Šolski center Ravne na Koroškem – Gimnazija

O šoli

Šolski center Ravne na Koroškem je sestavljen iz različnih organizacijskih enot: Gimnazija, Srednja šola, Višja strokovna šola in Medpodjetniški izobraževalni center. Gimnazija Ravne na Koroškem, ki deluje v sklopu centra, že več kot 70 let deluje kot pomembna izobraževalna ustanova na Koroškem. Šola predaja znanje mladim ljudem, jih vzgaja v pozitivno kritične in ustvarjalne ljudi. Nahaja se v mirnem ter urejenem delu mesta in je obdana s parkom. Učilnice šole so sodobno opremljene in omogočajo kakovosten šolski proces. Gimnazija Ravne na Koroškem izvaja naslednje programe: gimnazija, gimnazija – športni oddelek, farmacevtski tehnik, maturitetni tečaj.

Število maturantov na leto: 93

Število vseh dijakov: 496

Število vseh profesorjev: 46

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Gimnazijski program omogoča splošno izobraženost in spodbuja interes za splošna znanja. Učne vsebine so zastavljene tako, da dijake pripravijo na univerzitetni študij. Program se zaključi s splošno maturo, ki obsega 5 predmetov. Pouk temelji na medpredmetnem povezovanju. Dijaki se lahko dodatno udejstvujejo pri interesnih dejavnostih, mednarodnih projektih, strokovnih ekskurzijah itd.

GIMNAZIJA - ŠPORTNI ODDELEK (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Športni oddelek gimnazijskega programa je namenjen vsem tistim, ki se aktivno udejstvujejo na športnem področju in jim zato ustreza prilagojen način šolanja. Pri učnem procesu sodelujejo tudi pedagoški in športni koordinatorji. Športni oddelek omogoča možnost treninga v času športne vzgoje, v oddelku je manjše število dijakov, organizirane so individualne ure učne pomoči, možni so neomejeni izostanki zaradi športa in fleksibilnost pri pridobivanju ocen. Kandidat mora ob vpisu predložiti ustrezno dokumentacijo, s katero izkaže športno udejstvovanje.

Predmetnik: enak predmetniku v splošnih oddelkih z izjemo šestih ur športne vzgoje v 1., 2. in 3. letniku (možnost opravljanja treninga).

FARMACEVTSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: farmacevtski tehnik/farmacevtska tehnica

Dijaki v času šolanja poleg splošnoizobraževalnih znanj pridobijo tudi strokovno-teoretična in praktična znanja za laboratorijsko delo v farmaciji. Naučijo se izvajanja različnih kemijskih, fizikalnih in mikrobioloških analiz, usposobijo se za prodajo zdravil in za dajanje navodil za uporabo zdravil, pripomočkov, dopolnil itd. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na univerzitetnih programih.

MATURITETNI TEČAJ (MT)

Trajanje programa v letih: 1

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

V maturitetni tečaj se lahko vpišejo kandidati, ki so uspešno končali srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno izobraževanje, tretji letnik gimnazije in so prekinili šolanje za najmanj eno leto, kandidati, ki so zaključili četrti letnik Waldorfske gimnazije ali tisti, ki so zaključili osnovnošolsko izobraževanje in uspešno opravili preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije. Namen tečaja je priprava na splošno maturo. Pouk je sestavljen iz petih predmetov.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 02/870 51 30 ali 02/870 51 31 scravne.gim@guest.arnes.si
Zbornica 02/870 51 51
Tajnica splošne mature 02/870 51 40 ali 02/870 51 35
Tajnica poklicne mature 02/870 51 56
TRR: SI56 0110 0600 0025 243

Vodstvo šole

Leonida Konič

Pomočnica ravnatelja

Leonida Konič

Tajnica splošne mature

Simona Rejec Merkač

Tajnica poklicne mature

Tjaša Geršak

Svetovalna služba - splošna gimnazija in maturitetni tečaj

Bojana Tancer

Svetovalna služba - športni in farmacevtski oddelki
vir: https://www.gimnazija-ravne.si