Srednja šola tehniških strok Šiška

O šoli

Srednja šola tehniških strok Šiška je bila uvodoma ustanovljena kot Industrijska kovinarska šola Litostroj, ki je delovala v sklopu podjetja Litostroj. Nahaja se ob Industrijski coni Šiška, kar ji omogoča povezovanje z okoliškimi podjetji v sklopu praktičnega usposabljanja. Šola stremi k razvoju in sledenju novostim na področju tehnike in tehnologije. Učilnice Srednje šole tehniških strok Šiška so opremljene z najsodobnejšimi stroji in napravami, imajo celo lasten objekt za obnovljive vire. Svoje dijake usmerjajo v pridobivanje praktičnih in strokovnih znanj, spodbujajo jih k prevzemanju odgovornosti in k timskemu in samozavestnemu delu. Srednja šola tehniških strok Šiška izvaja programe za elektrikarja, računalnikarja, tehnika mehatronike, elektrotehnika in tehnika računalništva.

Število maturantov na leto: 145

Število vseh dijakov: 896

Število vseh profesorjev: 70

Dragi dijaki, spoštovani starši!

Ljubezen do znanja in želja po osebni rasti bi morala človeka spremljati vse življenje. Uspeh je uresničiti svoje zmožnosti, merilo uspeha pa primerjava med našimi dejanskimi dosežki in potencialnimi zmožnostmi. Največja ovira na poti do uspeha smo pogosto mi sami, z omejitvami, ki si jih postavljamo. Če smo sposobni videti cilj, se lastnih omejitev pogosto niti ne zavedamo. Če človek ničesar ne pričakuje, tudi ničesar ne dobi. Vsak od nas je sposoben velikih dosežkov, odkriti pa mora, na katerem področju.

Človeku v življenju ni dana ena sama priložnost, vsak dan lahko pomeni nov začetek. Življenje je polno izzivov, le pripravljen je treba biti nanje in jih sprejeti. Vendar se je za uspeh potrebno potruditi, za realizacijo zastavljenih ciljev je potrebno vložiti svoj čas in energijo. Želja, da bi imeli dve stvari, ki se med seboj izključujeta, na enkrat, je pogosto vir razočaranja. Če želite uživati ugodnosti brezdelja in hkrati pričakujete uspehe, je vaše pričakovanje zaman. V takem primeru se ljudje pogosto začnejo boriti s sistemom in iščejo pomanjkljivosti sistema, pozabijo pa na to, da za dosego cilja niso vložili lastnih sposobnosti, energije in znanja. Človek mora odločitve sprejemati sam, včasih je koristno, da za nasvet povprašate druge ljudi, toda končna odločitev mora biti vaša, ker boste radosti in posledic vaše odločitve deležni predvsem vi. Čim prej se naučite zaupati sebi in sčasoma boste razvili sposobnost izbiranja in sprejemanja odločitev. Potem boste močnejši in odgovornejši do sebe in drugih. Narava je človeku dala naravno željo po uspehu, zato nam pasivnost in brezdelje ne moreta biti v zadovoljstvo. Resničen uspeh, ki se meri z ustvarjalnimi dosežki, in resnična sreča sta tesno povezana in delujeta spodbudno drug na drugega.

Dragi dijaki, želim vam, da bi dosegli zastavljene cilje in čim več ustvarjalnih uspehov. Spoštovani profesorji, če boste zmogli videti v želodu hrast, v zrnu peska palačo in v najbolj plahem dijaku največjega strokovnjaka, boste svoje poslanstvo opravili na najboljši možen način. Dragi straši, omogočite svojim otrokom mnogo dobrih odločitev in oblikovanje njihovega življenja po njihovih merilih, trdno jim stojte ob strani tudi takrat, ko njihovo sonce ne bo v zenitu.

Darinka Martinčič Zalokar, prof., ravnateljica Srednje šole tehniških strok Šiška

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

ELEKTRIKAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: elektrikar/električarka

Srednje poklicno izobraževanje za elektrikarja se zaključi z zaključnim izpitom. Po zaključenem šolanju je kandidat usposobljen za izdelavo ter sestavljanje elektronskih in energetskih sklopov, inštalacij, vezij ali naprav, zna usmerjati in programirati različne naprave, inštalacije in sisteme, izvajati meritve in vzdrževalna dela. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

ELEKTROTEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: elektrotehnik/elektrotehnica

Pogoj za vpis je uspešno zaključen program srednjega poklicnega izobraževanja za elektrikarja, računalnikarja, mehatronika operaterja ali avtoserviserja ali zaključen program drugega srednjega poklicnega izobraževanja z vsaj tremi leti delovnih izkušenj na področju elektrotehnike. Elektrotehnik se lahko zaposli v industriji, obrti, v elektrogospodarstvu, servisnih dejavnostih in drugih podjetjih ali ustanovah. Zna izdelati in preizkušati različne inštalacije v objektih, zna priključevati in vzdrževati električna omrežja, priključevati porabnike, servisirati različne elektronske sklope ter naprave itd. Po uspešno opravljeni poklicni maturi se lahko kandidat vpiše na višje in visoke strokovne programe, z dodatnim predmetom na maturi pa lahko nadaljuje šolanje na nekaterih univerzitetnih programih.

TEHNIK MEHATRONIKE (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica mehatronike

V času šolanja se nauči načrtovanja in upravljanja z mehatronskimi sistemi, programiranja strojev, uporabe informacijsko-komunikacijskih orodij itd. Po zaključenem programu se lahko kandidat zaposli na področju industrijskih panog, stavbne mehatronike, storitvenih dejavnosti, na avtomatiziranih in robotiziranih delovnih mestih in na drugih področjih, kjer potekajo tehnološki procesi. Po uspešno opravljeni poklicni maturi se lahko kandidat vpiše na višje in visoke strokovne programe, z dodatnim predmetom na maturi pa lahko nadaljuje šolanje na nekaterih univerzitetnih programih.

RAČUNALNIKAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: računalnikar/računalnikarica

Program se zaključi z zaključnim izpitom. V teku šolanja dijaki pridobijo znanja o sestavljanju in vzdrževanju računalnika in strojne ter programske opreme. Spoznajo se z osnovnimi meritvami na inštalacijah in opremi, z komunikacijskimi inštalacijami, programiranjem ter z različnimi računalniškimi sistemi. Po zaključenem šolanju se lahko kandidat zaposli na področju računalniškega servisiranja, prodaje in vzdrževanja računalnikov ter omrežij in komunikacij. Šolanje lahko nadaljuje na poklicno-tehniški ravni.

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica računalništva

Pogoj za vpis je uspešno zaključen program srednjega poklicnega izobraževanja za elektrikarja, računalnikarja, mehatronika operaterja ali avtoserviserja ali zaključen program drugega srednjega poklicnega izobraževanja z vsaj tremi leti delovnih izkušenj na področju računalništva. Tehnik računalništva se lahko zaposli na področjih prodaje in servisa računalniške in telekomunikacijske opreme, lahko izdeluje in vzdržuje spletne strani, računalniške programe in informacijske sisteme, montira in servisira merilno opremo itd. Po uspešno opravljeni poklicni maturi se lahko vpiše na višje in visoke strokovne programe, z dodatnim predmetom na maturi pa lahko nadaljuje šolanje na nekaterih univerzitetnih programih.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Virtualni sprehod

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 01 / 5133 600
Računovodstvo 01 / 5133 604
Zbornica 01 / 5133 613
Knjižnica 01 / 5133 618
Info e-mail info@ssts.si
TRR: SI56 0110 0603 0700 911

Vodstvo šole

Darinka Martinčič Zalokar

Ravnateljica

Alojz Kranjc

Pomočnik ravnateljice

Irena Cerar Esih

Pomočnica ravnateljice

Mateja Kovačič

Tajništvo

Uradne ure: vsak dan med 10:00 in 12:00

Eva Kramar

Svetovalna služba

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00

Vida Peternelj

Svetovalna služba

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00

Irena Cerar Esih

Svetovalna služba

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00

vir: https://www.ssts.si