Srednja šola za trženje in dizajn Maribor

O šoli

Srednja šola za trženje in dizajn Maribor vzgaja in izobražuje za različne ekonomske poklice, ki so konkurenčni in zaželeni na trgu dela. Kandidati se lahko vpišejo v izobraževalne programe za ekonomske tehnike, administratorje, aranžerske tehnike ter prodajalce. Srednja šola za trženje in dizajn Maribor stremi k vzpostavljanju pozitivnih in spoštljivih medosebnih odnosov, zavzemajo se za razumevanje ter strpnost. Šola je opremljena z najsodobnejšo opremo, zato dijakom omogoča spodbuden in prijazen prostor za učenje. Dijaki trgovskega programa imajo na voljo sodobno učno prodajalno, ekonomski tehniki in administratorji se učijo v specializiranih učilnicah, ki simulirajo učno podjetje, aranžerski tehniki pa ustvarjajo v umetniškem ateljeju. Srednja šola za trženje in dizajn Maribor izvaja tudi programe za izobraževanje odraslih.

Število vseh dijakov: 355

Število vseh profesorjev: 32

Znanje, znanje, znanje …

Znanje je gibalo razvoja družbe, pomembno vpliva tudi na položaj posameznika ter na zmožnost njegovega napredovanja v življenju. Zavedamo se, da je v znanju moč. V času šolanja pridobivajo naši dijaki in udeleženci izobraževanja veliko strokovnega znanja, življenjskih izkušenj in vrednot.

Tako bodo lažje sledili svojim ciljem in našli svoj prostor na trgu dela.

Tanja Lakoše, prof., ravnateljica Srednje šole za trženje in dizajn Maribor

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

EKONOMSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Program se zaključi s poklicno maturo. Po zaključenem šolanju se lahko kandidat zaposli na različnih področjih gospodarstva: v bančništvu, trženju, marketingu, v poštnih storitvah, komerciali, zavarovalništvu, trgovini, opravlja lahko tudi različna pisarniška dela. Zaključen program omogoča nadaljevanje šolanja na višjih ali visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko kandidat vpiše tudi na nekatere univerzitetne programe.

EKONOMSKI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Program se zaključi s poklicno maturo. Pogoj za vpis je zaključen program srednjega poklicnega izobraževanja z relevantnih področij. Po končanem šolanju se lahko kandidat zaposli v zavarovalnicah, javni upravi, proizvodnih, storitvenih, gospodarskih in drugih dejavnostih. Zaključen program omogoča nadaljevanje šolanja na višjih ali visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko kandidat vpiše tudi na nekatere univerzitetne programe.

ARANŽERSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: aranžerski tehnik/aranžerska tehnica

Po končanem programu se lahko aranžerski tehnik zaposli v različnih podjetjih kot tržni komunikator, pospeševalec prodaje in dekorater. Dela lahko tudi v oglaševalskih agencijah in trgovskih podjetjih, kjer ureja izložbe ter aranžira izdelke. Zaposli se lahko tudi na področju cvetličarstva, kjer aranžira cvetličarske izdelke in skrbi za estetsko podobo cvetličarn. Zaključen program omogoča nadaljevanje šolanja na višjih ali visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko kandidat vpiše tudi na nekatere univerzitetne programe.

TRGOVEC (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: prodajalec/prodajalka

Po končanem programu se lahko kandidat zaposli v trgovinah, kjer prodaja različne izdelke in blago. V času šolanja pridobi znanja s področij trgovinskega poslovanja, urejanja blaga in prodajnih prostorov, trženja, procesa prodaje blaga itd. Program se zaključi z zaključnim izpitom in omogoča nadaljevanje šolanja na poklicno-tehniški ravni.

ADMINISTRATOR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: administrator/administratorka

Po končanem šolanju za administratorja lahko kandidat opravlja različna pisarniška dela. Zaposli se lahko v računovodstvih, tajništvih, knjigovodstvu, arhivih, spremnih pisarnah, kadrovski službi itd. Program se zaključi z zaključnim izpitom in omogoča nadaljevanje šolanja na poklicno-tehniški ravni.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 02/250 46 50 tajnistvo@sstd.si
Zbornica 02/250 46 53
Računovodstvo 02/250 46 52
Knjižnica 02/250 46 54
TRR: SI56 0110 0603 0701 687

Vodstvo šole

Tanja Lakoše

Ravnateljica

Uradne ure: po predhodnem dogovoru

Nataša Kranjc

Pomočnica ravnateljice

Uradne ure: po predhodnem nagovoru

dr. Suzana Golobb Strmšek

Šolska svetovalka

Uradne ure: ponedeljek, sreda in petek: 9.00 - 12.00, torek: 14.30 - 16.00

Sara Babič

Šolska svetovalka

Uradne ure: ponedeljek: 9.00 - 12.00, sreda: 14.00 - 17.00

Nina Hojak

Šolska svetovalka

Uradne ure: ponedeljek: 14.00 - 17.00, torek, sreda, četrtek in petek: 9.00 - 12.00

Lidija Paradiž

Poslovna sekretarka

Uradne ure: ponedeljek - petek: 10.00 - 12.00

vir: https://sstd.si