Šolski center Kranj – Strokovna gimnazija

O šoli

Šolski center Kranj je ena največjih slovenskih izobraževalnih ustanov. Center je nastal z združitvijo Tehniškega šolskega centra Kranj in Ekonomsko-storitvenega izobraževalnega centra Kranj. Danes je sestavljen iz petih organizacijskih enot: Srednja tehniška šola, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola, Strokovna gimnazija, Višja strokovna šola in Medpodjetniški izobraževalni center. Osrednja vizija centra je izobraževanje za poklice prihodnosti s sodobnim znanjem in dobrimi medčloveškimi odnosi. Poudarjajo pomen delavnosti, strokovnosti, odgovornosti, inovativnosti, etičnosti, sodelovanja, poštenosti, pozitivne naravnanosti in skrbi za okolje. Strokovna gimnazija, ki deluje v sklopu centra, izvaja program strokovne tehniške gimnazije. Gre za manjšo gimnazijo, ki z dijaki vzpostavlja individualni odnos. Šola uporablja inovativne modele in oblike dela, spodbujajo medsebojno sodelovanje, timsko delo, samoiniciativnost, ustvarjalnost in inovativnost.

Število vseh dijakov: 145

Število vseh profesorjev: 21

Drage dijakinje in dijaki!

Dobrodošli na Strokovni gimnaziji ŠC Kranj. Veseli smo, da šolsko leto 2021/2022 lahko zopet začenjamo skupaj v šolskih klopeh.

Ob tem pa je seveda potrebno poudariti, da nam je pristojno ministrstvo zaradi preprečevanja širjenja okužbe s SARS-Cov-2 predpisalo način izobraževanja, pri katerem bomo sicer v šoli, bomo pa morali biti še posebej previdni in upoštevati higienske ukrepe in priporočila, ki nam bodo pomagala pri ohranitvi zdravja. To pomeni, da bo vsak od nas moral v šolo priti zdrav (brez vročine ali znakov okužbe dihal), nositi masko, upoštevati higieno kašlja, si redno umivati in/ali razkuževati roke in ohranjati medosebno razdaljo v prostoru.

Zaradi uresničevanje vseh ukrepov in priporočil smo tudi pouk organizacijsko malce prilagodili. Kljub vsem spremembam v tem šolskem letu pa vseeno upam, da bo vaše šolanje lepo steklo in da bomo skupaj z veliko mero dobre volje in potrpežljivosti uspešno preživeli tudi to obdobje.

Še naprej se bomo trudili, da bo naša šola spodbudno in varno učno okolje, kot tudi prostor, kjer si med seboj zaupamo in kjer se dijaki dobro počutijo. Verjamemo, da smo pri tem, kar delamo, najboljši. Našim dijakom omogočamo kakovosten pouk, pri čemer se z učitelji in drugimi strokovnimi delavci trudimo ustvarjati pogoje, v katerih imajo vsi dijaki možnost prepoznati in razvijati svoje talente, potenciale in interese. Naše profesorice in profesorji pa so predani delu z dijaki in imajo ne samo veliko znanja in izkušenj, pač pa jih odlikuje tudi srčnost in pozitiven odnos do dijakov ter velika pripadnost naši gimnaziji.
Drage dijakinje in dijaki, verjamemo v vas in v to, da lahko postanete, kar želite. Verjamemo, da vas izredne razmere, različne omejitve in pravila ne bodo ustavila pri uresničevanju vaših ciljev. Vaši učitelji vas bomo pri tem spremljali, vam pomagali, vas usmerjali in bili vaši sopotniki vse do mature – vašega zrelostnega izpita v 4. letniku.

Želim vam ustvarjalno, veselo in uspešno šolsko leto ter ostanite zdravi!

 

Mag. Lidija Goljat Prelogar, ravnateljica SG ŠC Kranj

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

STROKOVNA TEHNIŠKA GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Gimnazijski program dijake pripravi na opravljanje mature in na nadaljevanja šolanja na univerzi. Program strokovne tehniške gimnazije vsebuje iste temeljne vsebine kot program splošne gimnazije. Razlika je v tem, da omogoča poglabljanje znanja na strokovnih tehniških področjih. Vsak dijak si ob koncu prvega letnika izbere eno od strokovnih področij: računalništvo, elektrotehnika ali mehanika. Po končani maturi se lahko kandidati vpišejo na univerzitetne programe, zaradi dobrih tehniških osnov pa se dijaki večinoma vpisujejo na tehniške in naravoslovne fakultete.

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 04 280 40 00 info@sckr.si
Računovodstvo 04 280 40 25
Direktor 04 280 40 21
Ravnateljica SG 04 280 40 22
Svetovalna delavka 04 280 40 32
Zbornica SŠ 04 280 40 26
Zbornica VSŠ 04 280 40 43
Knjižnica 04 280 40 38
TRR: SI56 0110 0600 0041 636

Vodstvo šole

Jože Drenovec

Direktor Šolskega centra Kranj

Lidija Goljat Prelogar

Ravnateljica Strokovne gimnazije

Branka Zadnikar

Tajništvo

Uradne ure: vsak dan od 12.00 do 14.00 ure

Tina Miklavčič

Tajništvo

Uradne ure: vsak dan od 12.00 do 14.00 ure

Lijana Medič Jermančič

Svetovalna služba

Karmen Kanalec

Svetovalna služba

Mirjana Erlah Košnik

Svetovalna služba
vir: https://sckr.si/sg/