Šolski center Ljubljana – Srednja lesarska šola

O šoli

Šolski center Ljubljana je sestavljen iz petih organizacijskih enot: Gimnazija Antona Aškerca, Srednja lesarska šola, Srednja šola za strojništvo, kemijo in varovanje Ljubljana, Višja strokovna šola in Evropska šola Ljubljana. Srednja lesarska šola ima več kot 130 let trajajočo tradicijo. Izvaja srednješolske izobraževalne programe s področja lesarstva: mizar, lesarski tehnik, obdelovalec lesa. Šola skupaj s svojimi dijaki gradi most dobre komunikacije in spoštljivih odnosov. Pomaga jim pri razvijanju njihove ustvarjalnosti in kreativnosti. V času šolanja se dijaki spoznajo s sodobnimi trendi v pohištveni industriji, z oblikovanjem in sodobnimi materiali. Poleg strokovnih znanj Srednja lesarska šola poudarja tudi pomen podjetništva in obšolskega udejstvovanja.

Število vseh dijakov: 450

Število vseh profesorjev: 35

Spoštovani,

poklici, za katere izobražujemo na Srednji lesarski šoli, so iskani in bodo iskani tudi v prihodnje. Po vsem svetu bomo tudi v prihodnje uporabljali izdelke iz lesa. Proizvajali jih bodo tisti, ki bodo to znali, to pa bodo znali tisti, ki se bodo tega učili in svoje znanje stalno izpopolnjevali. Na tej poklicni poti je veliko možnosti, ta pot daje zagon in vizijo kreativnim ljudem. In naši dijaki to so.

Naša vizija jasna – vso pridobljeno odličnost bomo ohranili in jo hkrati prenesli na prihajajoče bodoče rodove.

S posluhom za mlade sooblikujemo prijazno šolo oziroma prijazno družbo, v kateri si želimo živeti. Učiti in vzgajati ne pomeni le razvijati razum, temveč oblikovati celotnega človeka, iskati skrite talente in vzpodbujati njihovo ustvarjalnost ter odprto komunikacijo.

Pridružite se nam in skupaj bomo soustvarjali šolo učenja za življenje.

Majda Kanop, ravnateljica ŠC Ljubljana - Srednja lesarska šola

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

MIZAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: mizar/mizarka

Mizar samostojno izdeluje in sestavlja različne lesene izdelke (npr. pohištvo, okna, vrata, stopnice) iz masivnega lesa ali plošč. Ukvarja se tudi z obnavljanjem starega pohištva, glasbilstvom, strugarstvom, rezbarstvom in modelarstvom. Program omogoča pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za: upravljalec/upravljalka lesnoobdelovalnih strojev. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

LESARSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: lesarski tehnik/lesarska tehnica

Lesarski tehnik načrtuje in organizira proizvodnjo na operativni in tehnološki ravni. Nadzoruje potek dela in vodi različne linije za obdelavo in predelavo lesa, nadzoruje tudi delo računalniško vodenih strojev, sodeluje pri razvijanju novih izdelkov in izvaja prodajne ter marketinške dejavnosti. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih ter visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na univerzitetnih programih.

LESARSKI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: lesarski tehnik/lesarska tehnica

Pogoj za vpis je končano triletno poklicno izobraževanje za mizarja. Program je namenjen poglabljanju znanja. Lesarski tehnik opravlja zahtevnejša dela na lesarskem področju – načrtuje in organizira proizvodnjo, vodi skupine ljudi na linijah za obdelavo in predelavo lesa, nadzoruje računalniško vodene stroje, sodeluje pri razvijanju novih izdelkov in pri prodajnih aktivnostih. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih ter visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na univerzitetnih programih.

OBDELOVALEC LESA (NPI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: obdelovalec/obdelovalka lesa

Pogoj za vpis je vsaj sedem uspešno zaključenih razredov devetletne osnovne šole ali zaključeno osnovnošolsko izobraževanje s prilagojenim programom. Obdelovalec lesa dela z osnovnimi lesnopredelovalnimi stroji, sodeluje pri izdelavi sestavnih delov in pri sestavljanju lesenih izdelkov, izvaja tudi enostavnejša opravila po navodilih. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na srednje poklicnih oz. srednje strokovnih programih.

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 01 24 11 662 lesarska@sclj.si
Ravnateljica 01 24 11 624
Zbornica 01 24 11 622
Svetovalna služba 01 24 11 614
Šolske delavnice 01 20 01 951
TRR: SI56 0110 0603 0699 747

Vodstvo šole

Nives Počkar

Direktorica Šolskega centra Ljubljana

Majda Kanop

Ravnateljica ŠC Ljubljana - Srednja lesarska šola

Bernarda Peterlin

Tajništvo

Uradne ure: vsak delavnik: 10.00 - 12.00

Anja Dukarič

Svetovalna služba
vir: https://www.lesarska.sclj.si