Gimnazija Tolmin

O šoli

Gimnazija Tolmin se zavzema za kakovostni izobraževalni proces in za usposabljanje dijakov za nadaljevanje šolanja. Dijake usmerjajo v samostojno in vseživljenjsko učenje, jih vzgajajo v posameznike, ki imajo pozitiven ter spoštljiv odnos do soljudi, dela ter okolja. Spodbujajo jih k strpnosti in odprtosti ter inovativnosti. Stremijo tudi k aktivnemu vključevanju v lokalni in širši prostor. Gimnazija Tolmin izvaja gimnazijski program. Poleg rednega pouka dijakom ponujajo tudi različne raziskovalne, kulturne, športne, umetniške in druge dejavnosti.

Število vseh dijakov: 169

Število vseh profesorjev: 24

Spoštovani dijaki, starši in sodelavci Gimnazije Tolmin!

Gimnazija Tolmin letos obeležuje 60 let; leta 1963 je bila namreč ustanovljena kot naslednica učiteljišča.

Danes se na Gimnaziji Tolmin v osmih oddelkih splošne gimnazije izobražujejo predvsem mladostniki iz vseh štirih posoških občin. Ne slovimo po številčnosti, vendar nam prav manjše število dijakov omogoča bolj individualen pristop. Nudimo varno in vzpodbudno okolje za razvoj številnih kompetenc, veščin in znanj. Zato se za šolanje pri nas odločajo tudi dijaki iz drugih občin.

Dragi dijaki, naj redni izobraževalni program, obvezne izbirne vsebine, projekti Erasmus+ in pester nabor izvenšolskih dejavnosti budijo vašo vedoželjnost, raziskovanje, zdrav odnos do sebe in svojega telesa, kritično mišljenje, solidarnost, razumevanje drugačnosti, inovativnost, umetniško izražanje ter željo po vseživljenjskem učenju. Mnogi razvijate svojo osebnost tudi z obšolskimi dejavnostmi, pri tem pa vam želimo pomagati. Zavedamo se namreč, da je za kvalitetno delo na več področjih potreben odgovoren odnos, veliko volje in vztrajnosti. Zato športnikom v sodelovanju s športnimi klubi prilagajamo izpolnjevanje učnih obveznosti. Prav tako omogočamo usklajevanje obveznosti dijakom, ki se vzporedno izobražujete na strokovnih gimnazijah ali obiskujete glasbeno šolo.

Prepričani smo, da dijaki zmorete dosegati dobre rezultate, kar potrjujejo uspehi preteklega šolskega leta. Naj izpostavimo dosežek maturantke Lare Fortunat, ki je ena izmed dveh dijakinj, ki sta na maturi iz slovenščine dosegli najvišje število točk. Poleg tega so dijaki na srednješolskih državnih tekmovanjih iz znanj osvojili tri zlata in štiri srebrna priznanja.

Spoštovani starši, za dosego ciljev vaših otrok moramo sodelovati. Le s skupnim usmerjanjem, razčiščevanjem dilem, pogovorom bomo podprli dijake v zahtevnem razvojnem obdobju, ko se oblikuje osebnost. Zaupanje je dobra popotnica, spremlja naj jo dobra in odprta komunikacija z razredniki. Tako lažje usmerjamo, podpiramo in pomagamo vašim otrokom – našim dijakom. Zato toplo vabljeni na govorilne ure in roditeljske sestanke.

Ponosni smo na tradicijo naše šole, ki bo naše vodilo pri posredovanju znanja in vrednot tudi v novem šolskem letu. Zgodbo Gimnazije Tolmin soustvarjamo dijaki, starši in učitelji s čuječo pozornostjo do vsakogar in vsega. Bodimo uspešni pri oblikovanju novega desetletja Gimnazije Tolmin!

Srečno v šolskem letu 2023/24!

Magda Mlekuž, ravnateljica Gimnazije Tolmin

Multimedija

 

Predstavitev programov

GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Gimnazijski program dijake pripravi na opravljanje splošne mature in na nadaljevanje šolanja na univerzitetni ravni. Spodbuja ustvarjalnost ter razvoj spretnosti in drugih osebnostnih lastnosti, ki jih kandidati potrebujejo za uspešno izobraževalno, poklicno in življenjsko pot. V času šolanja dijaki pridobijo osnovno znanje iz različnih področij. Program je sestavljen iz obveznih in izbirnih vsebin.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Virtualni sprehod

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 05 777 20 00 gimnazija.tolmin@gimtol.si
Ravnateljica 05 777 20 00
Računovodstvo 05 777 20 02
Šolska svetovalna služba 05 777 20 03
Zbornica 05 777 20 04
Knjižnica 05 777 20 05
TRR: SI56 0110 0603 0696 158

Vodstvo šole

Magda Mlekuž

Ravnateljica

Milena Manfreda Pipan

Tajništvo

Uradne ure: september - junij: vsak dan od 8.00 do 12.00 julij - avgust: po objavljenem poletnem urniku

Barbara Gruntar

Svetovalna služba

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 8.00 do 12.00, vsak prvi ponedeljek v mesecu na popoldanskih pogovornih urah, po dogovoru s starši oz. dijaki

vir: https://gimtol.si