Šolski center Novo mesto – Srednja strojna šola

O šoli

Šolski center Novo mesto je sestavljen iz različnih organizacijskih enot: Srednja strojna šola, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, Srednja zdravstvena in kemijska šola, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola, Višja Strokovna šola, Enota za izobraževanje odraslih in Medpodjetniški izobraževalni center (MIC). Srednja strojna šola, ki deluje v sklopu centra, izvaja srednješolske programe s področja strojništva (strojni tehnik, strojni mehanik, oblikovalec kovin – orodjar, inštalater strojnih inštalacij, pomočnik v tehnoloških procesih), mehatronike (mehatronik operater, tehnik mehatronike) in avtoservisne dejavnosti (avtoserviser, avtokaroserist, avtoservisni tehnik). Dijake vzgajajo v duhu vseživljenjskega učenja in jim pomagajo pri pridobivanju poklicnih znanj. Šola aktivno sodeluje s podjetniškim okoljem regije, skrbi za razvoj pozitivnih medsebojnih odnosov in za razvoj ekološke zavesti. Slogan Srednje strojne šole Novo mesto je: “Srednja strojna šola – zanesljiva pot do perspektivnih poklicev.”

Število vseh dijakov: 676

Število vseh profesorjev: 57

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

STROJNI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: strojni tehnik/strojna tehnica

Strojni tehnik se ukvarja s konstruiranjem in projektiranjem. Izdeluje in uporablja tehnično in tehnološko dokumentacijo ter snuje in konstruira enostavne elemente ter naprave. Pri delu upravlja in nastavlja različne stroje ter naprave. Lahko tudi vodi skupino pri proizvodni in drugi dejavnosti. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

STROJNI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: strojni tehnik/strojna tehnica

Pogoj za vpis je končan program srednjega poklicnega izobraževanja z relevantnega področja. Program je namenjen nadgrajevanju predhodnega znanja. Strojni tehnik se ukvarja s konstruiranjem in projektiranjem. Izdeluje in uporablja tehnično in tehnološko dokumentacijo ter snuje in konstruira enostavne elemente ter naprave. Pri delu upravlja in nastavlja različne stroje ter naprave. Lahko tudi vodi skupino pri proizvodni in drugi dejavnosti. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

TEHNIK MEHATRONIKE (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica mehatronike

Tehnik mehatronike dela na področju strojništva, elektronike in računalništva, saj vzdržuje, montira, preverja, usmerja in zaganja mehatronske sisteme in njihove posamezne elemente (senzorji, krmilniki, izvajalci). Na področju proizvodnje tehnik mehatronike upravlja z roboti in avtomatiziranimi proizvodnimi linijami. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

AVTOSERVISER (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: avtoserviser/avtoserviserka

Avtoserviser izvaja vzdrževalna dela na motornih vozilih, diagnosticira napake in motnje pri delovanju motorja oz. uporabi vozila (posebej na mehaničnih, električnih, elektronskih, hidravličnih in pnevmatičnih sklopih). Skladišči in naroča rezervne dele in opremo ter kontrolira in vzdržuje naprave, stroje, orodja in druge pripomočke, ki jih uporablja pri svojem delu. Srednja strojna šola Novo mesto program izvaja v šolski in vajeniški obliki. Pogoj za vpis na vajeniško obliko programa je podpisana vajeniška pogodba. Za usposabljanje dijak prejme vajeniško nagrado. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški stopnji.

AVTOSERVISNI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: avtoservisni tehnik/avtoservisna tehnica

Pogoj za vpis je končan program srednjega poklicnega izobraževanja z relevantnega področja. Program je namenjen nadgrajevanju prehodnega znanja. Avtoservisni tehnik nastavlja, vzdržuje in popravlja mehanske, pnevmatske in hidravlične sisteme, naprave in sklope. Izdeluje, nastavlja, vzdržuje in popravlja tudi električne in elektronske sisteme, naprave in napeljave. Postavlja diagnoze o stanju vozil in pri tem uporablja različna sodobna orodja in instrumente. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

AVTOKAROSERIST (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: avtokaroserist/avtokaroseristka

Poklica avtokaroserista združuje poklic avtokleparja in avtoličarja. Avtokaroserist lakira različne kovinske predmete in različna vozila. Popravlja in zamenjuje dele karoserije, karoserijo lahko tudi predeluje in vgrajuje dodatno opremo. Srednja strojna šola Novo mesto program izvaja v šolski in vajeniški obliki. Pogoj za vpis na vajeniško obliko programa je podpisana vajeniška pogodba. Za usposabljanje dijak prejme vajeniško nagrado. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški stopnji.

MEHATRONIK OPERATER (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: mehatronik operater/mehatroničarka operaterka

Mehatronik operater neguje in vzdržuje mehatronske sisteme in ugotavlja morebitne napake. Pregleda kontrolne in krmilne funkcije na stroju ali proizvodnji liniji, pripravlja delovna sredstva in nadzira delovanje mehatronskih sistemov. Srednja strojna šola Novo mesto program izvaja v šolski in vajeniški obliki. Pogoj za vpis na vajeniško obliko programa je podpisana vajeniška pogodba. Za usposabljanje dijak prejme vajeniško nagrado. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški stopnji.

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij

Inštalater strojnih inštalacij montira različne vodovodne naprave (cevi, armature, ventile), ogrevalne in hladilne sisteme (centralna kurjava, klimatske naprave itd.) in skrbi za njihovo vzdrževanje. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški stopnji.

OBLIKOVALEC KOVIN - ORODJAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: oblikovalec kovin - orodjar/oblikovalka kovin - orodjarka

Oblikovalec kovin – orodjar izdeluje orodja za proizvodnjo novih izdelkov iz kovin, plastičnih mas in drugih materialov. Tovrstna orodja izdeluje na podlagi načrtov in tehnične dokumentacije. Srednja strojna šola Novo mesto program izvaja v šolski in vajeniški obliki. Pogoj za vpis na vajeniško obliko programa je podpisana vajeniška pogodba. Za usposabljanje dijak prejme vajeniško nagrado. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški stopnji.

STROJNI MEHANIK (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: strojni mehanik/strojna mehaničarka

Strojni mehanik popravlja, servisira, nastavlja in vzdržuje različne stroje ter naprave v industriji. Srednja strojna šola Novo mesto program izvaja v šolski in vajeniški obliki. Pogoj za vpis na vajeniško obliko programa je podpisana vajeniška pogodba. Za usposabljanje dijak prejme vajeniško nagrado. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški stopnji.

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH (NPI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: pomočnik/pomočnica v tehnoloških procesih

Pogoj za vpis je najmanj sedem dokončanih razredov devetletne osnovne šole ali končano osnovnošolsko izobraževanje s prilagojenim programom. Pomočnik v tehnoloških procesih izvaja enostavnejša dela v proizvodnji. Delo opravlja ročno ali upravlja s stroji. Izvaja vrtanje, struženje, varjenje itd. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na programih srednjega poklicnega oz. srednjega strokovnega izobraževanja.

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Centrala 07 39 32 100 strojna.nm@sc-nm.si
Tajništvo 07 39 32 152
Zbornica 07 39 32 154
TRR: SI56 0110 0603 0703 433

Vodstvo šole

Matej Forjan

Direktor Šolskega centra Novo mesto

Sebastijan Brežnjak

Ravnatelj ŠC Novo mesto, Srednje strojne šole

Sanja Ban

Pomočnica ravnatelja

Darja Kraševec

Tajništvo

Kaja Ivanetič

Svetovalna služba

Uradne ure: vsak dan med tednom od 8h do 14h

Eva Nered

Svetovalna služba

Uradne ure: vsak dan med tednom od 8h do 14h

vir: https://www.sc-nm.si/sss/