Gimnazija Novo mesto

O šoli

Gimnazija Novo mesto je ena najstarejših šol v Sloveniji. Vse od svoje ustanovitve leta 1746 velja za pomembno splošno-izobraževalno ustanovo. Novomeško gimnazijo so obiskovali mnogi pomembni in znani Slovenci (npr. Božidar Jakac, Ivan Tavčar, Slavko Grum, Dragotin Kette, Oton Župančič itd.). Gimnazija Novo mesto ponuja uravnoteženo splošno izobrazbo, ki dijakom omogoča nadaljevanje študija na univerzi. Izvajajo program splošne gimnazije, klasične gimnazije, maturitetni tečaj in mednarodno maturo. V ospredju delovanja gimnazije je kakovostno vzgojno in izobraževalno delo ter delovanje po sodobnih pedagoških in didaktičnih principih. Temeljna načela Gimnazije Novo mesto so človečnost, strokovnost, medsebojno sodelovanje ter odgovornost.

Število maturantov na leto: 148

Število vseh dijakov: 728

Število vseh profesorjev: 63

Sodobna šola zadovoljnih in ustvarjalnih ljudi.

Gimnazija Novo mesto ima kot ena najstarejših šol na Slovenskem bogato tradicijo splošnoizobraževalne ustanove, ki pripravlja srednješolce na nadaljnji študij.

Gimnazijski program v splošnih in športnem oddelku ter program klasične gimnazije, ki ju izvajamo na Gimnaziji Novo mesto, sta namenjena vsem, ki si želijo pridobiti uravnoteženo splošno izobrazbo, končati šolanje z maturo in nadaljevati šolanje na želeni fakulteti.

Skrb za kvaliteto vzgojno izobraževalnega dela in za napredek vsakega posameznika, sledenje novostim in posodabljanje programov, pestra ponudba izvenšolskih dejavnosti ustvarjajo pogoje za dobre medsebojne odnose in uspešnost vseh dijakov.

Človečnost, strokovnost, odgovornost in sodelovanje so načela, na katerih gradimo ustvarjalno in prijazno okolje, ki posamezniku nudi možnosti za vsestranski osebnostni razvoj.

Mojca Lukšič, ravnateljica Gimnazije Novo mesto

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Gimnazijski program je namenjen pridobivanju splošne izobrazbe in razgledanosti. Dijaki v času šolanja razvijajo osebne značilnosti, lasten pogled na svet ter kritično razmišljanje. Po opravljeni maturi se lahko dijaki vpišejo na univerzitetne programe. Predmetnik vsebuje tako naravoslovne kot družbene predmete ter tuje jezike.

GIMNAZIJA - ŠPORTNI ODDELEK (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Predmetnik športnega oddelka gimnazije sledi predmetniku splošne gimnazije. Temeljna razlika je večje število ur športne vzgoje in prilagojen učni proces. Športni oddelek je namreč namenjen posameznikom, ki se aktivno udejstvujejo v športnih dejavnostih, se udeležujejo tekmovanj in dosegajo relevantne rezultate ter jim zato ustreza prilagojen način šolanja.

KLASIČNA GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Osrednji predmet klasične gimnazije je latinščina. Poseben poudarek program namenja humanističnim predmetom, še posebej zgodovini in filozofiji. Klasična gimnazija je namenjena predvsem tistim, ki jih posebej zanimata jezikoslovje ter humanistika. V obveznem delu klasične gimnazije je namreč manj naravoslovnih vsebin.

MEDNARODNA MATURA (GIM)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Mednarodna matura je mednarodno priznan zaključek srednješolskega izobraževanja. Program traja dve leti (3. in 4. letnik gimnazije) in poteka v skladu z merili IBO – International Baccalaureate Organization. Po opravljeni mednarodni maturi se lahko maturanti vpišejo na prestižne domače in tuje univerze.

MATURITETNI TEČAJ (MT)

Trajanje programa v letih: 1

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Maturitetni tečaj je namenjen posameznikom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis na tečaj. Cilj maturitetnega tečaja je priprava na splošno maturo in nadaljnji vpis na univerzo.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

3D pogled

Vhod

Telovadnica

Mala telovadnica

Tajništvo

Atrij

Knjižnica

Svetovalna služba

Kemija

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 07 371 85 00 info@gimnm.org
Računovodstvo 07 371 85 17
Kabinet slovenščine 07 371 85 15
Kabinet matematike 07 371 85 13
Kabinet biologije 07 371 85 07
Kabinet kemije 07 371 85 09
Kabinet fizike 07 371 85 11
Kabinet angleščine, francoščine in španščine 07 371 85 03
Kabinet nemščine 07 371 85 01
Kabinet zgodovine in geografije 07 371 85 05
Kabinet psihologije, sociologije in filozofije 07 371 85 25
Kabinet umetnosti 07 371 85 14
Kabinet informatike 07 371 85 21
Kabinet športne vzgoje 07 371 85 23
TRR: SI56 01100-6030695479

Vodstvo šole

Mojca Lukšič

Ravnateljica

Vasja Jakše

Pomočnica ravnateljice

Anita Nose

Pomočnica ravnateljice

Tanja Krivec

Tajništvo

Uradne ure: vsak dan od 10.00 do 11.00

Anica Kastelec

Svetovalna služba

Petra Škof

Svetovalna služba
vir: https://www.gimnm.org