Srednja šola Slovenska Bistrica

O šoli

Srednja šola Slovenska Bistrica izvaja srednješolske izobraževalne programe že več kot 20 let. Osrednje vrednote šole so znanje, ustvarjalnost, sodelovanje, odprtost, razvoj, komunikacija in ustvarjanje pozitivno naravnane ter medsebojno povezane skupnosti. Srednja šola Slovenska Bistrica omogoča vpis na program splošne gimnazije, izvajajo pa tudi izobraževanje za ekonomskega tehnika (SSI in PTI), metalurškega tehnika (SSI) in trgovca (SPI). Zase pravijo, da so “šola s posluhom”, ki posebno pozornost namenja individualni obravnavi dijakov in povezovanju na lokalni, širši in mednarodni ravni. Dijaki Srednje šole Slovenska Bistrica se lahko dodatno udejstvujejo tudi v mnogih obšolskih dejavnostih, ki zajemajo kulturno-umetniške aktivnosti, naravoslovne in ekonomske vsebine, računalniške in tehniške vsebine, udeležujejo se lahko ekskurzij in izmenjav v tujini in po Sloveniji ter sodelujejo v različnih tekmovanjih.

Število vseh dijakov: 427

Število vseh profesorjev: 44

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

SPLOŠNA GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Program splošne gimnazije je namenjen pridobivanju splošnega znanja in pripravi na nadaljni študij. V času šolanja dijaki razvijajo osebne veščine, ustvarjalnost in kritično mišljenje. Predmetnik je sestavljen iz obveznih predmetov, izbirnih predmetov in obveznih izbirnih vsebin. Po opravljeni splošni maturi so dijaki pripravljeni na nadaljevanje izobraževanja na univerzitetni ravni.

METALURŠKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: metalurški tehnik/metalurška tehnica

Šolanje se zaključi s poklicno maturo. Program se osredotoča na pridobivanje strokovnega znanja s področja metalurškega gospodarstva. Dijaki se v času šolanja spoznajo z različnimi lastnostmi kovinskih in nekovinskih materialov ter s postopki za njihovo predelavo, obdelavo ter analizo. Usposobijo se tudi za tehniško komunikacijo. Uspešno zaključeno šolanje jim omogoča nadaljevanja izobraževanja na višjih ali visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa lahko nadaljujejo šolanje na univerzitetni ravni.

EKONOMSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Šolanje se zaključi s poklicno maturo. Program vsebuje vsebine s področij ekonomskih ved, ekonomskih in poslovnih načel, analitičnega razmišljanja in menedžmenta. Uspešno zaključeno šolanje kandidatom omogoča zaposlitev v tajništvih, računovodstvih, zavarovalništvu, delajo lahko kot referenti, poštni uslužbenci itd. Šolanje lahko nadaljujejo na višješolski in visokošolski ravni, z dodatnim predmetom na maturi se lahko vpišejo tudi na nekatere univerzitetne programe.

EKONOMSKI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Poklicno-tehniško izobraževanje je oblika nadaljevalnega programa, ki je namenjen tistim, ki so že pridobili naziv prodajalec ali administrator. Učni proces je zastavljen tako, da spodbuja predvsem nadgrajevanje predhodnega znanja. Po uspešno opravljeni poklicni maturi se lahko kandidati zaposlijo na istih področjih kot ekonomski tehniki ali nadaljujejo izobraževanje v skladu z doseženo stopnjo izobrazbe.

TRGOVEC (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: prodajalec/prodajalka

Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom. Program vsebuje teoretične in pratične vsebine. Dijaki praktični del usposabljanja opravljajo pri delodajalcih. V času šolanja se naučijo osnov trgovinskega poslovanja, trgovinske tehnologije in informacijskih sistemov ter estetskega urejanja trgovinskih prostorov. Po zaključenem šolanju se lahko zaposlijo v trgovinskih podjetjih ali pa nadaljujejo šolanje na poklicno-tehniški ravni.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo +386 (0)2 843 20 70
Računovodstvo +386 (0)2 843 20 73
Knjižnica +386 (0)2 843 20 76 knjiznica@sssb.si
Info e-mail info@sssb.si
TRR: SI56 0110 0603 0724 385

Vodstvo šole

Srednja šola Slovenska Bistrica

Urška Krušič

Pomočnica ravnatelja

mag. Irena Wozniak, univ. dipl. psih., magisterij znanosti

Svetovalna delavka
Srednja šola Slovenska Bistrica

Amadeja Štukl, prof. pedagogike, mag.

Svetovalna delavka
Srednja šola Slovenska Bistrica

Majda Vračko Zanič, prof. slov.

Svetovalna delavka

Lidija Pahič, univ. dipl. ekon.

Računovodstvo

Vlasta Tomec, posl. sekretar

Tajništvo

Uradne ure: vsak dan od 9.30 do 11.00 (razen ob petkih)

vir: https://www.sssb.si