Gimnazija Škofja Loka

O šoli

Gimnazija Škofja Loka je bila ustanovljena v šolskem letu 1950/51. Danes velja Gimnazija Škofja Loka za šolo z dolgoletno tradicijo, ki ponuja kakovostno izobraževanje. Znak odličnosti je tudi dejstvo, da se dijaki Gimnazije Škofja Loka vsako leto udeležujejo najpomembnejših mednarodnih olimpijad znanja in izkazujejo uspehe tudi na slovenskih tekmovanjih znanja. Gimnazija Škofja Loka ponuja bogat nabor izbirnih vsebin, izvenšolskih dejavnosti in izmenjav ter ekskurzij po Sloveniji in tujini. Izvaja program gimnazije, ki ima več možnih smeri: naravoslovna smer (poudarek na naravoslovju in matematiki), splošna smer (poudarek na družboslovju), športni oddelek in evropski oddelek. Je pa tudi edina šola na področju Gorenjske, ki izvaja program klasične gimnazije.

Število vseh dijakov: 572

Število vseh profesorjev: 48

Spoštovane gimnazijke in spoštovani gimnazijci!

Dobrodošli v novem šolskem letu, še posebej dijakinje in dijaki, ki prvič vstopate v gimnazijo. Počitnice, med katerimi ste se, upam, dodobra napolnili z energijo, doživetji in novimi izkušnjami, so mimo in pričenja se šolsko delo.

V to šolsko leto vstopamo brez posebnih navodi za preprečevanje širjenja virusa covid-19. Seveda bomo skrbeli za primerno prezračevanje in samozaščinto obnašanje. V preteklih letih smo si zaradi drugačnega načina dela pridobili nekatera znanja in veščine, ki jih bomo lahko, če bo to potrebno, uporabljali tudi v tem letu. Seveda se bomo poleg posredovanja kvalitetnega in uporabnega znanja trudili razvijati in spodbujati tudi pozitivne vrednote.

V tem letu imamo devetnajst oddelkov dijakov v programu gimnazija, dva oddelka programa klasična gimnazija ter kombiniran oddelek (3. bc) splošne in klasične gimnazije. V prvem letniku nimamo oddelka klasične gimnazije. Novincev je v letošnjem letu 147, skupaj pa je na šoli 593 dijakov in 52 zaposlenih. Lanska generacija maturantov vam je lahko vsem za vzor. Od vseh 123 dijakov, vpisanih v zaključni letnik in kolikor jih je opravljalo splošno maturo 2022, je bilo uspešnih 122 dijakov in se oktobra vpisuje na želene faultete. V letopisu za šolsko leto 2021/2022 , ki je trenutno še v pripravi, objavljamo tudi uspehe dijakov na tekmovanjih in teh ni malo. Dijak lanskega drugega letnika skupaj z dvema dijakoma maturantoma so se uvrstili v ekipo, ki je Slovenijo zastopama na mednarodni kemijski olimpijadi in prejeli so srebrno medlajo. Prav tako se je dijak lanskega 2. letnika uvrstil na evrospko olimpijado iz računalništva, od kjer se vrača z bronom, bil pa je tudi udeleženec mednarodne olimpijade iz računalniškega programiranaja v Indoneziji. To so uspehi, na katere smo lahko vsi ponosni, obenem pa ti rezultati govorijo o tem, da znamo in zmoremo dobro delati in da smo pri našem delu zelo motivirani.

Kot doslej bomo tudi letos prilagajali šolsko delo dijakom s statusom vrhunskega oz. perspektivnega športnika, dijakom s posebnimi potrebami in vsem ostalim, ki ste po zakonu do tega upravičeni. Tudi individualizirana obravnava dijaka z natančno izdelanim osebnim načrtom izobraževanja vam daje možnost, da organizirate in prilagodite delo svojim sposobnostim tako, da boste uspešno in pravočasno opravili svoje obveznosti.

Poudariti moram, da vam bodo tudi letos učitelji na vseh področjih po svojih najboljših močeh in strokovnih sposobnostih zagotavljali takšen nivo znanja, ki vam bo omogočal tako uspešen zaključek šolanja in nadaljevanje študija kot tudi vašo osebno rast. Želimo, da vam bomo letos, končno po skoraj treh letih, lahko ponudili vse načrtovane vsebine iz porgrama OIV, vendarle pod pogojem, da bo njihova realizacija možna.

Pri tem pa vas, spoštovani dijaki in dijakinje, želim opozoriti, da brez vašega osebnega prispevka, brez vaše predanosti ne bo šlo. To je vaša odgovornost in od vas pričakujem, da boste svoje delo in dolžnosti opravili korektno, pravočasno in po svojih najboljših močeh. Vsak od nas je ogledalo naše šole, zato moramo poskrbeti, da bo naše sobivanje čim bolj kakovostno, vzpodbudno in ustvarjalno. Tako bomo ustvarili tudi varno delovno okolje, ki je pogoj za doseganje ciljev.

Tudi za to šolsko leto smo z lastnimi sredstvi uspeli izboljšati pogoje za dobro in strokovno delo. Prenovili smo učilnice v 1. nadstropju, v celoti prenovili sanitarije v pritličju in prvem nadstropju, pred leti tudi šolsko knjižnico ter posodobili celotno računalniško tehnologijo. Naučili smo se, da znamo lepo skrbeti za našo lastnino. Zato vas tudi letos, spoštovani dijakinje in dijaki, pozivam, da s primernim odnosom do šolske opreme in z vzdrževanjem čistoče v razredih, na hodnikih in v okolici šole pripomorete, da bo ostalo več sredstev za druge investicije, nujne za sodoben pouk, kajti le tako lahko za vsakega od vas zagotavljamo želeni (nad)standard.

Želim, da usmerite svojo mladostniško energijo in vitalnost v znanje, saj je to vaša osebna naložba za prihodnost. Naj vam gimnazijska leta pomenijo priložnost za bogatitev lastnega znanja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter pridobivanje novih življenjskih izkušenj.

prof. Jože Bogataj, ravnatelj Gimnazije Škofja Loka

Multimedija

 

Predstavitev programov

GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Gimnazija Škofja Loka izvaja program splošne gimnazije. Znotraj programa Gimnazije Škofja Loka se lahko dijaki odločijo za eno izmed štirih smeri: naravoslovni oddelek, splošni oddelek, evropski oddelek in oddelek za dijake s statusom športnika. Dijaki naravoslovnega oddelka Gimnazije Škofja Loka pridobijo potrebna znanja za nadaljevanje študija na naravoslovnih in tehniških fakultetah. Poseben poudarek je na matematiki, biologiji, fiziki in kemiji. Splošni oddelek je družboslovno usmerjen in dijakom posreduje potrebno znanje za nadaljevanje šolanja na družboslovnih, humanističnih in jezikoslovnih smereh. Poseben poudarek je na zgodovini, geografiji, sociologiji in psihologiji. Evropski oddelek je namenjen dijakom, ki se zanimajo za mednarodne zadeve, so komunikativni in jih zanima spoznavanje drugih kultur. Športni oddelek pa je namenjen dijakom, ki jim zaradi intenzivnega športnega udejstvovanja ustreza prilagojen način šolskega procesa.

KLASIČNA GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Klasični oddelek poseben poudarek namenja preučevanju antike, humanistike in učenju latinščine. Program je izrazito interdisciplinarno zastavljen in temelji na različnih kulturno-civilizacijskih vsebinah ter na spodbujanju kritičnega mišljenja.

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Info 04 51 83 330 info@gimnazija-skofjaloka.si
Zbornica 04 51 83 337, 04 51 83 338
Tajništvo 04 51 83 330
Računovodstvo 04 51 83 334
Šolska svetovalna služba 04 51 83 335
TRR: SI56 0110 0603 0696 061

Vodstvo šole

Ana Prevc Meguša

Pomočnica ravnatelja

Saša Bogataj Suljanović

Svetovalna služba

Uradne ure: ponedeljek, torek, sreda, petek: 7.00 - 14.00; četrtek: 12.00 - 19.00

vir: https://www.gimnazija-skofjaloka.si