Šolski center Celje – Gimnazija Lava

O šoli

Gimnazija Lava je ena izmed enot Šolskega centra Celje. Je najmlajša celjska gimnazija, ki pa dosega visoke rezultate na različnih tekmovanjih ter na maturi in se aktivno udejstvuje v aktivnostih ožjega in širšega območja. Gimnazija Lava se zavzema za kakovostno izvajanje pouka ter za izobraževanje in vzgajanje mladih intelektualcev. Dijakom omogočajo razvijanje osebnih interesov, jih spodbujajo k samostojnosti, inovativnosti, ustvarjalnosti in jih vzgajajo v skupinskem duhu ter v skladu z idejo vzpostavitve pozitivnega odnosa do sebe in okolja. Šola sodeluje v mrežah Unseco in Slovenska mreža zdravih šol ter Evropska vas, je pa tudi Šola ambasadorka evropskega parlamenta. Gimnazija Lava Šolskega centra Celje omogoča vpis na naslednje programe: gimnazija, gimnazija – evropski oddelek ter tehniška gimnazija. Dijaki se lahko v času šolanja udejstvujejo v različnih gledaliških, literarnih, filmskih, glasbenih, športnih, naravoslovnih in drugih obšolskih dejavnostih.

Število maturantov na leto: 100

Število vseh dijakov: 469

Število vseh profesorjev: 51

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Gimnazija je splošnoizobraževalni program, ki se zaključi s splošno maturo in dijake pripravlja na nadaljevanje izobraževanja. Omogoča pridobitev splošnega znanja in razvijanje sposobnosti ter kompetenc na različnih področjih in spodbuja vsestransko osebnostno rast. Izobraževanja poteka s pomočjo sodobnih in raznolikih načinov poučevanja, kot so: projektno delo, aktiven pouk, medpredmetno poučevanje, timsko poučevanje, laboratorijsko delo, terenske vaje, spletna učilnica itd.

GIMNAZIJA - EVROPSKI ODDELEK (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Evropski oddelek gimnazijskega programa ima vse značilnosti gimnazijskega oddelka z nekaterimi posebnostmi. Posebnosti evropskega oddelka so narodne in mednarodne izmenjave, poudarjeno učenje tujih jezikov, obisk slovenskega parlamenta, obiski evropskih poslancev in predstavnikov tujih veleposlaništev.

TEHNIŠKA GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Tehniška gimnazija je program strokovne gimnazije, ki se zaključi s splošno maturo. Dijakom omogoča pridobitev široke splošne izobrazbe in pridobitev znanj z izbranega tehniškega področja. Dijaki lahko izbirajo med strokovnimi izbirnimi maturitetnimi predmeti: mehanika, računalništvo, elektrotehnika. Po končanem programu se lahko vpišejo na vse fakultete, imajo pa dobro predznanje za nadaljevanje šolanja na tehniških smereh (računalništvo, strojništvo, gradbeništvo, elektrotehnika, arhitektura itd.).

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Centrala Šolskega centra Celje +386 3 428 58 00 info@sc-celje.si
Tajništvo Gimnazije Lava +386 3 428 58 32 gl@sc-celje.si
TRR: SI56 0110 0603 0696 740, sklic SI00 291010-18

Vodstvo šole

Mojmir Klovar

Direktor Šolskega centra Celje

Peter Juvančič

Ravnatelj Gimnazije Lava

Uradne ure: po dogovoru

Tanja Potočnik

Tajništvo

Nina Jaklevič

Svetovalna delavka

Uradne ure: po dogovoru

vir: https://gl.sc-celje.si