Gimnazija Vič

O šoli

Gimnazija Vič stremi k razvijanju osebnih ciljev, potencialov, talentov in želja vseh dijakov šole. Učni proces je zasnovan tako, da dijaki pridobijo vso potrebno znanje in veščine, ki jih potrebujejo za uspešno opravljeno maturo in za vpis na želene študijske programe. Gimnazija Vič se s svojimi dejavnostmi prilagaja potrebam in zanimanjem dijakov in se pri tem zavzema za celovit razvoj njihovih osebnosti. Pri tem se trudijo tudi za medpredmetno in interdisciplinarno povezovanje. Svojim dijakom ponujajo možnosti za samospoznavanje in za urjenje samostojnega ter skupinskega dela skozi različne projekte, dogodke, obšolske dejavnosti in tekmovanja. Še posebej odmevni so projekti, kot so: Palačinkar, Vičstock, VičWatch, NoVIČke itd. Gimnazija Vič izvaja program splošne gimnazije.

Število maturantov na leto: 190

Število vseh dijakov: 750

Število vseh profesorjev: 62

Lepo pozdravljeni!

Več kot 740 dijakov, njihovih staršev in 80 zaposlenih soustvarjamo okolje, kjer imajo dijaki veliko možnosti za razvijanje talentov ter uresničevanje svojih osebnih ciljev in želja. Na naslednjih straneh okvirno predstavljamo naš program, ki ga vsako leto dopolnjujemo in posodabljamo.

Pouk izvajamo tako, da dijakom ob njihovi lastni aktivnosti omogoča pridobiti znanje, s katerim so uspešni na maturi ter kasneje na fakultetah doma in v tujini. Z veliko mero izbirnosti na ravni vsebin, predmetov in interesnih dejavnosti smo naš program zastavili tako, da se v največji možni meri prilagaja zanimanjem dijakov. Dijake vzpodbujamo, da razvijajo svojo ustvarjalnost na različnih področjih. V ta namen sodelujemo tudi z razvejano mrežo zunanjih izobraževalnih, znanstvenih in raziskovalnih inštitucij, z umetniki in s strokovnjaki z različnih področij doma in v tujini.

Predmetni, medpredmetni in dijaški projekti ter raznovrstni dogodki omogočajo ustvarjanje socialnih mrež, druženje in zabavo, hkrati pa pomenijo povezovanje in uporabo teoretičnega znanja v resničnem življenju.

Mladim pomagamo s programi učinkovitega učenja, kariernega svetovanja in razredništva spoznavati samega sebe, svoje interese in razvijati strategije za kakovostno življenje in delo v skupnosti ter samostojno in odgovorno reševanje problemov. Vzpodbujamo jih, da dajejo pobude, se pogajajo, načrtujejo in tudi uspešno izpeljejo svoje aktivnosti ter tako pridobivajo dragocene izkušnje za življenje.

Ponosna sem na uspehe naših dijakov tako pri pouku, na maturi, tekmovanjih, olimpijadah, kot pri delu na različnih ne-tekmovalnih projektih. S tem dokazujejo, da imajo bogato znanje, da znajo delati skupaj in zmorejo marsikaj skupaj tudi narediti. Na ta način postajajo samostojni in odgovorni posamezniki.

Ponosna sem tudi na svoje kolege, saj naš bogat program in uspehi temeljijo na skupnem strokovnem in požrtvovalnem delu ter neprestanem izpopolnjevanju. S strokovnostjo, predanostjo pedagoškemu delu in z odprtim sodelovanjem z dijaki, s starši in strokovnimi inštitucijami zagotavljamo nenehen razvoj našega celovitega programa. To pa je tudi zagotovilo za to, da se naši dijaki na šoli dobro počutijo in so uspešni tudi, ko gimnazijo zapustijo.

Kakovostno znanje,
odprti odnosi,
medsebojno sodelovanje,
ustvarjalnost
in veselje do življenja
je tisto, v kar verjamemo.

mag. Alenka Krapež, ravnateljica Gimnazije Vič

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Gimnazijski program sestavljajo obvezni in izbirni predmeti in obvezne izbirne vsebine. Po koncu šolanja dijak opravlja maturo, ki je sestavljena iz petih predmetov (trije obvezni predmeti in dva izbirna predmeta). Program splošne gimnazije omogoča splošno izobrazbo, ki jo dijaki potrebujejo za uspešno nadaljevanje šolanja na univerzi.

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 01 256 59 93 ali 051 210 084 tajnistvo@gimvic.org
TRR: SI56 0110 0603 0694 121

Vodstvo šole

mag. Alenka Krapež

Ravnateljica

Andrej Smrdu

Pomočnik ravnateljice

Nataša Šuligoj

Pomočnica ravnateljice

Dimitrij Banda

Svetovalna služba

Uradne ure: vsak dan od 8. do 15. ure

Klara Vrbnjak

Svetovalna služba

Uradne ure: vsak dan od 8. do 15. ure

Monika Zonta

Svetovalna služba

Uradne ure: vsak dan od 8. do 15. ure

vir: https://www.gimvic.org