Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper

O šoli

Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper ima že več kot 60-letno tradicijo na področju izobraževanja. Svojim dijakom zagotavljajo kakovostne materialne, učne in prostorske pogoje za inovativno in strokovno delo. Šola poudarja pomen povezovanja splošnega, strokovnega in praktičnega znanja. Spodbujajo strokovnost, poslovne veščine, inovativnost, proaktivnost, odgovornost ter skupinsko delo. Le tako lahko dijaki pridobijo ustrezne poklicne kompetence, s katerimi so konkurenčni na trgu dela, razvijajo svoje lastne osebnostne lastnosti in so pripravljeni na morebitno nadaljevanje šolanja. Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper izvaja naslednje programe različnih stopenj: ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik, administrator in trgovec. Omogočajo tudi izobraževanje odraslih.

Število maturantov na leto: 103

Število vseh dijakov: 629

Število vseh profesorjev: 51

Spoštovani!

Naša šola je šola z dolgoletno tradicijo, je šola, ki je skozi desetletja zorela, se prilagajala spremembam in vedno znova sprejemala nove izzive.

Skladno z razvojem vzgoje in izobraževanja na obalnem območju si šola prizadeva izpolniti vse naloge, ki ji jih družba zaupala, predvsem v cilju izobraževanja mladega človeka, ki je ustvarjalen, samokritičen, vedoželjen in ima dobro osnovo za nadaljevanje izobraževanja.

Želim, da je naša šola tista šola, ki razume dijake. Dijake, iz katerih lahko dobimo najboljše, iz katerih se lahko razvije najboljše, s katerimi lahko delamo najboljše brez nepotrebnih stresov oz. travm. Želim, da je naša šola tista šola, ki uči dijake, da sprejemajo izzive in s pomočjo reševanja problemov pridobivajo boljšo samopodobo in samozavest, ki ju bodo v nadaljnjem življenju potrebovali, da spoznavajo, da je učenje oz. pridobivanje znanja naporen in zahteven proces, hkrati pa lahko tudi zabaven in vir zadovoljstva.

Želim, da se dijaki, učitelji, starši in drugi obiskovalci počutijo na naši šoli varno, sprejeto in slišano. Pri tem pa je najpomembnejša komunikacija med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa. Želim, da je komunikacija jasna in ciljna, iskrena, spoštljiva in dvosmerna, odprta in tekoča, tvorna in tolerantna ter pozitivno naravnana. Zato izkoristimo priložnosti, ki nam jih ponuja šolski prostor, in izpopolnimo naše izražanje in poslušanje, saj nam uspešna komunikacija odpira vrata tako v osebnem življenju kot v poslovnem svetu.

Breda Švara, prof. slo., ravnateljica Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

EKONOMSKA GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Program ekonomske gimnazije dijakom omogoča pridobitev splošnih in ekonomsko-poslovnih znanj. V času šolanja razvijajo analitično in kritično mišljenje in poglabljajo podjetniške ter menedžerske kompetence. Zaključi se s splošno maturo, kandidati pa lahko po zaključenem šolanju nadaljujejo izobraževanje na višješolskih, visokošolskih in univerzitetnih programih.

EKONOMSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Program je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov, iz obveznih ter izbirnih vsebin, odprtega kurikula ter praktičnega usposabljanja, ki poteka na šoli in pri delodajalcih. Po opravljeni poklicni maturi se lahko kandidati zaposlijo v računovodstvu, bančništvu, zavarovalništvu, na pošti, delajo lahko kot trgovski potniki, kot referenti itd. Zaključen program jim omogoča nadaljevanje šolanja na višjih in visokih strokovnih šolah, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpišejo tudi na univerzo.

EKONOMSKI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Poklicno-tehniško izobraževanje za ekonomskega tehnika je nadaljevalni program za administratorje in prodajalce ali za druge kandidate, ki imajo tem programom enakovredno predhodno izobrazbo. Izobraževanje traja 2 leti in omogoča specializacijo za različne poklicne standarde (npr. tajnik/tajnica, komercialni referent/referentka, zavarovalniški asistent/asistentka itd.). Po opravljeni poklicni maturi se lahko kandidat zaposli na relevantnem področju ali nadaljuje šolanje na višji ali visoki strokovni šoli, dodatni predmet na maturi pa omogoča tudi vpis na univerzitetne programe.

EKONOMSKI TEHNIK (PT)

Trajanje programa v letih: 1

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

V poklicni tečaj se lahko vpišejo kandidati, ki so uspešno zaključili četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik programa srednje strokovne izobrazbe in izpolnjujejo še nekatere druge pogoje. Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo. Kandidat se lahko po zaključenem programu zaposli v ekonomsko-poslovnih panogah.

TRGOVEC (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: prodajalec/prodajalka

V času šolanja se dijaki spoznajo z različnimi blagovnimi izdelki, naučijo se svetovanja strankam in pridobijo druge komunikacijske veščine, spoznajo zakonitosti trgovinskega poslovanja, trgovinske tehnologije ter informacijskih sistemov. Del programa poteka v obliki delovne prakse. Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom. Trgovci se lahko zaposlijo v trgovinskih podjetjih, kjer se ukvarjajo s prodajo različnega blaga. Zaključen program jim omogoča tudi nadaljevanje šolanja na poklicno-tehniški ravni.

ADMINISTRATOR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: administrator/administratorka

V času šolanja kandidati spoznavajo delovanje komercialnih, administrativnih in računovodskih področij. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Po koncu šolanja se lahko kandidati zaposlijo v javni upravi, bankah, zavarovalnicah, tajništvu, v komerciali, v različnih podjetjih itd. Uspešno zaključen program pa jim omogoča tudi nadaljevanje šolanja po programu poklicno-tehniškega izobraževanja.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

3D pogled

SEPŠ KOPER

Erasmus

Knjižnica

Jedilnica

Tajništvo

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Ravnateljica +386 5 663 75 01 breda.svara@seps.si
Tajništvo +386 5 663 75 00 ester.blazovic@seps.si
Svetovalna služba +386 5 66 37 515 frida.golja@seps.si
Računovodstvo +386 5 663 75 12
Knjižnica +386 5 66 37 514
TRR: SI56 0110 0603 0697 904

Vodstvo šole

Breda Švara

Ravnateljica

Ingrid Baruca

Pomočnica ravnateljice

Frida Golja

Svetovalna služba

Lana Sertić

Svetovalna služba
vir: https://seps.si/