Škofijska gimnazija Vipava

O šoli

Škofijska gimnazija Vipava je zasebna katoliška gimnazija, ki izvaja program splošne gimnazije. Poleg kakovostne izobrazbe je eden od osrednjih prizadevanj šole tudi krščanska vzgoja. Dijake spodbujajo h kritičnem mišljenju, ustvarjalnosti in skupinskemu delu v duhu krščanske vzgojne usmeritve in evangelijskih vrednot. Škofijska gimnazija Vipava stremi k spoštljivim medsebojnim odnosom, zavzema se za kulturno govorjenje, za medsebojno pomoč, solidarnost, zdrav način življenja ter primerno oblačenje. Na šoli poteka predmet vera in kultura, pred poukom in na koncu zadnje ure je čas za kratko molitev, šola ima tudi lastno kapelo, izvaja dneve duhovnosti ter poletne počitniške tedne, na začetku šolskega leta pa poteka sveta maša. Cilj vzgojnih in izobraževalnih principov Škofijske gimnazije Vipava je usmerjanje mladih, da se razvijejo v bogate človeške osebnosti, ki so občutljive za okolje, v katerem živijo in so odprte do sprejemanja drugih kultur ter drugače mislečih. Pod vodstvom šole deluje tudi Dijaški dom Škofijske gimnazije Vipava.

Število vseh dijakov: 286

Število vseh profesorjev: 36

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Predmetnik programa splošne gimnazije, ki poteka na Škofijski gimnaziji Vipava, je podoben predmetniku drugih splošnih gimnazij. Namen je priprava na opravljanje splošne mature, priprava na nadaljnjo izobraževanje in pridobitev splošne razgledanosti. Posebnost programa na Škofijski gimnaziji Vipava je, da lahko dijaki od drugega letnika naprej izberejo pouk latinščine, ki je tudi maturitetni predmet. Druga posebnost predmetnika je predmet vera in kultura, ki temelji ne ideji poveznosti med religijo in kulturo. Predmet vera in kultura je obvezen v vseh štirih letnikih.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 05/365 53 10 tajnistvo@sgv.si
Dijaški dom 05/365 54 10
Info e-mail sgv@siol.net
TRR: SI56 0400 1004 7452

Vodstvo šole

Vladimir Anžel

Ravnatelj

Alojz Grahor

Pomočnik ravnatelja za šolo

Urška Doblehar

Pomočnica ravnatelja za dijaški dom

Nadja Ferjančič

Tajništvo

Petra Rep

Svetovalna služba
vir: https://www.sgv.si