Šolski center Postojna – Gimnazija Ilirska Bistrica

O šoli

Gimnazija Ilirska Bistrica je dislocirana enota Šolskega centra Postojna, ki pod okriljem centra deluje od leta 2004. Gimnazija se nahaja v mirnem okolju na robu mesta v bližini drugih ustanov, zavodov in organizacij. Izvaja gimnazijski program in program za tehnika računalništva. Prednost šole je njena majhnost, ki omogoča individualni in osebni pristop ter pozitivno medsebojno povezovanje. Pouk poteka v skladu s sodobnimi metodami poučevanja, temelji na medpredmetnem povezovanju ter aktivnem vključevanju dijakov v učni proces.

Število vseh dijakov: 180

Število vseh profesorjev: 40

Spoštovane dijakinje, dijaki!

Naša šola ponuja bogato izbiro različnih programov. Nekateri so bolj praktično naravnani, drugi so usmerjeni v pripravo za nadaljnji študij. Pri splošnem izobraževanju ponujamo dijakom čim večjo izbirnost, da lahko uresničijo svoje želje in pričakovanja. V strokovnem šolstvu tesno sodelujemo z gospodarstvom, kar dijakom omogoča pridobivanje različnih kompetenc, ki jih trg dela danes potrebuje. Na šoli delujejo številne obšolske dejavnosti, kjer lahko vsakdo poišče področje, ki ga veseli. S sodelovanjem v mednarodnih projektih lahko naši dijaki pridobijo marsikatero izkušnjo o življenju in delu v tujini.

Šolski uspeh dijakov je pomemben vidik uspešnosti naše šole. Zelo pomembni pa sta nam tudi kultura komuniciranja in medsebojnih odnosov. Naše dijake želimo pripraviti na hitre spremembe v okolju, hkrati pa jim želimo pokazati pomen spoštovanja, trdega dela, kritičnega razmišljanja in ustvarjalnega delovanja. Veliko generacijam smo podajali znanje, vedno v prepričanju, da ubiramo poti, ki pripeljejo do želenega cilja. Uspehi naših dijakov so dokaz, da se s prizadevanjem in delom lahko doseže veliko.

Vsem, ki ste in še boste prestopili prag naše šole, želim veliko znanja, človeške topline in prijaznosti, predvsem pa velikomladostnega smeha in pozitivne naravnanosti.

Helena Posega Dolenc, direktorica Šolskega centra Postojna in ravnateljica

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Gimnazijski program dijake pripravi na opravljanje splošne mature in na nadaljnjo izobraževanje na univerzitetnih programih. Program je namenjen pridobitvi splošne izobrazbe, splošne razgledanosti in spodbuja razvijanje osebnih kompetenc, interesov, kritičnega mišljenja in celostni osebnostni razvoj. Predmetnik vsebuje obvezni in izbirni del in obvezne izbirne vsebine. V času šolanja dijak pridobi splošna znanja na jezikovnem, družboslovnem, kulturnem, matematičnem, naravoslovnem, tehniškem, informacijskem, športnem in drugih področjih.

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica računalništva

Program omogoča pridobitev štirih poklicnih kvalifikacij: koder algoritmov, skrbnik informacijskih sistemov, skrbnik komunikacijskih sistemov in izdelovalec spletnih strani. V času šolanja dijak pridobi znanja s področij informatike, računalništva in multimedije. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 05 711 11 13 gimnazija.ilb@scpo.si
TRR: SI56 01100 6030704112

Vodstvo šole

Helena Posega Dolenc

Direktorica Šolskega centra Postojna in ravnateljica

Sonja Škrlj Počkaj

Vodja Gimnazije Ilirska Bistrica

Katarina Gospodarič

Predstojnica gimnazije in ekonomske šole

Gorazd Brne

Pomočnik ravnateljice, predstojnik strojne in vzgojiteljske šole

Marija Pirih

Svetovalna služba

Uradne ure: vsak dan razen torka med 10.15 in 11.00

Maja Turković

Svetovalna služba

Uradne ure: vsak dan razen srede med 10.15 in 11.00

vir: https://www.ilb.scpo.si