Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana

O šoli

Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana je z izobraževalnimi dejavnostmi začela v šolskem letu 1945/1946. Danes je šola moderna izobraževalna ustanova, ki izvaja različne programe s področij gastronomije in turizma ter gastronomije in hotelskih storitev. Praktični in teoretični pouk poteka v sodobno opremljenih učilnicah. Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana se v sklopu svojega delovanja povezuje s sorodnimi slovenskimi in tujimi šolami. Dijaki se lahko pohvalijo z dobrimi rezultati na tekmovanjih in razstavah. Osrednji poudarki Srednje šole za gastronomijo in turizem Ljubljana so strokovno izobraževanje, ki temelji na različnih učnih strategijah, inovativnost, vzpostavljanje kritičnega premisleka, spoštljivi medsebojni odnosi ter vsesplošno pozitivno vzdušje in poudarek na trajnostnem razvoju. Šola omogoča tudi izobraževanje odraslih.

Število maturantov na leto: 103

Število vseh dijakov: 520

Število vseh profesorjev: 41

Zavedamo se, da so srednješolska leta izredno občutljiva in pomembna pri odraščanju posameznika. Zato želimo predstavljati šolo, ki temelji na dobrih medčloveških odnosih in kvalitetnem strokovnem programu z namenom, da bi naši dijaki postali samozavestni ljudje, katerih samozavest bi temeljila na splošni razgledanosti, strokovni usposobljenosti in nenazadnje tudi dobri vzgoji.

V šolskem programu smo si kot glavni cilj zadali ugled in prepoznavnost šole, ki bi temeljila na naslednjih izhodiščih:

 • spoznati pravice, obveznosti in dolžnosti posameznika, s tem pa vzpostaviti red in disciplino na višji ravni;
 • pridobiti ambicioznejšo populacijo dijakov, obenem pa prilagoditi načn dela obstoječ populaciji na šoli;
 • povezati se z okoljem, predvsem pa z osnovno šolo zaradi prihoda učencev iz devetletnega programa, kar zahteva nove oblike in metode dela;
 • kakovostno izvajati teoretični in praktični pouk (tako za gostinsko in turistično smer) in pridobiti ustrezno tehnično opremo za to;
 • spodbujati uporabo znanja v praktične namene in predmete bolj povezati med seboj ter s tem bolj intenzivno delovati v smeri istega cilja;
 • krepiti aktivnosti in kreativnost pri dijakih in učiteljih;
 • stimulirati pri dijakih zdravo tekmovalnost in še naprej sodelovati pri športnih, jezikovnih, raziskovalnih in drugih tekmovanjih kot je GTZ;
 • spodbujati strokovno izobraževanje učiteljev, strokovnih delavcev ter ostalih zaposlenih na šoli;
 • vključiti se v mednarodno sodelovanje in spodbujati dijake in učitelje (oziroma zaposlene na šoli) k učenju tujih jezikov, obenem pa vzgajati pozitiven odnos do lastnega jezika in kulture;
 • izvajati določene dejavnosti v obliki krožkov in približati se interesom in željam dijakov ter njihovih staršev;
 • še naprej organizirati kvalitetne tečaje in izobraževanje odraslih;
 • vključti šolo v širši prostor (gostinstvo, turizem).

Želimo ustvariti prijetno bivalno in delovno vzdušje, ki temelji na dobrih medčloveških odnosih, zato je naše načelo, da šolo predstavljamo ljudje, ki delamo z ljudmi in za ljudi.

Marjeta Smole, prof., ravnateljica Srednje šole za gastronomijo in turizem Ljubljana

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

GIMNAZIJA - GIM

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Program gimnazije dijake pripravlja na opravljanje splošne mature in na nadaljevanje izobraževanja na univerzitetni ravni. Dijake prav tako spodbuja k razvijanju osebnih spretnosti in veščin, ki so temeljne za nadaljnjo karierno ter življenjsko pot.

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: gastronom-hotelir/gastronomka-hotelirka

Program se zaključi z zaključnim izpitom. Ob vpisu se kandidat odloči za strokovne module s področja kuharstva ali natakarstva. Po uspešno zaključenem šolanju se lahko gastronom – hotelir zaposli v gostinskih in turističnih podjetjih ter v različnih nastanitvenih in prehrambenih obratih. Šolanje lahko nadaljuje na poklicno-tehniški ravni.

GASTRONOMIJA IN TURIZEM (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gastronomsko-turistični tehnik/gastronomsko-turistična tehnica

Ob vpisu se dijak odloči za usmeritev. Usmeri se lahko na področje turizma ali na področje gastronomije. Na gastronomski usmeritvi je poudarek na pridobivanju kompetenc s področja kuharstva in strežbe. Kandidat se lahko po uspešno zaključeni poklicni maturi zaposli v nastanitvenih ali v prehrambenih obratih. Na turistični usmeritvi pa je poudarek na učenju tujih jezikov in na delu v turizmu. Kandidat se lahko zaposli v turističnih poslovalnicah, informacijskih centrih, na recepcijah hotelov, lahko organizira dogodke in posreduje relevantne informacije. Po zaključenem šolanju lahko gastronomsko-turistični tehnik nadaljuje izobraževanje na višjih ali visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpiše v nekatere univerzitetne programe.

GASTRONOMIJA (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: gastronomski tehnik/gastronomska tehnica

Šolanje se zaključi s poklicno maturo. V program se lahko vpišejo kandidati, ki so končali program srednjega poklicnega izobraževanja in imajo pridobljen naziv za gastronoma – hotelirja, kuharja, natakarja, oskrbnika, peka, slaščičarja itd. Po zaključenem programu se lahko kandidat zaposli na področju gostinstva in turizma ali pa nadaljuje izobraževanje na višjih ali visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpiše tudi v nekatere univerzitetne programe.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 01/ 540 92 40 info@ssgtlj.si
Računovodstvo 01/ 546 61 56
Zbornica 01/ 540 91 15 ali 01/ 546 61 57
Sprejemna pisarna 01/ 540 70 98
Blagajna 01/ 540 70 98
Šolska prehrana 01/ 546 61 53 ali 030/ 335 380
TRR: SI56 0110 0603 0700 814

Vodstvo šole

Marjeta Smole

Ravnateljica

Aleš Benko

Pomočnik ravnateljice

Renata Smrekar

Tajništvo

Uradne ure: ponedeljek - petek: 9.30 - 10.30 in 14.00 - 15.00

Jasna Hostnik

Svetovalna služba

Uradne ure: ponedeljek: popoldne (do 18.00), torek - petek: dopoldne (do 15.00)

Brigita Rupar

Svetovalna služba

Uradne ure: torek in sreda od 12.00 do 14.00 ter v času skupnih govorilnih ur

vir: https://www.ssgtlj.si