Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci

O šoli

Izobraževanje na področju gostinstva se je v Radencih začelo leta 1962. Danes je Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ponuja kakovostno izobraževanje za gostinske in turistične poklice. Šola se zavzema za vzgajanje in izobraževanje kadra, ki je konkurenčen na trgu dela in svoje delo opravlja strokovno. Zaposleni na šoli dijake spodbujajo k celostnem razvoju in jih usmerjajo v odgovoren, spoštljiv ter samostojen odnos do dela ter soljudi. Učni proces je tesno povezan z lokalnim okoljem, Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci pa se povezuje tudi s strokovnjaki in projekti na nacionalni ter mednarodni ravni. V sklopu šole deluje tudi dijaški dom, omogočajo pa tudi izobraževanje odraslih. Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci izvaja naslednje programe: gastronomija in turizem (SSI), gastronomija (PTI), gastronomske in hotelske storitve (SPI).

Število vseh dijakov: 205

Število vseh profesorjev: 24

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

GASTRONOMIJA IN TURIZEM (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gastronomsko-turistični tehnik/gastronomsko-turistična tehnica

Dijaki se lahko ob vpisu usmerijo v gastronomijo ali v turizem. Na gastronomski usmeritvi je poudarek na pridobivanju kompetenc s področja kuharstva in strežbe. Kandidat se lahko po uspešno zaključeni poklicni maturi zaposli v nastanitvenih ali v prehrambenih obratih. Na turistični usmeritvi pa je poudarek na učenju tujih jezikov in na delu v turizmu. Kandidat se lahko zaposli v turističnih poslovalnicah, informacijskih centrih, na recepcijah hotelov, lahko organizira dogodke in posreduje relevantne informacije. Po zaključenem šolanju lahko gastronomsko-turistični tehnik nadaljuje izobraževanje na višjih ali visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpiše v nekatere univerzitetne programe.

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: gastronom hotelir/gastronomka hotelirka

Program se konča z zaključnim izpitom. Ob vpisu se kandidat odloči za strokovne module s področja kuharstva ali natakarstva. Po uspešno zaključenem programu se lahko gastronom – hotelir zaposli v gostinskih in turističnih podjetjih ter v različnih nastanitvenih in prehrambenih obratih. Šolanje lahko nadaljuje na poklicno-tehniški ravni.

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE (SPI) - vajeniška oblika izobraževanja

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: gastronom hotelir/gastronomka hotelirka

V vajeniški obliki izobraževanje je poudarek na praktičnem pouku, ki se v celoti izvede kot praktično usposabljanje pri delodajalcu. Manj poudarka je na splošnoizobraževalnih predmetih. Vajenec sklene vajeniško pogodbo z delodajalcem in dobi vajeniško denarno nagrado. Dijaki – vajenci se po prvem letniku izobraževanja odločijo za usmeritev v strežbo ali kuharstvo.

GASTRONOMIJA (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: gastronomski tehnik/gastronomska tehnica

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo. V program se lahko vpišejo kandidati, ki so končali program srednjega poklicnega izobraževanja in imajo pridobljen naziv za gastronoma – hotelirja, kuharja, natakarja, oskrbnika, peka, slaščičarja itd. Po zaključenem programu se lahko kandidat zaposli na področju gostinstva in turizma ali pa nadaljuje izobraževanje na višjih ali visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpiše tudi v nekatere univerzitetne programe.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 02 566 9 160 info@ssgtr.si
Računovodstvo 02 566 9 163
Zbornica 02 566 9 164
Knjižnica 02 566 91 72
Dijaški dom 02 564 2 652
TRR: SI56 0110 0603 0704 306

Vodstvo šole

Karmen Stolnik

Ravnateljica

Karmen Küplen

Tajništvo

Uradne ure: ponedeljek - petek: 8.00 - 12.00

Jasmina Šinko

Svetovalna delavka

Franc Čagran

Organizator izrednega izobraževanja

Andrej Drvarič

Organizator PUD
vir: http://ssgtr.si