Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor

O šoli

Gostinstvo in turizem igrata pomembno vlogo v zgodovini Maribora. Predhodnica Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor je Gostinska šola, ki je bila ustanovljena leta 1958. Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor je ena najboljših gostinskih šol v Sloveniji, ki je uspešna tudi v mednarodnem prostoru. Dijaki šole se udeležujejo mnogih domačih in mednarodnih tekmovanj, sejmov in taborov ter sodelujejo v različnih projektih. Aktivno se udejstvujejo tudi na humanitarnem področju. Posebnost šole pa je tudi tradicionalna prireditev “SŠGT ‘ma talent”. Srednja šola za gostinstvo in turizem omogoča vpis na naslednje programe: gastronomija in turizem (SSI in PT), gastronomske in hotelske storitve (SPI), gastronomija (PTI) ter pomočnik v biotehniki in oskrbi (NPI).

Število maturantov na leto: 132

Število vseh dijakov: 518

Število vseh profesorjev: 49

Spoštovani starši, drage dijakinje in dijaki!

V naši šoli izobražujemo in vzgajamo za poklice, kjer so potrebni stiki z ljudmi. Ti poklici so zanimivi in lepi, vedno aktualni, a zahtevajo spoštovanje reda in čistoče, terjajo strogo disciplino, pričakujejo urejenost in vljudnost ter vedno dobro voljo dijakinj in dijakov.

V gostinstvu in turizmu je delo raznoliko, ponuja kruh in zadovoljstvo,kar je pomembno zlasti v sedanjem času, ko se srečujemo z brezposelnostjo. Vsakdo lahko najde nekaj, kar ga veseli, kar ga lahko osrečuje vse življenje.

Naš moto je: Šola z okusom!

Dušan Erjavec, ravnatelj Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

EKONOMSKA GIMNAZIJA – SMER TURIZEM (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Turizem je pomembna gospodarska panoga, ki ne predstavlja le ekonomske kategorije, ampak s svojimi aktivnostmi vpliva na spreminjanje podobe sveta in posega v družbene vrednote ter način življenja ljudi na globalni ravni. Da bi z vidika človeških virov udejanjili vrhunsko turistično storitev, obenem pa preprečili negativne učinke na okolje in podnebne razmere, je potrebno pri turističnih delavcih razvijati široko splošno izobrazbo, inovativno razmišljanje ter ostale ključne kompetence za 21. stoletje, kar omogoča program gimnazije. Glede na potrebe na trgu dela po ustrezno usposobljenih turističnih delavcih na visokošolski ravni, je utemeljeno program ekonomske gimnazije dopolniti s specifičnimi znanji, ki se nanašajo na turistično dejavnost.

GASTRONOMIJA IN TURIZEM (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gastronomsko-turistični tehnik/gastronomsko-turistična tehnica

Dijaki se ob vpisu usmerijo v gastronomijo ali v turizem. Na gastronomski usmeritvi je poudarek na pridobivanju kompetenc s področja kuharstva in strežbe. Kandidat se lahko po uspešno zaključeni poklicni maturi zaposli v nastanitvenih ali v prehrambenih obratih. Na turistični usmeritvi pa je poudarek na učenju tujih jezikov in na delu v turizmu. Kandidat se lahko zaposli v turističnih poslovalnicah, informacijskih centrih, na recepcijah hotelov, lahko organizira dogodke in posreduje relevantne informacije. Po zaključenem šolanju lahko gastronomsko-turistični tehnik nadaljuje izobraževanje na višjih ali visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpiše v nekatere univerzitetne programe.

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: gastronom-hotelir/gastronomka-hotelirka

Program se zaključi z zaključnim izpitom. Ob vpisu se kandidat odloči za strokovne module s področja kuharstva ali natakarstva. Po uspešno zaključenem šolanju se lahko gastronom – hotelir zaposli v gostinskih in turističnih podjetjih ter v različnih nastanitvenih in prehrambenih obratih. Šolanje lahko nadaljuje na poklicno-tehniški ravni.

GASTRONOMIJA (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: gastronomski tehnik/gastronomska tehnica

Šolanje se zaključi s poklicno maturo. V program se lahko vpišejo kandidati, ki so končali program srednjega poklicnega izobraževanja in imajo pridobljen naziv za gastronoma – hotelirja, kuharja, natakarja, oskrbnika, peka, slaščičarja itd. Po zaključenem programu se lahko kandidat zaposli na področju gostinstva in turizma ali pa nadaljuje izobraževanje na višjih ali visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpiše tudi v nekatere univerzitetne programe.

POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI (NPI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: pomočnik/pomočnica v biotehniki in oskrbi

Pogoj za vpis v dvoletno nižje poklicno izobraževanje za pomočnika v biotehniki in oskrbi je najmanj sedem dokončanih razredov devetletne ali šest razredov osnovne šole ali zaključeno osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem programu. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Po uspešno končanem programu se lahko kandidat zaposli v kmetijskih ter v vrtnarskih ali živilskih obratih. Dela lahko tudi v kuhinjah ali čistilnih servisih. Šolanje lahko nadaljuje na srednje poklicni oz. srednje strokovni ravni.

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Zbornica 02 / 235 00 15
Ravnatelj 02 / 235 00 11
Tajništvo 02 / 235 00 10
Računovodstvo 02 / 235 00 12
Knjižnica 02 / 235 00 17
Info e-mail ss.gtmb@guest.arnes.si
TRR: SI56011006030701784

Vodstvo šole

Dušan Erjavec

Ravnatelj

Uradne ure: ponedeljek - četrtek: 12.00 - 13.00, petek: 10.00 - 12.00

Eva Hercog

Pomočnica ravnatelja

Uradne ure: ponedeljek - petek: 10.00 - 12.00

Karmen Biderman Dogša

Tajništvo

Uradne ure: ponedeljek - petek: 9.00 - 11.00 in 12.00 - 13.00

Vesna Pogačnik

Svetovalna služba za program SSI (oddelki: 1. ABC, 2. AB, 3. AB, 4. ABC ter PTI (G5.a)

Uradne ure: ponedeljek - petek: 8.00 - 13.00

Sanja Jerenko

Koordinatorica za dijake s posebnimi potrebami in svetovalno delo za program SPI (oddelki: 1. FG, 2. FG, 3. FG), NPI (1. I, 2. I) ter 1. letnik PTI (G4.a)

Uradne ure: ponedeljek - petek: 8.00 - 13.00

vir: https://www.ssgt-mb.si