Šolski center Kranj – Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola

O šoli

Šolski center Kranj je ena največjih slovenskih izobraževalnih ustanov. Center je nastal z združitvijo Tehniškega šolskega centra Kranj in Ekonomsko-storitvenega izobraževalnega centra Kranj. Danes je sestavljen iz petih organizacijskih enot: Srednja tehniška šola, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola, Strokovna gimnazija, Višja strokovna šola in Medpodjetniški izobraževalni center. Osrednja vizija centra je izobraževanje za poklice prihodnosti s sodobnim znanjem in dobrimi medčloveškimi odnosi. Poudarjajo pomen delavnosti, strokovnosti, odgovornosti, inovativnosti, etičnosti, sodelovanja, poštenosti, pozitivne naravnanosti in skrbi za okolje. Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola, ki deluje v sklopu centra, izobražuje na ekonomskem (ekonomski tehnik), upravnem (administrator), trgovskem (trgovec), frizerskem (frizer) in gradbeniškem področju (gradbeni tehnik, pečar – polagalec keramičnih oblog, pomočnik pri tehnologiji gradnje, slikopleskar – črkoslikar, tesar, zidar). Šola se lahko pohvali s strokovnim kadrom, s kakovostnim učnim procesom, ki dijakom omogoča pridobitev ustreznih poklicnih veščin ter z inovativnimi metodami pouka, ki vzpostavljajo varno in spodbudno učno okolje.

Število maturantov na leto: 60

Število vseh dijakov: 655

Število vseh profesorjev: 62

»Učitelji vrata odprejo, vstopamo sami.«
(kitajski rek)

Drage dijakinje, dragi dijaki, spoštovani starši!

Izbira poklica ni lahka odločitev, še zlasti ne v času, ko svet pretresa globalna gospodarska kriza. Še težje je včasih vztrajati na izbrani poti. Zato se na Srednji ekonomski, storitveni in gradbeni šoli iz leta v leto trudimo in odgovorno pristopamo k poučevanju vas, naših dijakov. Prepričani smo, da vam bo pridobljeno strokovno znanje ne le v pomoč pri vsakoletnem doseganju zahtevanih standardov znanj, temveč bo še kako dobrodošlo in praktično uporabno pri vaši nadaljnji poklicni poti.

V novem šolskem letu vas vabim, da skupaj z nami vstopite v svet znanja, se ozrete po horizontu veščin in usvojite kompetence poklica, za katerega se izobražujete. Naj vas na tej poti vodita mladostni optimizem in energija!

Želim vam, da bi se ob koncu šolskega leta skupaj z vami in vašimi starši veselili doseženih uspehov.

Nada Šmid, prof., ravnateljica SESGŠ

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

EKONOMSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Program za ekonomskega tehnika omogoča pridobitev širokega znanja. Ekonomski tehnik lahko izvaja finančne in zavarovalne storitve, sestavlja pogodbe, poročila in dopise, analizira ekonomske pojave in procese v gospodarstvu, izvaja analize poslovanja podjetij, sestavlja bilance in kalkulacije, opravlja tržne raziskave ter nadzoruje in izvaja različne projekte. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

EKONOMSKI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Pogoj za vpis je končano srednje poklicno izobraževanje z relevantnega področja (trgovec, administrator). Ekonomski tehnik lahko izvaja finančne in zavarovalne storitve, sestavlja pogodbe, poročila in dopise, analizira ekonomske pojave in procese v gospodarstvu, izvaja analize poslovanja podjetij, sestavlja bilance in kalkulacije, opravlja tržne raziskave ter nadzoruje in izvaja različne projekte. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

EKONOMSKI TEHNIK (PT)

Trajanje programa v letih: 1

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Pogoj za vpis na poklicni tečaj je uspešno zaključen četrti letnik gimnazijskega programa ali zaključen četrti letnik srednjega strokovnega izobraževanja. Ekonomski tehnik lahko izvaja finančne in zavarovalne storitve, sestavlja pogodbe, poročila in dopise, analizira ekonomske pojave in procese v gospodarstvu, izvaja analize poslovanja podjetij, sestavlja bilance in kalkulacije, opravlja tržne raziskave ter nadzoruje in izvaja različne projekte. Predmetnik poklicnega tečaja obsega naslednje predmete in module: poslovanje podjetij s projekti, ekonomika, delovanja gospodarstva, finančno poslovanje, materialno knjigovodstvo, finančno knjigovodstvo. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

ADMINISTRATOR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: administrator/administratorka

Administrator ureja dokumentacijo in nudi podporo ostalim službam (predvsem vodilnemu delavcu) znotraj delovne organizacije. Evidentira, arhivira in organizira poslovno korespondenco, pripravlja pisne dokumente, komunicira s strankami, sprejema partnerje, organizira sestanke in druge aktivnosti. Zaposli se lahko v tajništvih, na sodiščih in upravnih enotah, pisarnah, bankah, zavarovalnicah, občinah itd. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

TRGOVEC (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: prodajalec/prodajalka

Prodajalec organizira in prodaja različno blago ter svetuje strankam. Pozna tudi področja spletne in telefonske prodaje, komunicira s strankami, skrbi za poslovni bonton in za urejenost prodajnega prostora. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

GRADBENI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gradbeni tehnik/gradbena tehnica

Gradbeni tehnik izvaja analize gradbenih postopkov, izdeluje predizmere, pripravlja predračune in ponudbe, pripravlja in izvaja gradbene rešitve, vodi gradbeno dokumentacijo in pri tem uporablja sodobno računalniško tehnologijo. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

GRADBENI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: gradbeni tehnik/gradbena tehnica

Pogoj za vpis je zaključeno srednje poklicno izobraževanje z relevantnega področja. Gradbeni tehnik izvaja analize gradbenih postopkov, izdeluje predizmere, pripravlja predračune in ponudbe, pripravlja in izvaja gradbene rešitve, vodi gradbeno dokumentacijo in pri tem uporablja sodobno računalniško tehnologijo. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

SLIKOPLESKAR - ČRKOSLIKAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: slikopleskar - črkoslikar/slikopleskarka - črkoslikarka

Slikopleskar – črkoslikar pleska mizarske izdelke, kovine, zidove. Postavlja tudi toplotno izolacijo in fasade ter izdeluje različne napise in okrasne vzorce. Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola program izvaja tudi v vajeniški obliki. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

PEČAR - POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: pečar - polagalec keramičnih oblog/pečarka - polagalka keramičnih oblog

Pečar – polagalec keramičnih oblog izdeluje pečnice, postavlja peči in s ploščicami oblaga stene, talne obloge ter druge površine. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

ZIDAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: zidar/zidarka

Zidar dela na področju gradbeništva, kjer zida stene, stene ometava, jih obnavlja in popravlja. Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola program izvaja tudi v vajeniški obliki. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

TESAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: tesar/tesarka

Tesar pripravlja različne opaže ter odre, ki so pomembni pri železobetonskih delih, izdeluje tudi različne lesene konstrukcije (ostrešja, stopnišča, stropne konstrukcije). Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola program izvaja tudi v vajeniški obliki. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE (NPI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: pomočnik/pomočnica pri tehnologiji gradnje

Pogoj za vpis je najmanj sedem dokončanih razredov devetletne osnovne šole ali zaključeno osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem programu. Pomočnik pri tehnologiji gradnje pomaga zidarju, tesarju in ostalim, ki delajo v gradbeništvu. Izvaja enostavna gradbeniška dela po navodilih nadrejenih. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na srednje poklicnih oz. srednje strokovnih programih.

FRIZER (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: frizer/frizerka

Frizer skrbi za celostno podobo stranke – ureja pričesko in nohte ter liči obraz. Pri tem uporablja različne pripomočke, preparate in kozmetiko. Zaposli se lahko v različnih salonih, medijskih hišah, kulturnih in umetniških ustanovah, sodeluje lahko pri modnih revijah, snemanjih itd. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

FRIZERSKI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: frizerski tehnik/frizerska tehnica

V poklicno-tehniški program se lahko vpiše vsak posameznik, ki je zaključil srednje poklicno izobraževanje za frizerja. V času šolanja se dijaki spoznajo z različnimi preparati za lase in lasišče, urijo se v barvnih in oblikovnih spremembah las, spoznavajo sodobne frizerske trende in frizersko stiliranje ter se naučijo osnovnih značilnosti brivstva in promocije ter trženja na področju frizerstva.

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 059 093 900 ali 059 093 907 info.sesgs@sckr.si
Zbornica 059 093 906
Knjižnica in učbeniški sklad 059 093 905
TRR: SI56 0110 0600 0041 636

Vodstvo šole

Jože Drenovec

Direktor Šolskega centra Kranj

Nada Šmid

Ravnateljica

Miha Povšič

Pomočnik ravnateljice

Tanja Arsovski

Tajništvo

Uradne ure: vsak dan od 12h do 14h

Lea Želko Pašić

Svetovalna služba

Uradne ure: vsak dan od 8h do 12h

vir: https://sckr.si/sesgs/