omogoča vpis na srednje poklicno oz. srednje strokovno izobraževanje.

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: ustvarjalec/ustvarjalka modnih oblačil

Ustvarjalec modnih oblačil pozna tekstilne materiale, modno oblikovanje, oblikovanje celostne podobe in načine izdelave modnih oblačil. V času šolanja se spozna s celotnim procesom oblikovanja, ki se začne s skico, nadaljuje s kreiranjem in konča z izdelanim oblačilom. Usvoji tudi potrebne veščine za pripravo in konstrukcijo krojev. Program se zaključi s poklicno maturo. Uspešno končan program kandidatom omogoča vpis na višje in visokošolske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekatere univerzitetne programe.

IZDELOVALEC OBLAČIL (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: izdelovalec/izdelovalka oblačil

Dijak v času šolanja spozna različne postopke, materiale in orodja v procesu izdelave oblačil in tekstilnih izdelkov. Nauči se izdelovanja, negovanja in vzdrževanja oblačil, tekstilnih izdelkov ter tekstilij. Razvija čut za estetiko, se uri v barvnem in prostorskem ter kreativnem razmišljanju in razvija ročne spretnosti. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ (NPI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: preoblikovalec/preoblikovalka tekstilij

Pogoj za vpis na nižje poklicno izobraževanje je vsaj sedem dokončanih razredov devetletne osnovne šole ali končan osnovnošolski program s prilagojenim programom. V času šolanja dijak spozna različne vrste in lastnosti tekstilnih materialov in postopke izdelave tekstilnih izdelkov. Uči se uporabe tekstilnih strojev in naprav, se seznani s pravili o varnem delu in se usposobi za izvajanje manj zahtevnih del na področju tekstilstva. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Uspešno zaključen program dijakom omogoča vpis na srednje poklicno oz. srednje strokovno izobraževanje.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 01 280 53 00
Vodja MIC 01 280 53 36
Računovodstvo - blagajna 01 280 53 11
Računovodstvo 01 280 53 13
Knjižnica 01 280 53 09
Zbornica 01 280 53 26
Info e-mail info@siclj.si
TRR: SI56 0110 0603 0700 329

Vodstvo šole

dr. Nikolaj Lipič

Ravnatelj

Breda Tekavec

Pomočnica ravnatelja

Lenka Miljan

Pomočnica ravnatelja

Haris Ćordić

Pomočnik ravnatelja

Mojca Mole

Tajništvo

Maja Hartman

Svetovalna služba

Uradne ure: ponedeljek: 7.00 - 14.00, torek: 9.30 - 16.30, sreda: 7.00 - 14.00

Tjaša Hrastnik

Svetovalna služba

Uradne ure: ponedeljek in sreda: 9.30 - 16.30; torek, četrtek in petek: 7.00 - 14.00

Štefan Petkovšek

Svetovalna služba

Uradne ure: ponedeljek in petek: 7.00 - 14.00, torek in sreda: 8.00 - 15.00, četrtek: 9.30 - 16.30

Žana Šaban

Svetovalna služba

Uradne ure: ponedeljek, torek, sreda in četrtek: 8.00 - 15.00

vir: https://www.siclj.si