Srednja tehniška šola Koper

O šoli

Srednja tehniška šola Koper je največja šola na Obali. Šola ima visoko strokovno usposobljen kader in sodobno opremo, ki omogočajo kakovostno in inovativno poklicno, tehniško in višješolsko izobraževanje mladine in odraslih. Zavzemajo se za vzpostavljanje pozitivnih medsebojnih odnosov, za grajenje spoštovanja, srčnosti, odprtosti in poštenosti. Srednja tehniška šola Koper sodeluje z gospodarskimi družbami in ustanovami na lokalnem, širšem in mednarodnem območju. Ima bogato ponudbo obšolskih dejavnosti, je športnikom prijazna šola, ki se posveča tudi dijakom in dijakinjam s posebnimi potrebami. Šola izvaja naslednje izobraževalne programe na različnih stopnjah: tehniška gimnazija, avtoserviser, frizer, inštalater strojnih instalacij, mehatronik operater, pomočnik v tehnoloških procesih, računalnikar, strojni tehnik, tehnik mehatronike in tehnik računalništva.

Število maturantov na leto: 104

Število vseh dijakov: 823

Število vseh profesorjev: 63

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

TEHNIŠKA GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Tehniška gimnazija je namenjena tistim, ki se želijo izpopolnjevati na tehniškem področju (računalništvo, strojništvo itd.), hkrati bi pa radi nadaljevali šolanje na univerzitetni ravni. Glavna razlika med splošno in tehniško gimnazijo so izbirni predmeti in laboratorijske vaje, ki potekajo v višjem letniku. V drugem letniku lahko dijaki izbirajo med dvema strokovnima predmetoma, ki sta tudi maturitetna predmeta (računalništvo ali mehanika), v tretjem in četrtem letniku pa se tehniško izpopolnjujejo še pri predmetu računalniški sistemi in omrežja ter strojništvo. Po opravljeni splošni maturi se lahko kandidati vpišejo na univerzo. Ker imajo dobro predznanje s tehniškega področja, se velikokrat odločijo za tehniški študij.

STROJNI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: strojni tehnik/strojna tehnica

V času šolanja se dijaki spoznajo s konstruiranjem in projektiranjem strojev in s pisanjem računalniških programov, s pomočjo katerih ti stroji delujejo. Naučijo se uporabe informacijskih tehnologij in programskih orodij, znajo oblikovati strojne dele, spoznajo se z matematičnim reševanjem tehničnih problemov, s strokovno terminologijo in tehnično ter tehnološko dokumentacijo. Spoznajo se tudi z merilnimi in kontrolnimi postopki, s tehnološkimi postopki obdelave, naučijo se rokovanja z različnimi orodji ter se urijo v kritičnem in podjetniškem razmišljanju. Po uspešno opravljeni poklicni maturi se lahko zaposlijo ali nadaljujejo šolanje na višjih in visokih strokovnih šolah, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpišejo tudi na nekatere univerzitetne programe.

INŠTALATER STROJNIH INSTALACIJ (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij

Inštalater strojnih inštalacij se v času šolanja usposobi za montiranje, izdelovanje in vzdrževanje hladilnih, vodovodnih, ogrevalnih, prezračevalnih, klimatskih in plinskih naprav. V času šolanja se dijak spozna s postopki toplega in hladnega preoblikovanja, z izvajanjem postopka plamenskega varjenja in lotanja ter lepljenja kovinskih ter nekovinskih materialov. Nauči se oblikovati in izdelati montažne elemente in izvajati popravila. Spozna se tudi s strokovno terminologijo ter s pravili varnega dela. Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu se lahko kandidat zaposli ali nadaljuje izobraževanje na poklicno-tehniški ravni.

RAČUNALNIKAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: računalnikar/računalnikarica

V času šolanja se dijak usposobi za izdelovanje računalniških omrežij, za vzdrževanje in servisiranje računalnikov, za nameščanje in posodabljanje operacijskih sistemov in programske opreme. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Po zaključenem šolanju je kandidat usposobljen za uporabljanje, nameščanje in testiranje programske opreme. Skrbi za varnost delovne postaje, zna izbrati komponente in sestavljati računalnike, odpravljati manjše napake v omrežju in strojni ter programski opremi. Šolanje lahko nadaljuje na poklicno-tehniški ravni.

AVTOSERVISER (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: avtoserviser/avtoserviserka

Srednje poklicno izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom. Po uspešno zaključenem šolanju je kandidat usposobljen za vzdrževanje in popravilo pnevmatik in platišč, za postavljanje diagnoze o stanju vozila, za vzdrževanje in popravilo ter nastavitve mehaničnih sistemov, električnih in elektronskih sistemov, pnevmatskih in hidravličnih sistemov, naprav in sklopov na vozilih. Pri servisiranju zna uporabljati orodja in stroje ter tehnično in tehnološko dokumentacijo ter predpise in standarde. Zaposli se lahko v avtoservisnih delavnicah, vulkanizerskih delavnicah, v proizvodnji motornih vozil, kot svetovalec za prodajo, prodajalec avtomobilov itd. Šolanje lahko nadaljuje na poklicno-tehniški ravni.

FRIZER (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: frizer/frizerka

Po zaključenem programu je dijak usposobljen za oblikovanje moških in ženskih pričesk, za striženje, prepariranje in barvanje las ter za svetovanje pri uporabi lastnih preparatov. Frizer zna analizirati stanje in kakovost last, lasišča, nohtov, kože rok in obraza, zna izvajati nego, nuditi manikuro, ostriči brke in briti brado ter zalisce. Pri delu zna zagotoviti ustrezne higienske standarde in skrbeti za okolje. Zaposli se lahko v frizerskih salonih, umetniških in kulturnih ustanovah, v medijskih hišah, v drogerijah itd. Šolanje lahko nadaljuje na poklicno-tehniški ravni.

MEHATRONIK OPERATER (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: mehatronik operater/mehatroničarka operaterka

Poklic mehatronika operaterja združuje področja strojništva, elektrotehnike in informacijskih tehnologij. Po zaključenem programu je kandidat usposobljen za izvajanje kontrolnih in krmilnih funkcij na stroju ali proizvodni liniji, zna upravljati in nastavljati procesne, električne in mehanske veličine ter parametre, zna ugotavljati obremenitev strojnih elementov, spremljati in evidentirati merilne parametre stroja ali linije, pripravljati stroje v stanje za zagon in odkrivati ter popravljati napake na stroju. Sposoben je upravljati z računalniškimi aplikacijami in uporabljati standarde ter upoštevati pravila o varnosti pri delu. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Šolanje lahko nadaljuje na poklicno-tehniških programih.

STROJNI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: strojni tehnik/strojna tehnica

Pogoj za vpis na poklicno-tehniški program je uspešno zaključen triletni program za inštalaterja strojnih inštalacij, avtoserviserja ali mehatronika operaterja. V času šolanja se dijaki spozna s konstruiranjem in projektiranjem strojev in s pisanjem računalniških programov, s pomočjo katerih ti stroji delujejo. Nauči se uporabe informacijskih tehnologij in programskih orodij, zna oblikovati strojne dele, spozna se z matematičnim reševanjem tehničnih problemov, s strokovno terminologijo in tehnično ter tehnološko dokumentacijo. Spozna se tudi z merilnimi in kontrolnimi postopki, s tehnološkimi postopki obdelave, nauči se rokovanja z različnimi orodji ter se uri v kritičnem in podjetniškem razmišljanju. Po uspešno opravljeni poklicni maturi se lahko zaposli ali nadaljuje šolanje na višjih in visokih strokovnih šolah, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpiše tudi na nekatere univerzitetne programe.

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica računalništva

Pogoj za vpis na poklicno-tehniški program je uspešno zaključen triletni program za računalnikarja, avtoserviserja ali mehatronika operaterja. V času šolanja se kandidat spozna z branjem, načrtovanjem in izdelavo tehnične dokumentacije, s programiranjem preprostih aplikacij, z izvajanjem potrebnih nastavitev operacijskega sistema, s sestavljanjem, vzdrževanjem in odpravo napak na računalniški strojni opremi, z vzpostavljanjem komunikacijskih inštalacij in povezovanjem elementov električnih inštalacij. Program se zaključi s poklicno maturo. Po končanem programu se lahko kandidat zaposli ali pa nadaljuje šolanje na višjih ter visokih strokovnih šolah, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpiše tudi na nekatere univerzitetne programe.

TEHNIK MEHATRONIKE (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica mehatronike

Pogoj za vpis na poklicno-tehniški program za tehnika mehatronike je zaključen triletni program za mehatronika operaterja, računalnikarja, inštalaterja strojnih inštalacij ali avtoserviserja. V času šolanja se dijak spozna s tehniškimi načrti in z informacijskimi sistemi v tehnoloških procesih. Usposobi se za avtomatiziranje tehnoloških procesov, za uporabljanje hidravličnih in mehanskih elementov, sistemov ali strojev ter naprav. Zna diagnosticirati napake in izvajati enostavna popravila mehatronskih sistemov, programira manj zahtevne aplikacije, povezuje informacijski sistem s proizvodnim procesom, sposoben je vzdrževati opremo in aplikacije ter upravljati in načrtovati digitalna vezja itd. Program se zaključi s poklicno maturo. Po končanem programu se lahko kandidat zaposli ali pa nadaljuje šolanje na višjih ter visokih strokovnih šolah, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpiše tudi na nekatere univerzitetne programe.

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH (NPI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: pomočnik/pomočnica v tehnoloških procesih

Nižje poklicno izobraževanje za pomočnika v tehnoloških procesih se zaključi z zaključnim izpitom. Pogoj za vpis je najmanj sedem zaključenih razredov devetletne osnovne šole ali uspešno zaključena osnovna šola s prilagojenim programom. Po končanem programu se lahko kandidati zaposlijo na področju obdelave kovin, v mehatronskih in energetskih podjetjih in drugih industrijskih ter obrtnih panogah. Uspešno zaključen program kandidatom omogoča nadaljnji vpis na srednje poklicne ali srednje strokovne programe.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 05/662 52 60 info@sts.si
TRR: SI56 0110 0603 0697 807

Vodstvo šole

Iztok Drožina

Ravnatelj

Natalija Muzica Ambrožič

Pomočnica ravnatelja

Maja Poljak

Tajništvo

Alenka Marčetič

Svetovalna služba - za programe tehniška gimnazija, strojni tehnik (SSI), tehnik računalništva (PTI), tehnik mehatronike (PTI)

Kim Pletikos Pucer

Svetovalna služba - za programe avtoserviser, inštalater strojnih inštalacij, frizer, mehatronik operater, pomočnik v tehnoloških procesih, strojni tehnik (PTI)
vir: https://www.sts.si