Šolski center Nova Gorica – Strojna, prometna in lesarska šola

O šoli

Šolski center Nova Gorica je vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga sestavlja sedem organizacijskih enot: Srednja ekonomska in trgovska šola, Biotehniška šola, Gimnazija in zdravstvena šola, Strojna, prometna in lesarska šola, Elektrotehniška in računalniška šola, Višja strokovna šola in Medpodjetniški izobraževalni center. Šolski center Nova Gorica ima več kot 60 let tradicije na področju izobraževanja. Strojna, prometna in lesarska šola je največja enota centra, ki ima največje število programov in največ dijakov. Šola izobražuje na področjih strojništva, mehatronike, avtoservisne dejavnosti, logistike in lesarstva. Njihov slogan je: “V sožitju s tehnologijo.” Strojna, prometna in lesarska šola je pomembno stičišče ustvarjalnosti in inovativnosti, je preplet tradicije in izkušenj, je križišče poklicev za danes in jutri in je pomemben prostor znanja ter vrednot.

Število vseh profesorjev: 84

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH (NPI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: pomočnik/pomočnica v tehnoloških procesih

Pogoj za vpis je najmanj sedem dokončanih razredov devetletne osnovne šole ali zaključeno osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem programu. Pomočnik v tehnoloških procesih izvaja enostavna dela na področju proizvodnje. Dela opravlja ročno ali upravlja stroje. Zaposli se lahko v različnih industrijskih panogah, na področjih obdelave kovin, mehatronike in energetike. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na srednje poklicnih oz. srednje strokovnih programih.

OBLIKOVALEC KOVIN - ORODJAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: oblikovalec kovin - orodjar/oblikovalka kovin - orodjarka

Oblikovalec kovin – orodjar izdeluje, preizkuša, nastavlja in vzdržuje orodja in stroje. V času šolanja se dijak nauči uporabe računalniških programov za programiranje enostavnih 2D oblik obdelovancev, dela na CNC strojih, nauči se tudi branja in izdelovanja tehniške dokumentacije ter obdelovanja kovin in ostalih materialov. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniških programih.

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij

V času šolanja se dijak usposobi za montiranje strojnih napeljav in energetskih naprav, za svetovanje pri racionalni rabi energije, za vzdrževanje energetskih naprav in sistemov ter uporabe tehniških predpisov in standardov. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniških programih.

STROJNI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: strojni tehnik/strojna tehnica

Dijak se v času šolanja usposobi za pripravo tehniške dokumentacije in uporabe računalniške programske opreme, za sodelovanje pri konstruiranju novih izdelkov in za načrtovanje izboljšav v proizvodnji ter za uporabo CNC strojev. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

STROJNI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: strojni tehnik/strojna tehnica

Pogoj za vpis je zaključeno srednje poklicno izobraževanje z relevantnega področja. Program je namenjen nadgrajevanju predhodnega znanja. Dijak se v času šolanja usposobi za pripravo tehniške dokumentacije in za uporabo računalniške programske opreme, za sodelovanje pri konstruiranju novih izdelkov in načrtovanje izboljšav v proizvodnji ter za uporabo CNC strojev. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

MEHATRONIK OPERATER (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: mehatronik operater/mehatroničarka operaterka

V času šolanja se dijak spozna s področji strojništva, elektrotehnike in informatike. Spozna se z delovanjem različnih mehanizmov in električnih vezij ter s programiranjem naprav. Nauči se dela z avtomatiziranimi stroji ter z vzdrževanjem strojev in naprav. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniških programih.

TEHNIK MEHATRONIKE (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica mehatronike

Tehnik mehatronike dela na področju sodobne industrije. Poklic združuje elektroniko, mehaniko in računalništvo. V času šolanja se dijak spozna z delovanjem strojev, naprav in mehanizmov, z različnimi električnimi in elektronskimi komponentami in vezji ter s programiranjem različnih krmilnikov. Nauči se dela z avtomatiziranimi stroji in roboti, vzdrževanja strojev in naprav ter konstruiranja novih strojev in naprav. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

TEHNIK MEHATRONIKE (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica mehatronike

Pogoj za vpis je zaključeno srednje poklicno izobraževanje z relevantnega področja. Program je namenjen nadgrajevanju predhodnega znanja. Tehnik mehatronike dela na področju sodobne industrije. Poklic združuje elektroniko, mehaniko in računalništvo. V času šolanja se dijak spozna z delovanjem strojev, naprav in mehanizmov, z različnimi električnimi in elektronskimi komponentami in vezji ter s programiranjem različnih krmilnikov. Nauči se dela z avtomatiziranimi stroji in roboti, vzdrževanja strojev in naprav ter konstruiranja novih strojev in naprav. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

AVTOKAROSERIST (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: avtokaroserist/avtokaroseristka

Avtokaroserist dela na področju vzdrževanja karoserijskih delov vozil. Vozila tudi polira in barva ter jih opremlja z dodatno opremo. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniških programih.

AVTOSERVISER (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: avtoserviser/avtoserviserka

Avtoserviser vzdržuje motorna vozila in motorje z notranjim zgorevanjem. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Zaposli se lahko v avtoservisnih in vulkanizerskih delavnicah, v proizvodnji motornih vozil, kot referent, svetovalec, cenilec ali prodajalec avtomobilov in tehnične opreme ali pa nadaljuje šolanje na poklicno-tehniških programih.

AVTOSERVISNI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: avtoservisni tehnik/avtoservisna tehnica

Pogoj za vpis je zaključeno srednje poklicno izobraževanje z relevantnega področja. Program je namenjen nadgrajevanju predhodnega znanja. V času šolanja se dijak nauči uporabe tehnične in tehnološke dokumentacije, spozna delovanje elektronsko krmiljenih sistemov, osnove diagnostike in ekonomično upravičenih posegov na vozilu. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

LOGISTIČNI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: logistični tehnik/logistična tehnica

Logistični tehnik dela na področju optimizacije transporta. V času šolanja se dijak usposobi za uporabo transportne dokumentacije, za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in vzpostavi pozitiven odnos do prometa, varnosti v prometu, človeških virov in varovanja okolja ter zdravja. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

OBDELOVALEC LESA (NPI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: obdelovalec/obdelovalka lesa

Pogoj za vpis je najmanj sedem dokončanih razredov devetletne osnovne šole ali zaključeno osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem programu. Dijak se v času šolanja spozna z osnovami lesarstva, z ročno in strojno obdelavo lesa, z uporabo različnih delovnih pripomočkov, z različnimi materiali in z uporabo tehnične dokumentacije. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na srednje poklicnih oz. srednje strokovnih programih.

MIZAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: mizar/mizarka

Mizar izdeluje mizarske izdelke in nudi mizarske storitve ter sestavlja in vgrajuje različne vrste pohištva. V času šolanja se dijak nauči uporabe različnih strojev, žag in drugih pripomočkov, spozna se z osnovami risanja in načrtovanja ter s postopkom montaže in obdelave različnih materialov. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniških programih.

LESARSKI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: lesarski tehnik/lesarska tehnica

Pogoj za vpis je zaključeno srednje poklicno izobraževanje z relevantnega področja. Program je namenjen nadgrajevanju predhodnega znanja. V času šolanja se dijak spozna s strokovno literaturo in različno dokumentacijo. Nauči se temeljnih tehnoloških postopkov in organizacije proizvodnje lesnih izdelkov. Pridobi tudi osnovna znanja o uporabi strojev, naprav in orodij za predelavo lesa. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Centrala 05 620 57 00
Tajništvo 05 6205 702 spls@scng.si
Zbornica (strojništvo in logistika) 05 6205 726
Zbornica (lesarstvo) 05 6205 786
Kovinarska delavnica 05 6205 713
Lesarska delavnica 05 6205 784
Avtoservisna delavnica 05 6205 717
TRR: SI56 0110 0603 0703 142

Vodstvo šole

Miran Saksida

Direktor Šolskega centra Nova Gorica

Herman Besednjak

Ravnatelj ŠC Nova Gorica, Strojne, prometne in lesarske šole

Patricija Matovina

Pomočnica ravnatelja

Uradne ure: od ponedeljka do petka, 10.00 – 12.00 in 13.30 – 14.30

Martina Sever

Tajništvo

Uradne ure: ponedeljek - petek: 10.00 - 12.00, 13.30 - 14.30

Mateja Beltram

Svetovalna služba

Ana Gvardjančič

Svetovalna delavka

Ana Bratina

Koordinatorka za dijake s posebnimi potrebami
vir: http://spls.scng.si