Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

O šoli

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina zagotavlja spodbudno učno okolje in kakovosten pouk v sodobno opremljenih učilnicah. Šola se trudi za povezovanje z lokalnim, širšim in mednarodnim okoljem. Dijaki Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina dosegajo visoke rezultate na maturi in na različnih tekmovanjih ter natečajih. Dijake vzgajajo v duhu vseživljenjskega učenja. Moto šole je: “Pilonovci stopamo po poti srčnosti, vedoželjnosti in ustvarjalnosti.” Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina omogoča vpis na program splošne gimnazije in predšolske vzgoje. Pod okriljem šole deluje tudi Dijaški dom Ajdovščina.

Število vseh dijakov: 500

Število vseh profesorjev: 58

Pozdravljeni na spletni strani Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina!

Na naši šoli imamo dva odlična programa: Gimnazija in Predšolska vzgoja, odrasli pa se lahko vključijo v program Izobraževanja odraslih. Dijaki iz oddaljenih krajev lahko bivajo v dijaškem domu, ki je sestavni del naše šole.

Zaposleni se zavedamo pomena strokovnega podajanja snovi in priprave dijakov na uspešen zaključek izobraževanja. Za to poskrbimo s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem. Poleg tega je danes pomembno, da mlade v času šolanja opremimo z ustreznimi kompetencami za dejavno vključevanje v družbo po zaključenem izobraževanju. Mladi v tem obdobju lahko zelo razlikujejo po predznanju, sposobnostih in interesih. Zato na šoli spodbujamo in izvajamo učno diferenciacijo in individualizacijo tako pri pouku kot pri izvajanju dejavnosti s področja izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti.

Pomembna naloga šole je, da v času izobraževanja mladi spoznajo, kaj jih v življenju veseli, v čem so dobri in kako lahko svoje sposobnosti čim bolje razvijejo. Dijaki so za svoj uspeh v veliki meri odgovorni sami, učitelji smo na štiriletni skupni poti, le njihovi pomembni usmerjevalci. Z nalogami in zadolžitvami, jim zagotavljamo čim boljši uspeh ob zaključku njihovega izobraževanja, navdušenje nad spoznavanjem in raziskovanjem novega ter izkušnje, ki jih opremljajo za življenje.

Šola ima 65-letno zgodovino obstoja. Uspešnost naše šole dokazujejo številni zlati maturanti, doktorji znanosti in uspešni gospodarstveniki. Nočemo pa se zadovoljiti le z uspešno in pestro zgodovino šole, ampak se aktivno vključujemo v nove državne in mednarodne projekte ter sklepamo pomembna partnerstva v evropskem prostoru.

Vesel sem, da se naši dijaki vključujejo tudi v druge športne, kulturne in raziskovalne dejavnosti. Zaposleni in dijaki se soočamo z novimi izzivi in jih radi sprejemamo.

Andrej Rutar, prof., ravnatelj Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Zaključen program gimnazije in opravljena splošna matura kandidatom omogočata vpis na univerzo. Dijaki v času šolanja usvojijo temeljna znanja in razvijajo relevantne veščine. Ob pouku se udejstvujejo tudi v obšolskih dejavnostih, opravljajo izbirne vsebine ter se udeležujejo ekskurzij.

PREDŠOLSKA VZGOJA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

Predšolska vzgoja je program srednjega strokovnega izobraževanja. Po zaključenem šolanju se lahko kandidati zaposlijo kot vzgojitelji predšolskih otrok ali pa nadaljujejo šolanje. Program je sestavljen iz splošnih in strokovnih predmetov, praktičnega dela v vrtcu in iz interesnih dejavnosti.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Centrala (05) 36 64 110
Tajništvo (05) 36 64 111 ali (05) 36 64 109 tajnistvo@ss-venopilon.si
Računovodstvo (05) 36 64 119 ali (05) 36 64 127 ali (05) 36 64 114
Zbornica (05) 36 64 116
Dijaški dom - zbornica (05) 36 64 126
TRR: SI56 011006030696449

Vodstvo šole

Andrej Rutar

Ravnatelj

Nataša Martinuč

Pomočnica ravnatelja

Vesna Kodele

Tajništvo - tajnica VIZ

Tina Vrčon

Svetovalna služba - gimnazijski program, 1. in 4. letnik programa predšolska vzgoja

Uradne ure: vsak dan med 8.30 in 14.30

Ivana Daolio

Svetovalna služba - 2. in 3. letnik programa predšolska vzgoja

Uradne ure: sak dan med 8.30 in 14.30

vir: https://www.ss-venopilon.si