Srednja upravno administrativna šola Ljubljana

O šoli

Srednja upravno administrativna šola Ljubljana je edina tovrstna šola v Ljubljani in največja v Sloveniji. Šola skrbi za vzgojo in izobraževanje strokovnih, kritičnih in humanih posameznikov, ki so dobro pripravljeni na poklicno pot in opremljeni z ustreznimi temelji za nadaljnjo izobraževanje. Zavzemajo se za napredek svojih dijakov, za vzpostavljanje pozitivnih in spoštljivih medsebojnih odnosov. Srednja upravno administrativna šola Ljubljana poseben poudarek namenja stalnemu razvoju in nadgrajevanju programov in posodabljanju pedagoških in didaktičnih principov. Dijaki in profesorji aktivno sodelujejo v različnih dejavnostih ter projektih. Šola izdaja svoj šolski časopis (ŠAUS), ponuja pa tudi umetniško, kulturno, jezikovno ter športno udejstvovanje. Srednja upravno administrativna šola Ljubljana omogoča vpis na program za ekonomskega tehnika (SSI ali PTI) ali administratorja (SPI).

Število maturantov na leto: 124

Število vseh dijakov: 542

Število vseh profesorjev: 36

Dragi dijaki, spoštovani starši!

Srednja upravno administrativna šola slovi po dobrem vzdušju in izjemnih rezultatih. Zavedamo se, da si vsak dijak želi biti uspešen pri pouku in pri svojih izbirnih dejavnostih. Zato se neprestano izobražujemo, razvijamo nova znanja in stalno posodabljamo učno opremo.

Za šolsko leto 2022/2023 imamo pripravljene številne projekte, tudi mednarodne, v katerih bo prostora za slehernega »suaševca«.

Verjamemo, da imamo v sebi vsi dovolj radovednosti in dobrih želja, da se lahko upravičeno veselimo novega šolskega leta.

Vsem želimo veliko prijetni uric, novim dijakinjam, dijakom in njihovim staršem pa izrekamo prisrčno dobrodošlico!

Dušan Vodeb, prof., ravnatelj Srednje upravno administrativne šole Ljubljana

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

EKONOMSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo. Učni program obsega vsebine s področja gospodarstva in podjetništva. Dijaki se med šolanjem razvijajo na osebnostni in strokovni ravni. Program je sestavljen iz teoretičnih predmetov in praktičnega pouka. Praktični del poteka v šoli in pri delodajalcu. Po zaključenem šolanju se lahko kandidati zaposlijo v računovodstvu, bančništvu, knjigovodstvu, reviziji, trženju, zavarovalništvu, logistiki, delajo lahko kot komercialni zastopniki, menedžerji, posredniki, ekonomisti itd. Zaključen program omogoča vpis na višješolske, visokošolske ali univerzitetne programe.

EKONOMSKI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Poklicno-tehniško izobraževanje za ekonomskega tehnika je nadaljevalni program za administratorje in prodajalce ali za druge kandidate, ki imajo tem programom enakovredno predhodno izobrazbo. Program omogoča specializacijo za različne poklicne standarde (npr. tajnik/tajnica, komercialni referent/referentka, zavarovalniški asistent/asistentka itd.). Po opravljeni poklicni maturi se lahko kandidat zaposli na relevantnem področju ali nadaljuje šolanje na višji ali visoko strokovni šoli, dodatni predmet na maturi pa omogoča tudi vpis na univerzitetne programe.

ADMINISTRATOR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: administrator/administratorka

V času šolanja kandidati spoznavajo delovanje komercialnih, administrativnih in računovodskih področij. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Po koncu šolanja se lahko kandidati zaposlijo v javni upravi, bankah, zavarovalnicah, tajništvu, v komerciali, v različnih podjetjih itd. Uspešno zaključen program pa jim omogoča tudi nadaljevanje šolanja na programih poklicno-tehniškega izobraževanja.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 01 231 71 67 info@suaslj.com
Zbornica 01 231 89 49 profesorji@suaslj.com
Knjižnica 01 231 71 67 biblioteka@suaslj.com
TRR: SI56 0110 0603 0699 359

Vodstvo šole

Dušan Vodeb

Ravnatelj

Darja Vidovič

Pomočnica ravnatelja

Magda Mohorič

Tajništvo

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.00

Albina Čeplak

Svetovalna služba

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 10.00 do 13.00

vir: https://suaslj.com