Šolski center Škofja Loka – Srednja šola za lesarstvo

O šoli

Šolski center Škofja Loka je sestavljen iz različnih organizacijskih enot: Srednja šola za lesarstvo, Srednja šola za strojništvo, Višja strokovna šola, Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) in Izobraževanje odraslih (IOD) ter Dijaški dom. Srednja šola za lesarstvo, ki deluje v sklopu centra, vzgaja in izobražuje kompetentne strokovnjake za obdelavo lesa v 21. stoletju. Osrednje poslanstvo šole je razumeti pomen lesa kot pomembno trajnostno surovino, pridobiti ustrezno znanje in veščine za obdelavo lesa in izdelovanje lesenih izdelkov, razvijati kompetence za polnovredno odraslo življenje in pri tem povezati učenje z delom ter delo z učenjem. Pomembne vrednote Srednje šole za lesarstvo so: kompetentnost, odgovornost, inovativnost in sodelovanje. Šola je sodobno opremljena, praktično delo pa poteka v specializiranih učilnicah, laboratorijih in delavnicah. Kandidati lahko izbirajo med naslednjimi izobraževalnimi programi: lesarski tehnik, mizar, tapetnik in obdelovalec lesa.

Število vseh dijakov: 207

Število vseh profesorjev: 29

Srednja šola za lesarstvo je šola z dolgoletno tradicijo, pa tudi šola z uspehi in ambicijami. Zavedamo se, da morajo biti dijaki ob koncu šolanja pripravljeni na poklicne izzive in na nadaljnji študij. Zato je naša želja zagotavljanje in izvajanje kakovostnega vzgojnoizobraževalnega procesa, zagotavljanje odličnosti učiteljev in pogojev izobraževanja, ki poteka v specializiranih učilnicah in sodobno opremljeni delavnici.

Odzivamo se na spremembe tehnologij in potreb na trgu dela. Pomembno se nam zdi tudi negovanje vrednot, ki vplivajo na osebnostno rast vsakega udeleženca vzgojno-izobraževalnega procesa, in spodbujanje k varnemu in zdravemu načinu življenja.

Uspešno razvijamo tudi partnerstvo z ožjo in širšo skupnostjo. V vseh izobraževalnih programih preko učenja in lesa gradimo osebnost mladih.

Milan Štigl, ravnatelj ŠC Škofja Loka, Srednje šole za lesarstvo

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

LESARSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: lesarski tehnik/lesarska tehnica

Lesarski tehnik upravlja zahtevnejše lesnoobdelovalne stroje, izdeluje načrte lesenih izdelkov, sodeluje pri razvijanju in sestavljanju novih izdelkov ter lesenih proizvodov. Pri njegovem delu je pomembna tudi organizacija dela, podjetne sposobnosti, komunikacijske spretnosti, časovno in materialno načrtovanje ter kalkulacija izdelkov in nadzor kakovosti. Šolanje se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

LESARSKI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: lesarski tehnik/lesarska tehnica

Pogoj za vpis je uspešno zaključena srednje poklicna šola z relevantne smeri. Poklicno-tehniški program je namenjen nadgrajevanju znanja in poglabljanju lesarskih kompetenc. Lesarski tehnik je operater in poznavalec lesnoobdelovalnih tehnologij ter materialov. Zmožen je samostojnega vodenja proizvodnih linij in delovnih skupin. Zna oceniti situacijo in jo strokovno razrešiti z uporabo ustreznih orodij in tehnoloških rešitev. Deluje lahko tudi kot samostojni podjetnik, saj v času šolanja pridobi tudi znanja s področij podjetništva, organizacije in ekonomije. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

MIZAR - šolska oblika (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: mizar/mizarka

Mizar izdeluje različne lesene izdelke iz masivnega lesa ali lesenih plošč (pohištvo, okna, vrata, stopnice, obloge, dekorativne in uporabne izdelke itd.). Ukvarja se tudi z drugimi deli, kot so restavriranje pohištva, izdelava glasbil, strugarstvo, rezbarstvo itd. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Po končanem šolanju se lahko mizar zaposli v lesni industriji, v delavnicah, obrti in trgovinah ali pa nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

MIZAR - vajeniška oblika (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: mizar/mizarka

Praktični pouk v vajeniški obliki programa poteka v podjetju. Pogoj za vpis je sklenjena vajeniška pogodba. V času usposabljanja dijak prejema vajeniško nagrado. Mizar izdeluje različne lesene izdelke iz masivnega lesa ali lesenih plošč (pohištvo, okna, vrata, stopnice, obloge, dekorativne in uporabne izdelke itd.). Ukvarja se tudi z drugimi deli, kot so restavriranje pohištva, izdelava glasbil, strugarstvo, rezbarstvo itd. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Po končanem šolanju se lahko mizar zaposli v lesni industriji, v delavnicah, obrti in trgovinah ali pa nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

TAPETNIK (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: tapetnik/tapetnica

Tapetnik izdeluje različne vsakdanje predmete (fotelje, stole, posteljne vložke itd.). Poleg tega se lahko ukvarja tudi z obnavljanjem starega oblazinjenega pohištva ali pa izdeluje predmete ter izdelke, ki so povezani z oblazinjenim pohištvom in dekoracijo prostorov (izdelovanje zaves, prevlek, blazin itd.). Program se zaključi z zaključnim izpitom. Po končanem šolanju se lahko tapetnik zaposli v lesni industriji, v delavnicah z lesno galanterijo, v obrteh in trgovskih podjetjih ali pa nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

OBDELOVALEC LESA (NPI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: oblikovalec/oblikovalka lesa

Pogoj za vpis je najmanj sedem dokončanih razredov devetletne osnovne šole ali pa zaključeno osnovnošolsko izobraževanje s prilagojenim programom. Obdelovalec lesa ročno in strojno obdeluje lesene elemente, nudi pomožna dela pri strojni obdelavi, upravlja enostavne stroje, izdeluje enostavne izdelke ter izvaja zaključna dela v lesarstvu. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Obdelovalec lesa se lahko zaposli v lesni industriji, v delavnicah z lesno galanterijo in v lesni obrti ali pa nadaljuje šolanje na srednje poklicnih oz. srednje strokovnih programih.

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 04 506 23 40 info@scsl.si
Zbornica Trata 04 506 23 42
Zbornica Center 04 506 23 43
Knjižnica Trata 04 506 23 45
TRR: SI56 0110 0603 0705 373

Vodstvo šole

Martin Pivk

Direktor Šolskega centra Škofja Loka

Milan Štigl

Ravnatelj ŠC Škofja Loka, Srednje šole za lesarstvo

Miljana Benigar

Tajništvo

Mojca Jezeršek

Svetovalna služba

Uradne ure: ponedeljek: 8.00 - 12.00; sreda: 8.00 - 12.00; četrtek: 9.00 - 12.00; petek: 8.00 - 10.00

vir: https://www.scsl.si/srednja-sola-za-lesarstvo/