Šolski center Škofja Loka – Srednja šola za strojništvo

O šoli

Šolski center Škofja Loka je sestavljen iz različnih organizacijskih enot: Srednja šola za lesarstvo, Srednja šola za strojništvo, Višja strokovna šola, Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) in Izobraževanje odraslih (IOD) ter Dijaški dom. Srednja šola za strojništvo, ki deluje v sklopu centra, izvaja kakovostne vzgojno-izobraževalne programe na področju strojništva. Pri tem skrbijo za strokovni napredek zaposlenih in se povezujejo z lokalnim ter širšim področjem gospodarstva. Zavzemajo se za razvoj delovnih navad svojih dijakov in za krepljenje njihovih socialnih ter moralnih vrednot. Omogočiti jim želijo osebno in strokovno rast. Osrednje vrednote Srednje šole za strojništvo so: odgovornost, ustvarjalnost, strokovnost, kolegialnost in sodelovanje. Srednja šola za strojništvo izvaja naslednje srednješolske programe različnih stopenj: pomočnik v tehnoloških procesih, avtoserviser, avtokaroserist, oblikovalec kovin – orodjar, strojni mehanik, inštalater strojnih inštalacij, strojni tehnik, avtoservisni tehnik.

Število maturantov na leto: 106

Število vseh dijakov: 718

Število vseh profesorjev: 63

Na Srednji šoli za strojništvo izobražujemo kadre za področje strojništva na nivoju nižjega in srednjega poklicnega ter strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja.

Pouk poteka v sodobno opremljenih učilnicah, laboratorijih, šolskih delavnicah in pri delodajalcih v gospodarstvu.

Teoretični del pouka poteka samo v dopoldanskem času, praktični del pouka pa občasno poteka tudi popoldan.

Smo šola s širšim pogledom in jasnimi cilji, zato dijakom ponujamo tudi aktivnosti v obliki naravoslovnih, športnih in kulturnih dejavnostih, jesenske in zimske šole v naravi ter interesnih dejavnosti v šoli in izven nje.

Učitelji mentorji usmerjajo dijake k raziskovalnemu delu in izdelavi seminarskih in raziskovalnih nalog, ki jih predstavljamo v okviru strokovnih srečanj v Sloveniji in v mednarodnih projektih. Dijaki se skupaj z mentorji udeležujejo različnih tekmovanj, natečajev in razpisov ter se kot mladi inovatorji predstavijo pomembnim inštitucijam in podjetjem, ki sledijo ambicioznim in perspektivnim kadrom. Prejeta priznanja in denarne nagrade mladim omogočajo nadaljnjo motivacijo za delo, ki vodi k zastavljenim ciljem.

mag. Mojca Šmelcer, ravnateljica ŠC Škofja Loka - Srednje šole za strojništvo

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH (NPI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: pomočnik/pomočnica v tehnoloških procesih

Pogoj za vpis je najmanj sedem dokončanih razredov devetletne osnovne šole ali zaključeno osnovnošolsko izobraževanje s prilagojenim programom. Pomočnik v tehnoloških procesih opravlja enostavna ročna in strojna dela v sklopu proizvodnih postopkov obdelave, preoblikovanja in spajanja. Pri tem uporablja različne materiale iz strojegradnje in iz kovinsko predelovalne industrije. Pozna tudi osnove elektrotehnike, električnih inštalacij, strojev in računalništva. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Pomočnik v tehnoloških procesih se lahko zaposli v industrijskih panogah ali pa nadaljuje šolanje na srednje poklicnih oz. srednje strokovnih programih.

AVTOSERVISER (SPI) - vajeniška in šolska oblika

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: avtoserviser/avtoserviserka

Avtoserviserjeve delovne zadolžitve povezujejo znanja avtomehanika, vulkanizerja in avtoelektrikarja. Avtoserviser s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije opravlja diagnostiko in nastavlja, vzdržuje ter popravlja sklope, naprave in sisteme motornih vozil in voznih sredstev ter motorjev z notranjim izgorevanjem. V času šolanja pridobi tudi znanja s področij elektrotehnike in elektronike ter se spozna z električnimi in elektronskimi sklopi ter napravami. ŠC Škofja Loka – Srednja šola za strojništvo izvaja šolsko in vajeniško obliko programa. Pogoj za vpis v vajeniško obliko je sklenjena vajeniška pogodba. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

AVTOKAROSERIST (SPI) - vajeniška in šolska oblika

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: avtokaroserist/avtokaroseristka

Avtokaroserist opravlja preglede karoserije vozila in oceni stanje vozila, izvaja demontažo in montažo karoserijskih delov in sklopov ter notranje opreme in zaščito sistemov motornega vozila. Pripravi površino vozila za nadaljnjo obdelavo, izvede samo obdelavo in izvaja protikorozijsko zaščito podvozja in drugih delov. Zna tudi opredeliti motnje, okvare ali napake na električni opremi vozil in drugih sistemih ter izvajati kontrolo delovnega procesa. ŠC Škofja Loka – Srednja šola za strojništvo izvaja šolsko in vajeniško obliko programa. Pogoj za vpis v vajeniško obliko je sklenjena vajeniška pogodba. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

OBLIKOVALEC KOVIN - ORODJAR (SPI) - vajeniška in šolska oblika

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: oblikovalec kovin - orodjar/oblikovalka kovin - orodjarka

Oblikovalec kovin – orodjar izdeluje, preizkuša, vzdržuje, skladišči in evidentira različna orodja. Pri tem uporablja obdelovalne stroje in druge naprave ter pripomočke. Zna rokovati z aparati, instrumenti in napravami za obdelavo kovinskih in nekovinskih materialov. ŠC Škofja Loka – Srednja šola za strojništvo izvaja šolsko in vajeniško obliko programa. Pogoj za vpis v vajeniško obliko je sklenjena vajeniška pogodba. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

STROJNI MEHANIK (SPI) - vajeniška in šolska oblika

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: strojni mehanik/strojna mehaničarka

Strojni mehanik ali strojni ključavničar razporedi sestavne dele stroja in pripravi potrebna orodja za montažo. Manjše sklope sestavi in jih poveže v stroj ali napravo. Popravljene ali obrabljene dele popravi ali zamenja. Pri delu uporablja tudi osnove informacijsko-komunikacijske tehnologije in elektrotehnike. ŠC Škofja Loka – Srednja šola za strojništvo izvaja šolsko in vajeniško obliko programa. Pogoj za vpis v vajeniško obliko je sklenjena vajeniška pogodba. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij

Inštalater strojnih inštalacij vzdržuje in izdeluje vodovodne, kanalizacijske, toplovodne, plinske, hladilne, prezračevalne in druge tovrstne sisteme. Pri delu uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in osnove elektrotehnike, ki so pomembni za delovanje inštalacijskih sistemov. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

STROJNI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: strojni tehnik/strojna tehnica

Poklic strojnega tehnika je med tehniškimi poklici med najbolj zaposljivimi. Upravlja in vodi obdelovalne in druge stroje ter naprave in konstruira, projektira ter uporablja tehniško in tehnološko dokumentacijo. Pri delu uporablja znanje s področij delovanja mehanskih, hidravličnih, električnih, elektronskih in drugih krmilnih sistemov. Zaposli se lahko v skoraj vseh industrijskih panogah. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

STROJNI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: strojni tehnik/strojna tehnica

Pogoj za vpis je zaključeno srednje poklicno izobraževanje z relevantnega področja. Poklicno-tehniški program je namenjen nadgradnji znanja in izpopolnjevanju na področju strojništva. Upravlja in vodi obdelovalne in druge stroje ter naprave in konstruira, projektira ter uporablja tehniško in tehnološko dokumentacijo. Pri delu uporablja znanje s področij delovanja mehanskih, hidravličnih, električnih, elektronskih in drugih krmilnih sistemov. Zaposli se lahko v skoraj vseh industrijskih panogah. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

AVTOSERVISNI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: avtoservisni tehnik/avtoservisna tehnica

Pogoj za vpis je zaključeno srednje poklicno izobraževanje z relevantnega področja. Poklicno-tehniški program je namenjen nadgradnji znanja in dodatnemu izpopolnjevanju. Avtoservisni tehnik pri delu uporablja diagnostične in elektronske naprave. Vzdržuje mehanske, električne, pnevmatske in hidravlične sisteme različnih vozil. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 04 506 23 00 info@scsl.si
Zbornica 04 506 23 13
Zbornica MIC 04 506 23 14
Knjižnica Center 04 506 23 04
TRR: SI56 0110 0603 0705 373

Vodstvo šole

Martin Pivk

Direktor Šolskega centra Škofja Loka

Mojca Šmelcer

Ravnateljica ŠC Škofja Loka, Srednje šole za strojništvo

Vesna Potočnik

Pomočnica ravnateljice

Erna Klanjšek Tomšič

Pomočnica ravnateljice in tajnica POM

Maja Tolar

Tajništvo

Uradne ure: ponedeljek - petek: 8.00 - 12.00

Irena Kristan

Svetovalna služba

Uradne ure: ponedeljek - petek: 7.00 - 13.00

Gita Mihovec

Svetovalna služba

Uradne ure: ponedeljek, torek, petek: 7.00 - 14.00; sreda, četrtek: 8.00 - 12.00

vir: https://www.scsl.si/srednja-sola-za-strojnistvo/