Šolski center Ptuj – Strojna šola

O šoli

Šolski center Ptuj je sestavljen iz petih avtonomnih pedagoških enot: Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo, Elektro in računalniška šola, Strojna šola, Višja strokovna šola, Medpodjetniški izobraževalni center. Šolski center Ptuj zagotavlja kakovosten izobraževalni proces in je pomembno izobraževalno regijsko središče. Šolski proces je tesno povezan z lokalnim in širšim gospodarstvom. Predhodnica Strojne šole, ki deluje v sklopu centra, je Obrtnonadaljevalna šola, ki je bila ustanovljena leta 1877. Strojna šola se posveča izobraževanju mladine in odraslih na področju strojništva. Šola si prizadeva za sledenje novostim na področju razvoja tehnologije in se odziva na potrebe trge. ŠC Ptuj – Strojna šola izvaja naslednje srednješolske izobraževalne programe različnih stopenj: avtokaroserist, avtoserviser, avtoservisni tehnik, inštalater strojnih inštalacij, izdelovalec kovinskih konstrukcij, klepar krovec, oblikovalec kovin – orodjar, pomočnik v tehnoloških procesih, strojni tehnik.

Število maturantov na leto: 75

Število vseh dijakov: 390

Število vseh profesorjev: 35

Strojna šola na Ptuju deluje kot izobraževalna ustanova za kovinarske poklice na širšem ptujskem področju že od leta 1877. Naši programi ponujajo pestro izbiro poklicev s področja strojništva in izobražujejo 400 mladih strojnikov.

Uspehe gradimo na temeljih tradicije, s strokovnim in inovativnim pristopom učiteljev pri poučevanju, posluhom za dijake ter odnosi, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju, poštenosti in odgovornosti. Cilje in projekte uresničujemo z znanjem ter povezanostjo z gospodarstvom in okoljem. Dijaki ob zaključku šolanja odhajajo obogateni s trdnim znanjem in izkušnjami, da lahko uspešno nadaljujejo šolanje ali pa se zaposlijo.

Na spletnih straneh Strojne šole lahko najdete veliko informacij o nas. Dobrodošli!

Anja Jesenek Grašič, prof., ravnateljica ŠC Ptuj - Strojna šola

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

STROJNI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: strojni tehnik/strojna tehnica

Strojni tehnik programira računalniško krmiljene stroje, vodi različne proizvodne obrate in sodeluje pri procesih konstruiranja ter projektiranja. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

STROJNI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: strojni tehnik/strojna tehnica

Pogoj za vpis je končano srednje poklicno izobraževanje z relevantnega področja. Strojni tehnik programira računalniško krmiljene stroje, vodi različne proizvodne obrate in sodeluje pri procesih konstruiranja ter projektiranja. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

AVTOSERVISNI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: avtoservisni tehnik/avtoservisna tehnica

Pogoj za vpis je končano srednje poklicno izobraževanje z relevantnega področja. Avtoservisni tehnik diagnosticira in izvaja različne računalniške simulacije. Dela na področju avtoservisne dejavnosti. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

OBLIKOVALEC KOVIN - ORODJAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: oblikovalec kovin - orodjar/oblikovalka kovin - orodjarka

Oblikovalec kovin – orodjar oblikuje različne izdelke iz kovin in zlitin na klasičnih in računalniško vodenih stružnicah ter na frezalnih in brusilnih strojih. Izdeluje tudi orodja za serijsko proizvodnjo. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

KLEPAR KROVEC (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: klepar krovec/kleparka krovka

Klepar krovec izdeluje in namešča različne strešne konstrukcije, žlebove, obrobe ter elemente prezračevalnih naprav. Strehe pokriva s kritinami iz različnih materialov. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

IZDELOVALEC KOVINSKIH KONSTRUKCIJ (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij

Izdelovalec kovinskih konstrukcij izdeluje in vari različne kovinske konstrukcije, kot so: ograje, jeklene montažne stavbe, konstrukcije tirnih vozil, dvigala itd. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij

Inštalater strojnih inštalacij izdeluje, montira in servisira ogrevalne, vodovodne, plinske in klimatske inštalacije ter naprave. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

AVTOSERVISER (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: avtoserviser/avtoserviserka

Avtoserviser servisira mehanske, električne in elektronske sklope vozil in vgrajuje avdio-video naprave. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

AVTOKAROSERIST (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: avtokaroserist/avtokaroseristka

Avtokaroserist popravlja in zamenjuje karoserijske dele vozil. Vozila tudi ličarsko obdela in polakira. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH (NPI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: pomočnik/pomočnica v tehnoloških procesih

Pogoj za vpis je najmanj sedem dokončanih razredov devetletne osnovne šole ali zaključeno osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem programu. Pomočnik v tehnoloških procesih dela z enostavnimi stroji in napravami v proizvodnji, izdeluje enostavne varjene konstrukcije in izvaja druge naloge po navodilih. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na programih srednjega poklicnega izobraževanja.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 02 787 17 20 valerija.spiegl@scptuj.si
TRR: SI56 0110 0603 0704 209

Vodstvo šole

Oton Mlakar

Direktor Šolskega centra Ptuj

Anja Jesenek Grašič

Ravnateljica ŠC Ptuj - Strojna šola

Slavko Zupanič

Pomočnik ravnateljice

Valerija Spiegl

Tajništvo

Julija Fekonja

Svetovalna služba

Veronika Leskovar

Koordinatorka za delo z dijaki s posebnimi potrebami
vir: http://strojna.scptuj.si/