Šolski center Nova Gorica – Srednja ekonomska in trgovska šola

O šoli

Šolski center Nova Gorica je vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga sestavlja sedem organizacijskih enot: Srednja ekonomska in trgovska šola, Biotehniška šola, Gimnazija in zdravstvena šola, Strojna, prometna in lesarska šola, Elektrotehniška in računalniška šola, Višja strokovna šola in Medpodjetniški izobraževalni center. Šolski center Nova Gorica ima več kot 60 let tradicije na področju izobraževanja. Predhodnica Srednje ekonomske in trgovske šole, ki deluje v sklopu centra, je Vajeniška šola trgovinske stroke, ki je nastala leta 1958. Dandanes se šola ponaša z individualnim pristopom in z dobro prakso na področju srednješolske vzgoje in izobraževanja. Spodbujajo kreativnost, ustvarjalnost in svobodno mišljenje ter se zavzemajo za vzpostavljanje pozitivnih medsebojnih odnosov in sodelovanja. Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica izvaja naslednje izobraževalne programe: administrator, ekonomski tehnik, trgovec.

Število vseh dijakov: 392

Število vseh profesorjev: 36

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

TRGOVEC (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: prodajalec/prodajalka

Program omogoča pridobitev znanj, sposobnosti in spretnosti, ki jih prodajalec potrebuje za kakovostno in strokovno delo v trgovini. V času šolanja se dijak uri v natančnosti, doslednosti, podjetniški miselnosti, v organiziranju ekonomičnega poslovanja, vodenju skupine, pridobi komunikacijske spretnosti in se nauči reševanja poklicnih problemov. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniških programih.

ADMINISTRATOR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: administrator/administratorka

V času šolanja se dijak spozna z organizacijo ekonomičnega poslovanja, z vodenjem skupine, z reševanjem problemov in z delom v skupini. Pridobi tudi smisel za natančnost, samostojnost in odgovornost. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniških programih.

EKONOMSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Program za ekonomskega tehnika omogoča uveljavitev v različnih poklicih. Dijak se v času šolanja nauči samostojnega načrtovanja projektov, izvajanja projektov s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije in se uri v odgovornosti, delavnosti, komunikativnosti, vztrajnosti, poštenosti in odločnosti. Program omogoča specializacijo za različne poklicne standarde: referent v bančni komerciali, referent v podpori bančnega poslovanja, zavarovalniški asistent, knjigovodja, tajnik, komercialni referent. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višji in visoki strokovni šoli, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

EKONOMSKI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Pogoj za vpis je zaključeno srednje poklicno izobraževanje za trgovca ali administratorja. Program je namenjen poglabljanju predhodnega znanja. Dijak se v času šolanja nauči samostojnega načrtovanja projektov, izvajanja projektov s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije in se uri v odgovornosti, delavnosti, komunikativnosti, vztrajnosti, poštenosti in odločnosti. Program omogoča specializacijo za različne poklicne standarde: referent v bančni komerciali, referent v podpori bančnega poslovanja, zavarovalniški asistent, knjigovodja, tajnik, komercialni referent. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višji in visoki strokovni šoli, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Centrala 05 620 57 00
Tajništvo 05 620 56 00 info.sets@scng.si
Zbornica 05 620 56 07
TRR: SI56 0110 0603 0703 142

Vodstvo šole

Miran Saksida

Direktor Šolskega centra Nova Gorica

Inga Krusič Lamut

Ravnateljica ŠC Nova Gorica - Srednja ekonomska in trgovska šola

Tatjana Močnik

Tajništvo

Uradne ure: ponedeljek - petek: 8.00 - 11.00, 12.30 - 14.00

Anja Turel

Svetovalna služba

Uradne ure: po dogovoru

vir: http://sets.scng.si