Lesarska šola Maribor – Srednja lesarska in gozdarska šola Maribor

O šoli

Lesarska šola Maribor združuje dve enoti – Srednjo lesarsko in gozdarsko šolo in Višjo strokovno šolo. Srednja lesarska in gozdarska šola Maribor izobražuje in usposablja mladino ter odrasle za opravljanje lesarskih, gozdarskih in oblikovalskih poklicev. Svoje dijake usmerjajo k strokovnosti, spoštljivosti ter k samostojnemu in vseživljenjskemu učenju. Šolski proces poteka v povezovanju z domačimi in tujimi partnerji ter se nenehno prilagaja potrebam trga. Šola izvaja programe na nivojih nižjega, srednje poklicnega ter strokovnega izobraževanja. Kandidati lahko izbirajo med naslednjimi programi: gozdar, gozdarski tehnik, lesarski tehnik, mizar, obdelovalec lesa.

Število maturantov na leto: 45

Število vseh dijakov: 350

Število vseh profesorjev: 40

Srednja lesarska in gozdarska šola Maribor na nivoju nižjega in srednjega poklicnega ter strokovnega izobraževanja, pa tudi višjega strokovnega izobraževanja usposablja mladino in odrasle za lesarske, gozdarske in oblikovalske poklice.

Izobražujemo in vzgajamo obdelovalce lesa, mizarje, gozdarje, lesarske in gozdarske tehnike, inženirje lesarstva in oblikovanja. Smo in bomo profesionalci, ki jim kaže zaupati, saj mladino in odrasle ne le izobražujemo, temveč tudi vzgajamo za kvalitetno življenje v spreminjajočem se svetu. Zaupamo v sposobnosti in ustvarjalno moč mladih.

Naše dijake in študente spodbujamo k samostojnemu učenju in jih usmerjamo na pot vseživljenjskega izobraževanja. V dobi sodobnih komunikacijskih sredstev profesorji/predavatelji nismo le posredovalci znanja, ampak predvsem svetovalci, mentorji in tutorji.

Mladostniku pomagamo pri izbiranju in vrednotenju informacij. Veliko pozornosti posvečamo pomoči potrebnim dijakom pri doseganju njihovih ciljev. Otrokom ne dajemo le odgovorov, ki si jih zapomnijo, ampak jim tudi zastavljamo probleme, ki jih rešujejo.

Skrbimo za spoštovanje in strpnost do različnosti, dobre medosebne odnose, mednarodno izmenjavo, predvsem pa za kvalitetno poklicno in strokovno izobraževanje ter osebnostno rast dijakov, študentov, učiteljev in predavateljev šole.

Naša prihodnost je v povezovanju s prakso in socialnimi partnerji, v prilagajanju potrebam trga, posodabljanju in individualizaciji izobraževalnega procesa ter mednarodnem povezovanju.

Aleš Hus, univ. dipl. inž. les., direktor Lesarske šole Maribor in ravnatelj Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

LESARSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: lesarski tehnik/lesarska tehnica

V času šolanja se dijak spozna z lesom kot osnovnim materialom za izdelavo različnih izdelkov, nauči se uporabe različnih strojev ter se uri v tehničnem risanju in izdelavi tehnološke dokumentacije. Po zaključeni poklicni maturi se lahko zaposli v lesni industriji in lesni proizvodnji ter v lesnih delavnicah, kjer konstruira in oblikuje lesene izdelke, upravlja s stroji in vodi proizvodnjo linijo ali pa se zaposli v trgovinah, kjer prodajajo lesne materiale ali izdelke. Šolanje lahko nadaljuje na višjih ali visokošolskih študijskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na univerzitetni ravni.

LESARSKI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: lesarski tehnik/lesarska tehnica

Pogoj za vpis v program je zaključeno srednje poklicno izobraževanje z relevantnega področja. Po uspešno opravljeni poklicni maturi se lahko kandidati zaposlijo na področju lesarstva ali nadaljujejo šolanje na višji ali visokošolski ravni, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na univerzitetni ravni.

MIZAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: mizar/mizarka

V času šolanja se dijaki usposabljajo za kakovostno izdelavo, sestavljanje in vgrajevanje mizarskih izdelkov ter za varno delo na lesnoobdelovalnih strojih. Srednje poklicno izobraževanje za mizarja se zaključi z zaključnim izpitom. Po končanem šolanju se lahko kandidati zaposilijo v gospodarskih družbah, ki delujejo na področju predelave lesa. Delajo lahko tudi pri samostojnih lesarskih podjetnikih, v trgovinah s pohištvom ali materialom za izdelavo pohištva, mizarsko dejavnost pa lahko opravljajo tudi samostojno. Šolanje lahko nadaljujejo na poklicno-tehniški ravni.

OBDELOVALEC LESA (NPI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: obdelovalec/obdelovalka lesa

Nižje poklicno izobraževanje za obdelovalca lesa se zaključi z zaključnim izpitom. Pogoj za vpis je najmanj sedem dokončanih razredov devetletne osnovne šole ali šest dokončanih razredov osemletne osnovne šole ali zaključeno osnovnošolsko izobraževanje s prilagojenim programom. Po zaključenem programu lahko obdelovalec lesa opravlja enostavna dela v lesni industriji, upravlja z osnovnimi lesnoobdelovalnimi stroji ali izdeluje enostavne mizarske polizdelke in izdelke. Šolanje lahko nadaljuje na srednje poklicni oz. srednje strokovni ravni.

GOZDAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: gozdar/gozdarka

V času šolanja kandidat pridobi potrebno znanje za negovalna dela v gozdu, za sajenje gozdnega drevja, spozna postopke pri sečnji dreves in spravilu lesa, usvoji znanja s področja gospodarske proizvodnje, spozna načela ekologije ter morfologije. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Gozdar se lahko zaposli v gozdarskih podjetjih, drevesnicah ali na kmetijah ali pa nadaljuje šolanje na programih poklicno-tehniškega izobraževanja.

GOZDARSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gozdarski tehnik/gozdarska tehnica

Dijaki se v času šolanja spoznajo z gozdarskimi delovnimi procesi, ki potekajo pri sečnji in spravilu lesa. Poleg tega pridobijo tudi znanja s področij ekologije, morfologije, gozdarske proizvodnje in trženja gozdno lesnih sortimentov. Gozdarski tehnik se lahko zaposli v gozdarskih podjetjih, drevesnicah, na kmetijah, naravnih parkih in v podjetjih, ki se ukvarjajo z gozdarsko dejavnostjo. Uspešno zaključena poklicna matura kandidatu omogoča vpis na višje ali visokošolske študijske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa lahko nadaljuje šolanje tudi na univerzitetni ravni.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 02 421 66 50
Računovodstvo 02 421 66 74
Knjižnica 02 421 66 65
Info e-mail info@lsmb.si
TRR: SI56 0110 0600 0045 225

Vodstvo šole

Aleš Hus, univ. dipl. inž. les.

Direktor in ravnatelj Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor

dr. Mateja Kišek Vovk

Pomočnica ravnatelja

Dragica Sirc, poslovna sekretarka

Tajništvo

Viktorija Kidrič, ekonomistka

Računovodstvo

Nadja Domjanič Curk, prof. svetovalna sodelavka

Svetovalna služba

Uradne ure: ponedeljek - četrtek: 7.30 - 10.30, petek: 8.00 - 10.30

vir: https://srednja.lsmb.si