Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana

O šoli

Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana deluje na področjih srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja. Šola poskuša svojim dijakom predati pozitiven odnos do dela. Spodbujajo jih k vztrajnosti, ustvarjalnosti, samostojnosti, strpnosti, odprtosti ter solidarnosti. Osrednje poslanstvo šole je kakovostno izobraževanje in strokovno izvajanje programov, ki so zanimivi, uporabni in ki dijakom omogočajo konkurenčnost na trgu dela. Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana izvaja naslednje programe: trgovec (SPI), ekonomski tehnik (PTI) ter aranžerski tehnik (SSI). Šola ponuja tudi izobraževanje za odrasle.

Število maturantov na leto: 83

Število vseh dijakov: 568

Število vseh profesorjev: 38

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

TRGOVEC (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: prodajalec/prodajalka

Dijak v času šolanja usvoji teoretična in praktična znanja s področja prodaje, poslovanja, trgovinske tehnologije in informacijskih sistemov. Del šolanja je namenjen tudi praktičnemu usposabljanju. Po zaključenem izpitu se lahko kandidat zaposli v različnih blagovnih strokah, lahko pa nadaljuje šolanje na programih poklicno-tehniškega izobraževanja.

ARANŽERSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: aranžerski tehnik/aranžerska tehnica

Program je sestavljen iz spološnoizpbraževalnih predmetov, obveznih in strokovnih modulov, praktičnega dela in odprtega kurikula. Dijaki se v času šolanja usposabljajo na področju aranžiranja blaga ter prostorov. Spoznavajo delo z različnimi materiali, učijo se osnov oblikovanja in dekoracije, vizualnega komuniciranja ter trženja. Po opravljeni poklicni maturi se lahko zaposlijo v proizvodnih, storitvenih in trgovskih dejavnostih. Delajo lahko v cvetličarnah, umetniških studiih, ateljejih itd. Aranžerski tehniki lahko nadaljujejo šolanje na višjih ali visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpišejo tudi v nekatere univerzitetne programe.

EKONOMSKI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Predmetnik programa je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih predmetov s področja ekonomije. Dijaki pridobijo temeljna praktična in teoretična ekonomsko-poslovna znanja. Po koncu šolanja dijak opravlja poklicno maturo. Ekonomski tehnik se lahko zaposli v proizvodnih ali storitvenih podjetjih, v zavodih ali javni upravi, dela lahko kot uradnik, komercialist, zastopnik, referent itd. Uspešno zaključena poklicna matura kandidatu omogoča tudi vpis v višje ali visokošolske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpiše tudi na nekatere univerzitetne programe.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

3D pogled

avla

knjižnica

srce šole

prodajalna Deichmann

Šolski vrtiček in čebelnjak

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 01/3006-840 info@stas-ljubljana.si
Zbornica 01/3006-851
Izobraževanje odraslih 01/3006-854
Knjižnica 01/3006-858
TRR: SI56 01100 603 069 9456

Vodstvo šole

Elizabeta Hernaus Berlec

Ravnateljica

Anica Hočevar

Pomočnica ravnateljice

Petra Agapito

Tajništvo

Uradne ure: ponedeljek - petek: 10.30 - 11.30

Zora Kreft

Svetovalna služba

Uradne ure: ponedeljek - petek: 9.00 - 13.00

Majda Bauman Jančar

Svetovalna služba

Uradne ure: ponedeljek - petek: 9.00 - 13.00

Elis Valenčak

Svetovalna služba

Uradne ure: ponedeljek, sreda, petek: 8.00 - 12.00

vir: https://www.sts-ljubljana.si