Šolski center Slovenske Konjice – Zreče – Srednja poklicna in strokovna šola Zreče

O šoli

Šolski center Slovenske Konjice – Zreče je javni zavod, ki izvaja izobraževanja za mladino in odrasle. Izobraževalne dejavnosti potekajo v sklopu treh organizacijskih enot: Gimnazija Slovenske Konjice, Srednja poklicna in strokovna šola Zreče ter Izobraževanje odraslih in svetovanje. Srednja poklicna in strokovna šola Zreče, ki deluje v sklopu centra, izvaja srednješolske izobraževalne programe na področju strojništva (strojni tehnik, oblikovalec kovin – orodjar, inštalater strojnih inštalacij) ter gastronomije in turizma (gastronomsko-turistični tehnik). Šolski proces poteka v skladu z idejami povezovanja, sodelovanja, solidarnosti, izražanja individualnosti ter sprejemanja drugačnosti. Svojim dijakom omogočajo, da znanje, delo in veščine prepoznajo kot pomembno vrednoto. Srednja poklicna in strokovna šola Zreče je ustvarjalen in inovativen izobraževalni center, ki izobražuje, svetuje in usposablja. Spodbujajo tudi vseživljenjsko učenje, medgeneracijsko sodelovanje ter povezovanje z gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi. Osrednje vrednote šole so: znanje, spoštovanje, odgovornost, inovativnost, ustvarjalnost.

Število maturantov na leto: 35

Število vseh profesorjev: 30

Spoštovani!

V času hitrih sprememb in med pridobivanjem znanja ter kompetenc so informacije nujne, način pridobivanja le-teh pa je zelo pester in širok.

Dejavnosti Šolskega centra so raznolike, zato se zavedamo, da so informacije namenjene zelo različnim skupinam uporabnikov. Prizadevamo si, da zainteresirani za izobraževanje pri nas pridobite na naši spletni strani hitre in ključne informacije.

Že vrsto let uspešno izvajamo srednješolske programe za mladino, programe izobraževanja in svetovanja odraslim, usposabljanja za delo in prosti čas, šolo vožnje, svetovanja na področju podjetništva in projektov. Verjamem, da boste na našem Šolskem centru pridobili prav tista znanja in kompetence, ki jih sami za življenje in delo v tem času najbolj potrebujete.

Zaposleni se zavedamo pomena kakovosti znanja. Prizadevamo si slediti razvoju stroke, uporabljati sodobne metode dela in učne pristope ter s prijaznostjo sklepati dolgoročna sodelovanja. Na uspehe naših dijakov in udeležencev v programih izobraževanja odraslih smo zelo ponosni.

S širšim lokalnim in mednarodnim okoljem sodelujemo v različnih programih izobraževanja, kariernega razvoja, spodbujanja podjetništva in inovativnosti. Sledimo tehnološkim trendom, hkrati pa s pogledom v tradicijo ohranjamo pomembne vrednote in korenine. Ponosni smo na močno povezanost naših programov z gospodarstvom, vključno z začetno podporo pri oblikovanju in razvoju vaše poslovne dejavnosti.

Odprti smo za nove ideje, nove pristope, za vaša dobra priporočila, za potrebne spremembe in pohvale.

Vabljeni k sodelovanju z nami.

mag. Jasmina Mihelak Zupančič, ravnateljica-direktorica Šolskega centra Slovenske Konjice - Zreče

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

STROJNI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: strojni tehnik/strojna tehnica

Strojni tehnik konstruira in projektira strojne dele, orodja in priprave za proizvodnjo. Upravlja računalniško vodene obdelovalne stroje ter naprave. Izvaja različne tehniške in tehnološke meritve. Vodi lahko skupine v proizvodnji, v vzdrževalnih, servisnih in drugih dejavnostih. Strojni tehnik lahko dela tudi kot samostojni podjetnik. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na univerzitetni ravni.

OBLIKOVALEC KOVIN - ORODJAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: oblikovalec kovin - orodjar/oblikovalka kovin - orodjarka

Oblikovalec kovin – orodjar izdeluje različne kovinske izdelke. Pri tem uporablja računalniško vodene stroje in druge pripomočke. Izdelki so lahko predmeti za vsakdanjo uporabo ali pa pametna orodja z mehatronskimi komponentami. Oblikovalec kovin – orodjar prav tako vzdržuje strojno opremo, izdeluje strojne dele, v obrtni dejavnosti pa lahko izdeluje enotne izdelke. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij

Inštalater strojnih inštalacij montira, izdeluje in vzdržuje različne naprave (hladilne, vodovodne, ogrevalne, prezračevalne, klimatske, plinske). Pripravlja dele inštalacijskih naprav, jih vgrajuje, vzdržuje in pregleduje. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

GASTRONOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gastronomsko-turistični tehnik/gastronomsko-turistična tehnica

V času šolanja se dijaki usposobijo za delo na področju gastronomije in turizma. Spoznajo se s pripravo in dekoracijo hrane, obrokov in pijače, s strežbo hrane in pijače ter s sestavljanjem jedilnikov. Na turističnem področju usvojijo proces priprave turističnih aranžmajev, spoznajo delo v recepciji in delo turističnega spremljevalca. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na univerzitetni ravni.

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 03 757 18 50 info-konjice-zrece@guest.arnes.si
TRR: SI56 0110 0600 0027 959

Vodstvo šole

Ravnateljica Mihelak Zupančič

Jasmina Mihelak Zupančič

Ravnateljica - direktorica Šolskega centra Slovenske Konjice - Zreče

Petra Šešerko Viličnjak

Svetovalna služba

Uradne ure: ponedeljek: 12.00 - 13.00 (po dogovoru); petek: 9.00 - 10.00 (po dogovoru)

vir: https://www.sc-konjice-zrece.si/index.php/zrece