Šolski center Ljubljana – Srednja šola za strojništvo, kemijo in varovanje Ljubljana

O šoli

Šolski center Ljubljana je sestavljen iz petih organizacijskih enot: Gimnazija Antona Aškerca, Srednja lesarska šola, Srednja šola za strojništvo, kemijo in varovanje Ljubljana, Višja strokovna šola in Evropska šola Ljubljana. Srednja šola za strojništvo, kemijo in varovanje Ljubljana, ki deluje v sklopu centra, izvaja izobraževalne programe s področij naravoslovja, tehnike, kemije ter varovanja ljudi in premoženja. Skupaj z dijaki v sproščenem vzdušju ustvarjajo šolo za uspešne in zadovoljne ljudi. Srednja šola za strojništvo, kemijo in varovanje Ljubljana ima sodobno opremljene splošne in računalniške učilnice, laboratorije in šolske delavnice. Zavzemajo se za izobraževanje kadra, ki je konkurenčen in iskan na trgu dela. Sestavni del programa so tudi strokovne ekskurzije v različne gospodarske družbe, obiski sejmov in razstav ter sodelovanje na različnih tekmovanjih in projektih. Srednja šola za strojništvo, kemijo in varovanje Ljubljana omogoča vpis na srednje strokovne programe za strojnega tehnika, kemijskega tehnika in tehnika varovanja.

Število maturantov na leto: 200

Število vseh dijakov: 831

Število vseh profesorjev: 71

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

STROJNI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: strojni tehnik/strojna tehnica

Program strojni tehnik združuje področja tehnike, računalništva, okoljevarstva in najnovejše tehnologije. Strojni tehnik snuje nove izdelke, stroje, naprave ter sisteme vodenja in upravljanja na področjih energetike, strojegradnje, mehatronike, avtomobilizma, okoljske tehnologije itd. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višješolskih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

KEMIJSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: kemijski tehnik/kemijska tehnica

Kemijski tehnik lahko upravlja in vodi naprave ter procese v kemijski industriji in izvaja različne kemijske in fizikalno-kemijske analize v različnih laboratorijih. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višješolskih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

TEHNIK VAROVANJA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica varovanja

V času šolanja dijak pridobi temeljna znanja, ki jih potrebuje za delo na strokovnih področjih varnosti v zasebnem varovanju, gospodarskih družbah, policiji, vojski, redarstvu itd. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višješolskih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 01 24 11 668 ssks@sclj.si
Ravnateljica 051 639 340
Zbornica 01 24 11 640
Svetovalna služba 01 24 11 646
Šolske delavnice 01 20 01 958
TRR: SI56 0110 0603 0699 747

Vodstvo šole

Nives Počkar

Direktorica Šolskega centra Ljubljana

Darja Lučić

Ravnateljica ŠC - Srednja šola za strojništvo, kemijo in varovanje Ljubljana

Tjaša Stepančič

Pomočnica ravnateljice

Milena Rus

Tajništvo

Uradne ure: vsak delavnik: 10.00 - 12.00

Martina Larsson

Svetovalna služba - za program strojni tehnik

Petra Brkić Omahen

Svetovalna služba - za programa kemijski tehnik in tehnik varovanja
vir: https://www.strojna.sclj.si