Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana – Srednja glasbena in baletna šola

O šoli

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana je sestavljen iz različnih enot: Glasbena šola, Srednja glasbena in Srednja baletna šola ter Višja baletna šola. Konservatorij izvaja programe osnovnega in srednjega glasbenega izobraževanja ter srednjega ter višjega baletnega izobraževanja. Srednja glasbena in baletna šola izvaja programe umetniške gimnazije na dveh smereh (glasbena ali plesna smer) in v različnih modulih. Pogoj za vpis je poleg končane osnovnošolske izobrazbe še uspešno opravljen preizkus nadarjenosti, znanja in spretnosti. Poslanstvo šole je nuditi kakovostno glasbeno ter plesno izobrazbo in priprava kandidatov na nadaljnjo študijsko, poklicno ter življenjsko pot. V času šolanja dijaki Srednje glasbene in baletne šole Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani pridobivajo strokovno znanje in veščine, koncertne izkušnje, razvijajo ustvarjalnost, se učijo javnega nastopanja, sodelovanja, samostojnosti, kritičnega razmišljanja. Poseben poudarek je na spoštljivem odnosu do kulturne dediščine, razvijanju umetniške in lastne identitete ter spoznavanju kulturne raznolikosti.

Število vseh dijakov: 364

Število vseh profesorjev: 200

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

UMETNIŠKA GIMNAZIJA - GLASBENA SMER (GIM): modul A glasbeni stavek, modul B petje - inštrument modul C jazz - zabavna glasba

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Umetniška gimnazija – glasbena smer omogoča vpis v različne module. Program poteka redno ali pa vzporedno. Pred vpisom morajo kandidati opravljati preizkus nadarjenosti in znanja ter predložiti zdravniško spričevalo. Program umetniške gimnazije omogoča pripravo na maturo in na nadaljnjo izobraževanje. Dijaki v času šolanja poglabljajo in razvijajo strokovno (glasbeno in plesno) ter splošno izobrazbo. Šolanje lahko nadaljujejo na vseh fakultetah, večinoma se usmerijo v glasbene smeri.

UMETNIŠKA GIMNAZIJA - PLESNA SMER (GIM): modul A - balet

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Umetniška gimnazija – plesna smer omogoča vpis v modul baleta. Program poteka redno ali pa vzporedno. Pred vpisom morajo kandidati opravljati preizkus nadarjenosti in znanja ter predložiti zdravniško spričevalo. Program umetniške gimnazije omogoča pripravo na maturo in na nadaljnjo izobraževanje. Dijaki v času šolanja poglabljajo in razvijajo strokovno (glasbeno in plesno) ter splošno izobrazbo. Šolanje lahko nadaljujejo na vseh fakultetah, večinoma se usmerijo v plesne smeri.

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Referat 0590 74 300 info@kgbl.si
Zbornica 059 074 310
TRR: SI56 0110 0603 0698 874

Vodstvo šole

Betka Bizjak Kotnik

V. d. direktorica KGBL/v. d. ravnateljica organizacijske enote Srednja glasbena in baletna šola

Vanda Tekavec

Tajništvo

Uradne ure: vsak delovni dan od 9.00 do 14.00

Nuša Podvornik

Svetovalna služba

Sabina Brodar Kaplja

Svetovalna služba

Bor Ratajec

Svetovalna služba
vir: https://www.kgbl.si