I. gimnazija v Celju

O šoli

I. gimnazija v Celju je ena najstarejših gimnazij v Sloveniji. Ustanovljena je bila leta 1808. Šolo pogosto imenujejo kar Kajuh, po borcu in pesniku Karlu Destovniku – Kajuhu, ki je obiskoval I. gimnazijo v Celju. Drugi pomembni posamezniki, ki so v preteklosti obiskovali I. gimnazijo v Celju, so še Anton Martin Slomšek, Anton Aškerc, Bina Štampe Žmavc, Lila Prap in mnogi drugi. Šola ponuja programe splošne gimnazije, klasične gimnazije in umetniške gimnazije (glasbena smer), imajo pa tudi športni oddelek ter Evrooddelek. Poleg obveznih in izbirnih vsebin se lahko dijaki I. gimnazije v Celju udejstvujejo v različnih kulturnih, naravoslovnih, družboslovnih, športnih, raziskovalnih, prostovoljskih in drugih obšolskih dejavnostih. Šola ima celo svoj podcast, ki so ga poimenovali Kajuh.

Število vseh dijakov: 871

Število vseh profesorjev: 100

I. gimnazija v Celju – veliko več kot le pouk in učenje

I. gimnazija v Celju je šola, ki jo že dolga leta odlikujejo odlični rezultati pri učenju, na maturi, na tekmovanjih iz znanj, v športu, kulturi, raziskovanju. Povsod. Dijakom daje številne možnosti in priložnosti, da razvijejo svoje potenciale in talente. Spodbuja jih in oblikuje v zdravo in kritično misleče ljudi. I. gimnazija v Celju v svojem lokalnem, a tudi širšem okolju uživa status odlične šole, po svojih rezultatih pa sodi v sam vrh slovenskih gimnazij.

Skozi našo gimnazijo je v dobrih dveh stoletjih (šola neprekinjeno deluje od leta 1808) šla skoraj nepregledna množica ljudi, ki so naredili izjemne poklicne kariere, mnogi med njimi pa so tudi močno zaznamovali svoje stroke in aktivno soustvarjali slovensko zgodovino – od Antona Martina Slomška in Aškerca do Kajuha in Lile Prap, od Stanka Lorgerja, Katarine Srebotnik, Bena Udriha, Petra Kauzerja, Anemari Velenšek, Ane Drev in bratov Žvižej do Mojmira Sepeta, Ota Pestnerja, Nuške Drašček in Marjetke J. Vovk, od Matjaža Kmecla do Milana Brgleza, Zdravka Počivalška in Irene Majcen, od Stanislava Pejovnika do Franja Bobinca.

Če kdo na tem svetu, potem otroci začutijo, kdo je kdo v šoli in v katero galaksijo šolskega sistema sodi njihova šola. Naša in moja I. gimnazija je šola z žlahtno tradicijo in sila bogato, burno zgodovino. Sedanji in nekdanji dijaki znajo o prvi celjski gimnaziji – o Kajuhu, kot šolo zadnja desetletja slengovsko imenujejo – povedati, da je resnična zvezda, da je res šola z dušo: zahtevna in stroga, a hkrati svobodna in ustvarjalna, topla in domačna, samosvoja in drugačna.

Taka je že več kot 200 let. Skromno upam, da taka ostaja vsaj malo tudi zaradi mene. Že 35 let tam na Kajuhovi 2 v Celju poskušam razumeti njen včeraj, še bolj pa njen danes in jutri. Trudim se živeti z mladostjo svojega časa, in ne s časom svoje mladosti.

Mogoče bom koga razjezil ali razočaral, a dobra šola zame ni tista po meri človeka, ampak tista – če se poigram z besedami –, ki meri človeka, ker hoče nekaj iz njega narediti. Dobra šola je tista, ki je ni strah dela, prizadevnost in napor pa javno priznava in ju šteje za vrednoto. Dobra šola je zahtevna šola. Taka, ki uči in tudi nauči; taka, ki vzgaja in tudi vzgoji; taka, ki ustvarja in oblikuje osebnosti. I. gimnazija v Celju je že od nekdaj več kot le neka šola ali program. Že od nekdaj je veliko več kot le pouk in učenje; je ponos, je pripadnost in je svojstven, ambiciozen način življenja in razmišljanja.
Ponosen sem in srečen, da sem svojo gimnazijo (tudi jaz sem bil njen dijak v letih 1973–77) kot ravnatelj popeljal v njeno tretje stoletje delovanja in da je danes v svoji organizaciji in metodah dela, v učno tehnološki opremljenosti in standardu svojih dijakov in profesorjev resnično šola 21. stoletja: odprta, demokratična, napredna, urejena, ustvarjalna, uspešna.

Šola za življenje. Šola za danes in jutri.

dr. Anton Šepetavc, prof., ravnatelj I. gimnazije v Celju

Multimedija

 

Predstavitev programov

SPLOŠNA GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Program splošne gimnazije je sestavljen iz naravoslovnih in družboslovnih predmetov ter iz učenja tujih jezikov. Pouk poteka v sodobno opremljenih učilnicah. Naravoslovni predmeti se osredotočajo na eksperimentalno in raziskovalno delo. Gimnazijski program vsebuje obvezne in izbirne predmete. Po koncu štiriletnega šolanja dijaki opravljajo splošno maturo in se vpisujejo v univerzitetne programe.

KLASIČNA GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Osrednja značilnost klasične gimnazije je učenje latinščine. Program večji poudarek namenja humanistiki in jezikoslovju. Naravoslovnih vsebin, ki so od tretjega leta izbirni del predmetnika, je manj. Drugih večjih razlik med predmetnikoma splošne in klasične gimnazije ni.

GIMNAZIJA - ŠPORTNI ODDELEK (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Športni oddelek gimnazije je namenjen dijakom, ki se aktivno udejstvujejo na področju športa, dosegajo relevantne rezultate in jim zato ustreza prilagojen način šolanja. Poseben poudarek je na športni vzgoji. Kandidat mora ob vpisu predložiti ustrezna potrdila.

 

UMETNIŠKA GIMNAZIJA - GLASBENA SMER (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

I. gimnazija Celje izvaja program umetniške gimnazije – glasbena smer v sodelovanju z Glasbeno šolo Celje. Izobraževanje poteka v kombiniranem oddelku. Del razreda se izobražuje po programu umetniške gimnazije (glasbena smer), del pa po gimnazijskem programu. Gimnazijski del programa poteka v prostorih gimnazije, v glasbeni šoli pa poteka strokovni pouk. Dijaki lahko sami izberejo maturitetne predmete za maturo. Po opravljenem šolanju se lahko vpišejo v glasbene ali druge univerzitetne programe. Pogoja za vpis na umetniško gimnazijo sta zaključena osnovna stopnja glasbenega izobraževanja ter uspešno opravljen preizkus nadarjenosti.

GIMNAZIJA - EVROODELEK (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Evroodelek temelji na programu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. Osrednji poudarek programa je spoznavanje Evropske unije in življenja v Evropi. Dijaki so v času šolanja vključeni v različne mednarodne projekte, kjer spoznavajo vrstnike iz evropskih držav. Oddelek posebno pozornost namenja tudi učenju tujih jezikov.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 03 428 65 50 info@prvagim.si
Zbornica 03 428 65 56
Računovodstvo 03 428 65 54
Svetovalna služba 03 428 65 57
Pomočnika ravnatelja 03 428 65 58
Knjižnica 03 620 23 62
Kabinet za športno vzgojo 03 620 23 61
Kabinet za fiziko in informatiko 03 620 23 63
Kabinet za slovenščino 03 620 23 64
Kabinet ŠMK 03 620 23 65
Kabinet TJ-2 (ANG, LAT) 03 620 23 66
Kabinet TJ-1 (NEM, FRA, ŠPA) 03 620 23 67
Kabinet za matematiko 03 620 23 68
Družboslovni kabinet 03 620 23 69
Kabinet za kemijo 03 620 23 70
Kabinet za biologijo 03 620 23 71
TRR: SI56 01100-6030692569

Vodstvo šole

Anton Šepetavc

Ravnatelj

Mojca Alif

Pomočnica ravnatelja

Sebastjan Pauman

Pomočnik ravnatelja

Petra Zalokar

Tajništvo

Uradne ure: od 10.00 do 12.00

Lea Gornjak

Svetovalna služba

Martina Horvat

Svetovalna služba
vir: https://www.prvagim.si