Šolski center Srečka Kosovela Sežana – Gimnazija in ekonomska šola

O šoli

Šolski center Srečka Kosovela Sežana – Gimnazija in ekonomska šola izvaja pouk na dveh lokacijah – v matični šoli in športni dvorani srednje šole. Učilnice šole so sodobno opremljene, knjižnica pa založena s kakovostno literaturo. Za vpis na šolo se odločajo tisti posamezniki, ki si želijo vsestranske izobrazbe, so radovedni, ustvarjalni in ambiciozni. Poleg rednega pouka Gimnazija in ekonomska šola izvaja tudi dodatne aktivnosti, ki dijakom omogočajo negovanje in razvijanje različnih talentov in zanimanj. Aktivnosti in projekti, ki jih šola ponuja, so združene pod skupnim imenom “Drugi Srečko” in zajemajo Filmšulo (filmska vzgoja), projekt Srečko v vesolju (izdelava atmosferske sonde), Več znanja za več turizma, SPOT (Sežanski podjetniško oglaševalski tabor), mednarodne projekte, izmenjave, športne dejavnosti, ustvarjalne dejavnosti, krožke itd. Šolski center Srečka Kosovela Sežana – Gimnazija in ekonomska šola izvaja različne srednješolske programe: splošna gimnazija, ekonomski tehnik in aranžerski tehnik.

Število maturantov na leto: 97

Število vseh dijakov: 413

Število vseh profesorjev: 39

Pred vami se odpirajo prenovljene strani Šolskega centra Kosovela Sežana. Prenovili smo jih z namenom, da bi vsem obiskovalcem omogočili kar najboljši vpogled v delovanje in ustroj šole ter redno seznanjali dijake, učitelje in zainteresirano javnost o vsem, kar se na šoli dogaja. Dogaja pa se precej. Poleg rednega pouka še cela vrsta zanimivih dejavnosti, ki jih boste našli opisane v posameznih rubrikah.

Prenovljen strani gredo v korak s časom, predvsem zato, ker šolo usmerjamo v moderne čase in želimo, da se to odraža tudi na naših spletnih straneh. Tako smo v naše programe izobraževanja že uvedli poučevanja multimedije, 3d oblikovanja, veliko pozornosti posvečamo medijskim in informatičnim vsebinam z željo in ciljem, da bi se dijaki naše šole kar najbolje izobrazili in se pripravili na svet, ki jih čaka in se jim ponuja. Temu je namenjena tudi druga stran šole, ki domuje na facebooku in je namenjena tudi bolj neposredni komunikaciji z zainteresirano javnostjo.

Naša želja je, da bi bila šola čim bolj odprta in dovzetna za vse iniciative, ki prinašajo napredek v pouku ali pa v življenju šole. Vsi skupaj se trudimo, da bi v šolski vsakdan postopno in strpno vnašali spremembe, ki jih od nas zahtevata razvoj in razvijajoči se svet. Nivo znanj se nenehno veča in šola mora tem trendom slediti z novimi pristopi k pouku ter z novimi tehnologijami. Naša dolžnost pa je na dijake prenesti, poleg predpisanih znanj in veščin, tudi vrednote slovenske demokratične družbe in vrednote, na katerih sta zgrajeni evropska civilizacija in Evropska unija.

Mozaik šole je vedno zgrajen iz velikega števila majhnih kamenčkov in koščkov, ki jih dijaki, profesorski zbor, sodelavci, starši in drugi vsakodnevno vnašajo v veliko sliko šolskega ustvarjanja. Vsak košček je enako pomemben, vsak košček predstavlja celoto. Na prenovljenih spletnih straneh skušamo ujeti veliko teh koščkov, da bi si vsakdo lahko vsaj v obrisih predstavljal življenje in utrip šole. Predvsem vsi tisti, ki se morda nameravate vpisati v našo šolo, boste tu našli veliko informacij o nas ali pa napotke, kako do informacij priti.

Dijakinje in dijaki, ki šolo obiskujejo in vsakodnevno dihajo z njo utrip življenja in dela na njej, verjetno ne poznajo vsega, kar se na šoli zgodi. Šolo poznajo tudi pretekle generacije dijakov, sedaj že odraslih ljudi, ki so v njej preživeli svoja dijaška leta. Tudi zaposleni v njej mislimo, da jo poznamo, a smo vseeno vsake toliko presenečeni nad pestrostjo dogajanja.

Torej naj bodo nove spletne strani šole mesto, kjer bo odseval velik del dela, dejavnosti in ustvarjalnosti šole, za našo in Vašo boljšo informiranost in tudi za nove, še boljše in bolj drzne nove ideje in zamisli.

Dušan Štolfa, direktor Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana in ravnatelj Gimnazije in ekonomske šole

Multimedija

 

Predstavitev programov

GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Gimnazija je splošnoizobraževalni program, ki dijake pripravi na nadaljevanje izobraževanja in na opravljanje splošne mature. Spodbuja jih k razvijanju znanj, spretnosti in drugih osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za nadaljnjo študijsko, poklicno in življenjsko pot. Dijaki v času šolanja pridobijo široko splošno izobrazbo in usvojijo znanstvene metode na predmetnih področjih. V drugem in tretjem letniku lahko izbirajo med tremi tematskimi sklopi: ITS naravoslovje, ITS družboslovje, ITS jezikoslovje in izbirnim predmetom kreativno podjetništvo.

EKONOMSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

V času šolanja dijaki pridobijo temeljna znanja s področij podjetniškega, komercialnega in finančnega poslovanja, vodenja računovodstva, informacijsko-komunikacijskih tehnologij in iz splošnoizobraževalnih predmetov. Program je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov, obveznih in izbirnih strokovnih modulov, praktičnega usposabljanja na šoli in pri delodajalcih, interesnih dejavnosti in odprtega kurikula. Obvezni moduli so poslovni projekti, poslovanje podjetij, ekonomika poslovanja in sodobno gospodarstvo. Izbirni moduli so komercialno poslovanje, materialno knjigovodstvo in finančno knjigovodstvo. Odprti kurikul obsega področja kreativnega podjetništva, turizma in multimedije v poslovanju in robotike. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidati lahko nadaljujejo šolanje na višjih in visokošolskih študijskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

ARANŽERSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: aranžerski tehnik/aranžerska tehnica

Aranžerski tehnik se v času šolanja usposobi za delo v različnih oglaševalskih agencijah, medijskih hišah, oblikovalskih studiih in grafičnih podjetjih. Lahko ureja izložbe, aranžira prostore, pripravlja sceno za različne prireditve, postavlja razstave, oblikuje celostne podobe itd. Program je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov, obveznih in strokovnih modulov, praktičnega izobraževanja v šoli in pri delodajalcih ter odprtega kurikula. Obvezni moduli so aranžerstvo, vizualne komunikacije in podjetje na trgu. Izbirna modula sta tržno komuniciranje in pospeševanje prodaje. Odprti kurikul obsega multimedijsko oglaševanje, izražanje s sliko in zvokom, animacija v ravnini in prostoru ter tuj jezik. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidati lahko nadaljujejo šolanje na višjih in visokošolskih študijskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 05 7311 280 info@sc-sezana.si
Zbornica 05 7311 283
Svetovalna služba 05 7311 281
Tajništvo mature 05 7311 284
Knjižnica 05 7311 286
Telovadnica 05 7311 292
Računovodstvo 05 7311 285
Odjava malic 05 7311 290
TRR: SI56 01100-6030704985

Vodstvo šole

Dušan Štolfa

Direktor Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana in ravnatelj Gimnazije in ekonomske šole

Franja Čok

Svetovalna služba

Uradne ure: vsak dan med 11.00 in 13.00

Alenka Kompare

Svetovalna služba

Uradne ure: vsak dan med 11.00 in 13.00

vir: http://scsks.splet.arnes.si