Šolski center Ljubljana – Gimnazija Antona Aškerca

O šoli

Šolski center Ljubljana je sestavljen iz petih organizacijskih enot: Gimnazija Antona Aškerca, Srednja lesarska šola, Srednja šola za strojništvo, kemijo in varovanje Ljubljana, Višja strokovna šola in Evropska šola Ljubljana. Vizija Gimnazije Antona Aškerca, ki izvaja program splošne gimnazije, je zagotavljanje sproščenega vzdušja, v katerem skupaj z dijaki ustvarjajo šolo za uspešne in zadovoljne ljudi. Šola se zavzema za vzpostavitev pozitivnih medsebojnih odnosov in za kvalitetno izvedeno vzgojno-izobraževalno delo, ki dijakom omogoča, da razvijajo različne kompetence in osebnostne lastnosti. Osrednje vrednote Gimnazije Antona Aškerca so: strokovnost, medsebojno spoštovanje, proaktivnost in strpnost.

Število maturantov na leto: 26

Število vseh dijakov: 205

Število vseh profesorjev: 31

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

SPLOŠNA GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Gimnazijski program dijakom omogoča pridobitev splošne izobrazbe. Po opravljeni splošni maturi se lahko kandidati vpišejo na univerzitetne in druge programe. Predmetnik gimnazije je razdeljen na štiri dele: obvezni štiriletni predmeti, obvezni predmeti, izbirni predmeti in interdisciplinarni sklopi v 2., 3. in 4. letniku, druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela.

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 01 24 11 660 gaa@sclj.si
Ravnateljica 01 24 11 612
Zbornica 01 24 11 606
Tajništvo ŠMK 01 24 11 620
Svetovalna služba 01 24 11 660
Računovodstvo 01 24 11 667
TRR: SI56 0110 0603 0699 747

Vodstvo šole

Nives Počkar

Direktorica Šolskega centra Ljubljana

Zdenka Može Jedrejčić

Ravnateljica Gimnazije Antona Aškerca

Špela Kastelic

Tajništvo

Uradne ure: vsak delavnik: 10.00 - 12.00

Mojca Travnik Bubić

Svetovalna služba
vir: https://www.gimnazija.sclj.si