Srednja šola Pietro Coppo Izola

O šoli

Srednja šola Pietro Coppo Izola je edina strokovna tehniška šola z italijanskim učnim jezikom v Sloveniji. Osrednji namen delovanja šole je strokovna priprava in kulturno ter človeško oblikovanje mladih. Srednja šola Pietro Coppo Izola poklicno usposablja posameznike in skrbi, da se ustrezno vklopijo v gospodarsko področje. Zavzemajo se tudi za promocijo in upoštevanje italijanske kulturne identitete ob spoštovanju potreb in interesov vsakega posameznika na šoli. Šola izvaja naslednje srednješolske programe različnih stopenj v italijanskem jeziku: ekonomski tehnik, predšolska vzgoja, administrator, trgovec, računalnikar, tehnik računalništva, gastronomske in hotelske storitve, gastronomija, avtoserviser, oblikovalec kovin – orodjar.

Število vseh dijakov: 70

Multimedija

 

Predstavitev programov

EKONOMSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Ekonomski tehnik izvaja delovne naloge, ki so povezane z upravljanjem in administracijo. Po končanem izobraževanju se lahko zaposli v gospodarskih družbah, zavarovalnicah, bankah, poštah, tajništvih podjetij, računovodskih uradih, marketingu, uradih javne uprave itd. V času šolanja dijak razvija veščine logičnega razmišlja, se uri v samostojnosti, fleksibilnosti in razvija podjetniške sposobnosti.

PREDŠOLSKA VZGOJA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

Vzgojitelj ima pomembno vlogo v vzgojno-izobraževalnem procesu v zgodnjem otroštvu otrok. V času šolanja se dijaki naučijo opazovati otroka, z namenom spremljanja otroka na njegovi individualni poti in rasti, naučijo se, kako otroka spodbujati pri samoizražanju in mu pri tem pomagati z igro in drugimi izobraževalnimi dejavnostmi. Pridobijo tudi znanja za oblikovanje okolja in ustvarjanja izkušenj, ki podpirajo družbeni in kognitivni razvoj, ki je v skladu z ritmom vsakega otroka.

ADMINISTRATOR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: administrator/administratorka

Administrator se lahko zaposli v malih, srednjih in velikih proizvodnih podjetjih ter v strokovnih pisarnah v terciarnem sektorju. Poklicna kvalifikacija omogoča pridobitev splošnih znanj, ki se nanašajo na procese obdelave informacij, izvajanja praks, notranjega upravljanja v zvezi z glavnimi gospodarskimi dejavnostmi in vodenja rednega računovodstva. Administrator razume proizvodni proces podjetja, kar pomaga izboljšati kakovost ponujenih storitev. Izvaja tajniške in organizacijske naloge in zna pri tem uporabljati različne oblike komunikacije.

TRGOVEC (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: prodajalec/prodajalka

Glavna naloga prodajalca je pomoč kupcem pri nakupu različnega blaga. Pri delu mora upoštevati potrebe kupca in vrsto gospodarske družbe, v kateri je zaposlen, zagotoviti mora vse potrebne informacije o kakovosti blaga, o funkcionalnosti in o glavnih značilnostih blaga. Delovne naloge obsegajo tudi preverjanje roka uporabnosti blaga in pravilno hranjenje ter razstavljanje blaga, organizacija polic in razstavnih prostorov ter izložb. Izvaja tudi postopke zbiranja in registracije prodaje.

RAČUNALNIKAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: računalnikar/računalnikarica

Računalničar dela kot monter in vzdrževalec osebnih računalnikov in računalniških omrežij, namešča in konfigurira operacijske sisteme, aplikacije in omrežne povezave. Zaposli se lahko v podjetjih za računalništvo in informacijske storitve, v prodajnih in tehničnih centrih, delo lahko izvaja neposredno pri strankah ali pa je zaposlen znotraj tehničnih, informacijskih in računalniških področij podjetij. Glavna naloga računalnikarja je zagotoviti delovanje omrežja z odkrivanjem morebitnih nepravilnosti in izvedbo potrebnih popravil. Diagnosticira vzroke okvar na strojni in programski opremi in izvede popravila ter vzdrževalne postopke.

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: gastronom hotelir/gastronomka hotelirka

Program vključuje kvalifikacije za kuharja (zna samostojno pripravljati jedi, je sposoben določiti časovnico in prostorske zahteve izvedbe dela, pozna prehranska načela in načine konzerviranja hrane, lahko sodeluje pri obračunu stroškov), natakarja (pozna značilnosti hrane in pijače, ki jo streže, v interakciji z gosti je sposoben dati pojasnila in predloge) in receptorja (opravlja recepcijske, tajniške in gotovinske storitve ter vodi hotelsko korespondenco).

AVTOSERVISER (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: avtoserviser/avtoserviserka

Avtoserviser je usposobljen za popravilo in vzdrževanje motornih vozil. Dejavnost opravlja kot delavec v mehaničnih delavnicah ali zastopnikih. Njegove delovne naloge vključujejo: prepoznavanje napake, naročanje rezervnih delov, zamenjava ali popravilo okvarjenih delov, čiščenje avtomobila itd.

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: oblikovalec kovin-orodjar/oblikovalka kovin-orodjarka

Oblikovalec kovin-orodjar se ukvarja z izdelavo in vzdrževanjem orodij in drugih kovinskih naprav. Izdeluje orodja za striženje, raztezanje in stiskanje, merilnike in naprave za meritve ter sestavne dele strojev za industrijsko proizvodnjo. Orodjar izdeluje tudi kalupe za kovinske elemente, plastične predmete in aluminijaste dele. Kot specialist za obdelavo kovin obvlada tehnike merjenja, zabijanja, piljenja, litja, varjenja, upogibanja, kaljenja, poliranja itd. Pri delu uporablja posebne stroje in opremo za risanje.

GASTRONOMIJA (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: gastronomski tehnik/gastronomska tehnica

Program omogoča pridobitev široke poklicne usposobljenosti za delo na področju gostinskih in hotelskih storitev. Dijak se v času šolanja usposablja za pripravo in strežbo obrokov, za pridobivanje naročil gostinskih storitev, za ustrezno namestitev gostov v prenočiščih ter za zagotavljanje osnovnih turističnih informiranje in organiziranje različnih animacij. Gastronomski tehnik se lahko zaposli v gostinstvu ter v gostinsko-turističnih podjetjih, hotelih, v penzionih, v wellness centrih, zdraviliščih itd.

STROJNI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: strojni tehnik/strojna tehnica

V času šolanja se dijaki naučijo del s področja CNC sistemov računalniške tehnologije, mehanike in energetskih sistemov ter razvijajo veščine in kompetence, ki jih potrebujejo za kakovostno delo in kritično presojo. Naučijo se načrtovanja, organizacije in nadzorovanja posameznih aktivnosti v proizvodnem procesu in ekonomičnega ravnanja s časom, materialom in energijo. Spoznajo se tudi z varnostjo pri delu, se naučijo pravilne uporabe zaščitnega materiala in izvajanja delovnih nalog v skladu z varstvom okolja.

EKONOMSKI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Ekonomski tehnik se lahko zaposli na področjih poslovanja, finančnega računovodstva, v javni upravi ali v podjetjih različnih velikosti. Delo ekonomskega tehnika je različno in je prisotno v vseh strokovnih strukturah gospodarskega sektorja: računovodstvo, nabava, prodaja, trženje, administracija, skladiščenje itd.

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica računalništva

Tehnik računalništva zna reševati tehnične probleme. V času šolanja pridobi osnovna znanja na področjih programske opreme, pravilne in varne uporabe informacijskih orodij in naprav, se nauči postopkov pisanja programov in uporabe orodij ter metodologij za merjenje komunikacijskih sistemov. Spozna se z različnimi deli računalniških sistemov, z njihovo uporabo in vzdrževanjem, z upravljanjem opreme informacijske tehnologije in spletnih storitev, spozna tudi metode organiziranja podatkov in njihovo učinkovito uporabo ter se nauči dela z strojno in programsko opremo multimedijskih sistemov.

Srednja šola Pietro Coppo izola

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo (+386) 5 663-11-00
Ravnatelj (+386) 5 663-11-01
Svetovalka (+386) 5 663-11-03
Zbornica (+386) 5 663-11-05
Knjižnica (+386) 5 663-11-06
Delavnica (+386) 5 663-11-07
Info e-mail info@pietrocoppo.net
TRR: SI56 0110 0603 0697 419

Vodstvo šole

Donatella Vodopija

Tajništvo

Ana Sironi

Svetovalna služba

Uradne ure: ponedeljek: 8.30 - 14.00, sreda: 8.00 - 10.30, petek: 9.40 - 14.00

Karin Mermolja

Svetovalna služba
vir: http://www.pietrocoppo.net/sl/