Gimnazija Tolmin

O šoli

Gimnazija Tolmin se zavzema za kakovostni izobraževalni proces in za usposabljanje dijakov za nadaljevanje šolanja. Dijake usmerjajo v samostojno in vseživljenjsko učenje, jih vzgajajo v posameznike, ki imajo pozitiven ter spoštljiv odnos do soljudi, dela ter okolja. Spodbujajo jih k strpnosti in odprtosti ter inovativnosti. Stremijo tudi k aktivnemu vključevanju v lokalni in širši prostor. Gimnazija Tolmin izvaja gimnazijski program. Poleg rednega pouka dijakom ponujajo tudi različne raziskovalne, kulturne, športne, umetniške in druge dejavnosti.

Število vseh dijakov: 169

Število vseh profesorjev: 24

Spoštovani starši, dijaki in sodelavci na Gimnaziji Tolmin!

Šolsko leto 2021/22 pričenjamo polni načrtov in želja; predvsem pa z optimizmom, saj je šola nosilka pomembnih nalog in poslanstva. Šola je prostor pridobivanja znanja in spretnosti ter oblikovanja medosebnih odnosov, druženja, smeha in skupnega premagovanja ovir.
Načrt dela v novem šolskem letu temelji na zaupanju, da bodo učilnice in šolski hodniki vse leto polni vedoželjnosti in mladostne energije. Po dveh letih nenehnih sprememb in prilagajanj šola namreč potrebuje predvsem to – povratek v ustaljene in umirjene tirnice. Posvetili se bomo zmanjševanju morebitnih primanjkljajev v znanju, ki so posledica enoletnega šolanja na daljavo. Hkrati pa bomo izkoristili pozitivne izkušnje te oblike šolanja – zlasti uporabo vseh novih tehnologij in spretnosti. Nadoknadili bomo nekatere odpadle ekskurzije in mednarodne izmenjave, ponovno odšli na projektne dneve, spet bomo izvajali vse krožke in skušali oživiti šolski časopis. Posebno pozornost bomo namenili druženju dijakov in iskreno upamo, da se bomo po dveh letih ponovno zavrteli v ritmih maturantske četvorke.
Pridobljene izkušnje in samozavest so odlična popotnica v nov šolski cikel, zato verjamem, da bomo zastavljene načrte uresničili. V preteklih dveh letih smo namreč dokazali, da znamo uspešno, odgovorno in vestno odgovoriti na nove izzive, skupaj premagati težave in kreirati marsikatero novo pobudo. To potrjuje tudi uspeh maturantov Gimnazije Tolmin 2021, saj je maturo v spomladanskem roku uspešno opravila celotna generacija, prav tako so dosegli veliko število točk.
Vsem, dijakom in skorajšnjim študentom, staršem ter učiteljem, želim uspešno delo, dodajam pa še posebno željo – srečno, maturanti Gimnazije Tolmin 2022!

mag. Branka Hrast Debeljak, ravnateljica Gimnazije Tolmin

Multimedija

 

Predstavitev programov

GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Gimnazijski program dijake pripravi na opravljanje splošne mature in na nadaljevanje šolanja na univerzitetni ravni. Spodbuja ustvarjalnost ter razvoj spretnosti in drugih osebnostnih lastnosti, ki jih kandidati potrebujejo za uspešno izobraževalno, poklicno in življenjsko pot. V času šolanja dijaki pridobijo osnovno znanje iz različnih področij. Program je sestavljen iz obveznih in izbirnih vsebin.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Virtualni sprehod

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 05 777 20 00 gimnazija.tolmin@gimtol.si
Ravnateljica 05 777 20 00
Računovodstvo 05 777 20 02
Šolska svetovalna služba 05 777 20 03
Zbornica 05 777 20 04
Knjižnica 05 777 20 05
TRR: SI56 0110 0603 0696 158

Vodstvo šole

Branka Hrast Debeljak

Ravnateljica

Milena Manfreda Pipan

Tajništvo

Uradne ure: september - junij: vsak dan od 8.00 do 12.00 julij - avgust: po objavljenem poletnem urniku

Barbara Gruntar

Svetovalna služba

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 8.00 do 12.00, vsak prvi ponedeljek v mesecu na popoldanskih pogovornih urah, po dogovoru s starši oz. dijaki

vir: https://gimtol.si