Prva gimnazija Maribor

O šoli

Prva gimnazija Maribor ima dolgo, več kot 170 let trajajočo tradicijo, ki jo prepleta s sodobnimi pedagoškimi pristopi. Osrednji cilji Prve gimnazije Maribor so spodbujanje kreativnosti in kritičnosti, negovati in razvijati veščine vsakega posameznika, dosegati visoke standarde znanja in tvoriti medosebne odnose, ki temeljijo na načelih humanosti, spoštovanja in odgovornosti. Šola ima zelo pester nabor izvenšolskih dejavnosti in obveznih izbirnih vsebin (Gledališka šola Prve gimnazije Maribor, ŠILA – šolska improliga, likovna delavnica, pevski zbor, dijaški časopis Mrhovinar, filmski studio, francosko gledališče, debatni klub itd.). Vključena je v mnoge državne in mednarodne projekte, izvaja ekskurzije po Sloveniji in tujini in nudi možnost opravljanja mednarodnih izpitov DSD. Posebnost Prve gimnazije Maribor je umetniško razstavišče Avla in gledališka dvorana Prvi oder. Na šoli potekajo programi klasične in splošne gimnazije, šola pa ima tudi e-oddelek splošne gimnazije s prilagojenimi metodami dela za perspektivne športnike in kulturnike.

Število maturantov na leto: 164

Število vseh dijakov: 812

Število vseh profesorjev: 65

Dobrodošli!

Na Prvi gimnaziji Maribor si prizadevamo dosegati široko znanje, spodbujati ustvarjalnost in kritičnost ter razvijati odnose, ki temeljijo na humanosti, medsebojnem spoštovanju in odgovornosti.

Vse od leta 1850 opravljamo poslanstvo izobraževanja in iskanja novih poti za generacije gimnazijcev, ki vstopajo v našo šolsko palačo na Trgu generala Maistra in odhajajo obogateni z znanjem, izkušnjami ter v svet s široko odprtimi obzorji.

V naših programih združujemo tradicijo z inovativnostjo in univerzalnostjo. Klasični in splošni oddelki v družbi z maturitetnim tečajem vključujejo 800 dijakov. Dovolj za ustvarjalno energijo na kulturnem, umetniškem, tekmovalnem, raziskovalnem in športnem področju.

S strokovnostjo in profesionalnostjo zaposlenih, v duhu naše vizije si na Prvi gimnaziji Maribor prizadevamo dosegati široko znanje, spodbujati ustvarjalnost in kritičnost ter razvijati odnose, ki temeljijo na humanosti, medsebojnem spoštovanju in odgovornosti.

V teh spletnih dokumentih Vam odstiramo del teh dejavnosti, predstavljamo vsebine, nosilce in deležnike šolskega procesa. Za informacije, ki jih iščete, za prvi vtis, zato, da nas obiščete. Veselimo se srečanja z Vami.

Naši uspehi so lahko Vaša priložnost.

Naše delo je prijetno, a zahtevno. Zato še zmeraj velja za Prvo: Per aspera ad astra.

Herman Pušnik, prof., ravnatelj Prve gimnazije Maribor

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

KLASIČNA GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Program klasične gimnazije se osredotoča na razvoj jezikovnih kompetenc dijakov – poleg latinščine se dijaki učijo še vsaj dva moderna jezika. Gre za izrazito humanističen program s poudarki na zgodovini, filozofiji in medpredmetnem povezovanju ter umetniškem ustvarjanju.

SPLOŠNA GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Program splošne gimnazije dijaku zagotavlja splošno izobrazbo, razvoj na različnih osebnostnih področjih in ga pripravi na uspešno nadaljevanje izobraževanja na fakulteti. Gre za celosten pristop k izobraževanju in vzgoji, ki temelji na kritičnem pristopu do razumevanja sveta ter interdisciplinarnem povezovanju različnih področij.

E-ODDELEK GIMNAZIJE (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Oddelek je namenjen perspektivnim dijakom, ki se pospešeno ukvarjajo s športnimi ali kulturnimi dejavnostmi, so večkrat odsotni od pouka in posledično potrebujejo prilagojene metode dela.

MATURITETNI TEČAJ (MT)

Trajanje programa v letih: 1

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Maturitetni tečaj je namenjen vsem posameznikom, ki želijo nadaljevati izobraževanje na univerzitetni ravni, ampak nimajo opravljene splošne mature. Po uspešno opravljenem tečaju lahko kandidati pristopijo k splošni maturi. V tečaj se lahko vpišejo posamezniki, ki imajo končano srednjo šolo in opravljeno poklicno maturo, tisti, ki so končali tretji letnik gimnazije, a so prekinili izobraževanje za najmanj eno leto ali pa nimajo nobene od naštetih izobrazb, so pa opravili preizkus znanja na ravni 3. letnika gimnazije.

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo (0)2 22 85 300 tajnistvo@prva-gimnazija.org
Svetovalna služba (0)2 228 53 12
Zbornica (0)2 228 53 05
Knjižnica (0)2 228 53 18
TRR: SI56 0110 0603 0694 897

Vodstvo šole

Herman Pušnik

Ravnatelj

Uradne ure: ponedeljek: 8.00 - 9.00

Patricija Munda

Pomočnica ravnatelja

Uradne ure: ponedeljek: 10.30 - 11.30

Tjaša Klanjšček

Pomočnica ravnatelja

Uradne ure: torek: 8.45 - 9.30

Irena Roglič

Tajništvo

Uradne ure: ponedeljek - petek: 10.00 - 13.00

Marta Mohorko Bezget

Svetovalna služba

Ksenija Domiter Protner

Svetovalna služba:

Bor Sojar Voglar

Svetovalna služba

Jerneja Marušič

Svetovalna služba
vir: https://www.prva-gimnazija.si/domov