Šolski center Slovenj Gradec – Gimnazija

O šoli

Šolski center Slovenj Gradec ima že več kot 50-letno tradicijo na področju izobraževanja. Organizacijske enote centra so: Srednja šola Slovenj Gradec in Muta, Srednja zdravstvena šola, Gimnazija in Višja strokovna šola. Gimnazija Slovenj Gradec, ki izvaja program splošne gimnazije, je bila ustanovljena leta 1996. Šola ponuja pester izbor obšolskih dejavnosti in omogoča vse potrebne prilagoditve in podporo za tiste dijake, ki imajo status športnika ali kulturnika. V sklopu šole deluje gledališka skupina, skupina za sodobni ples, pevski zbor, filmski laboratorij, fotografska delavnica, šolsko glasilo Eye-catcher, knjižna zbirka E. A., šolska likovna galerija itd. Gimnazija Slovenj Gradec je edina šola na Koroškem, ki omogoča pridobitev mednarodno priznane diplome iz nemškega jezika. Osrednje kvalitete šole so prepletanje znanja, športa, umetniškega izražanja, prostovoljstva in druženja, individualni pristop ter raznolikost in inovativnost učnega procesa.

Število vseh dijakov: 250

Število vseh profesorjev: 27

Gimnazija Slovenj Gradec ostaja ena najmanjših in najmlajših šol v Sloveniji. V gimnazijskem prostoru nedvomno izstopamo kot gimnazija z drugačnim konceptom šole, kjer v ospredje postavljamo človeško dimenzijo. Številne šolske in obšolske dejavnosti, kulturno udejstvovanje in delovanje tako naših dijakov kot profesorjev pa vtisnejo šoli poseben pečat.

Pomembno nam je, da se dijaki na šoli dobro počutijo, da skrbijo za svoje telesno in duševno zdravje in da se znajo ustrezno odzivati na druge, razumeti čustva, vrednote in izkušnje drugih, kar so pomembne življenjske kompetence.

Težimo k razvijanju kritičnega mišljenja in empatije, preko komunikacije, sodelovanja in personalizacije vsebin, k pridobivanju znanj in spretnosti, ki zadovoljujejo njihove individualne želje in nagnjenja v skladu z njihovimi življenjskimi cilji in občimi vrednotami.

Ena temeljnih vrednot naše šole je rast posameznika, ne le skozi znanje in učenje, temveč tudi rast posameznika kot osebnosti. Pomembne so nam vrednote sodelovanja, strpnosti, sožitja, ki jih poudarjamo in živimo skozi prikriti kurikulum in udejanjamo v medsebojnih odnosih ter vsebinah, projektih in dejavnostih, ki jih ponujamo.

Naši rezultati in dosežki so plod dobrega dela in sodelovanja učiteljev, dijakov, staršev, zunanjih sodelavcev in lokalne skupnosti.

V resnici imamo vse, kar imajo veliki.

ravnateljica Gimnazije Slovenj Gradec Alenka Kac Herkovič, prof.

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Gimnazijski program dijake pripravi na opravljanje splošne mature in na nadaljevanje izobraževanja. Predmetnik gimnazije omogoča pridobitev široke splošne izobrazbe, dijake pa spodbuja pri razvijanju ustvarjalnosti, znanj, sposobnosti in spretnosti ter drugih osebnostnih lastnosti, ki so pomembne pri nadaljnji poklicni in življenjski poti.

GIMNAZIJA - ŠPORTNI ODDELEK (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Program športnega oddelka je namenjen aktivnim športnikom, ki želijo uskladiti svoje športne obveznosti in gimnazijski program ter uspešno opraviti splošno maturo. Program je enak gimnazijskemu programu (splošna gimnazija) s posameznimi športnimi prilagoditvami.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 02 88 46 540 gimnazija@sc-sg.si
Zbornica 02 88 46 541
Knjižnica 02 88 46 546
TRR: SI56 0110 0603 0705 082

Vodstvo šole

Gabrijela Kotnik

Direktorica Šolskega centra Slovenj Gradec

Alenka Kac Herkovič

Ravnateljica

Klavdija Cehner

Tajništvo

Uradne ure: ponedeljek - petek: 9.00 - 10.30, 12.30 - 13.30

Nika Martini

Svetovalna služba

Uradne ure: ponedeljek: 9.00 - 11.00, 13.00 - 14.00; torek: 13.00 - 14.00; sreda: 8.00 - 12.00; četrtek: 8.00 - 9.00; petek: 8.00 - 11.00

vir: https://www.gim.sc-sg.si