Gimnazija Nova Gorica

O šoli

Gimnazija Nova Gorica izvaja programe splošne, športne in umetniške (likovna smer ali smer gledališče in film) gimnazije. Šola tako združuje področja naravoslovja, družboslovja, humanistike in umetnosti, dijake pa spodbuja k medpredmetnemu in interdisciplnarnemu povezovanju. Gimnazija Nova Gorica poleg kakovostne izvedbe učnih vsebin svojim dijakom ponuja tudi bogat izbor izbirnih predmetov in obšolskih dejavnosti v varnih in sodobno opremljenih prostorih. Dijaki tako raziskujejo svoje sposobnosti, širijo svoja obzorja in razvijajo različne veščine ter kompetence. Posebnost Gimnazije Nova Gorica je velika gledališka dvorana in moderni astronomski observatorij.

Število maturantov na leto: 154

Število vseh dijakov: 623

Število vseh profesorjev: 59

Multimedija

 

Predstavitev programov

GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Gimnazijski program prinaša osnovno znanje iz naravoslovja, družboslovja in tujih jezikov. Dijaki v času šolanja razvijajo ustvarjalnost, se učijo kritičnega mišljenja in zakonitosti raziskovalnega dela. Program zagotavlja pridobitev splošne izobrazbe, ki jo dijaki potrebujejo pri opravljanju mature in pri nadaljevanju šolanja.

GIMNAZIJA - ŠPORTNI ODDELEK (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Športni oddelek je namenjen posameznikom, ki se aktivno udejstvujejo na področju športa, dosegajo relevantne rezultate in jim zato ustreza prilagojen način šolanja. Poseben poudarek je namenjen športni vzgoji. Pri usklajevanju učnih obveznostih jim pomagata športni in pedagoški koordinator. Za vpis na športni oddelek mora kandidat predložiti ustrezna potrdila.

UMETNIŠKA GIMNAZIJA - SMER GLEDALIŠČE IN FILM (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Umetniška gimnazija – smer gledališče in film dijakom poleg osnovnega znanja, ki ga potrebujejo za opravljanje splošne mature, preda še praktična in teoretična znanja s področij gledališča, filma, montaže, plesa, snemanja, improvizacije itd.

UMETNIŠKA GIMNAZIJA - LIKOVNA SMER (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Umetniška gimnazija likovne smeri je osredotočena na poglabljanje teoretičnega in praktičnega likovnega znanja. Med šolanjem dijaki usvojijo osnove risanja, slikanja, grafike in različnih vrst oblikovanja. Pogoj za vpis je uspešno opravljen preizkus likovne nadarjenosti.

MATURITETNI TEČAJ (MT)

Trajanje programa v letih: 1

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Maturitetni tečaj je namenjen kandidatom, ki želijo pridobiti ustrezno znanje za opravljanje splošne mature. Pogoj za vpis je končana srednja poklicna, srednja tehniška ali strokovna šola, zaključen tretji letnik gimnazije (z minimalno enoletno prekinitvijo), zaključen četrti letnik Waldorfske gimnazije ali zaključena osnovnošolska izobrazba z opravljenim preizkusom znanja na ravni tretjega letnika gimnazije.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo (05) 335 8400 tajnistvo@gimng.si
Zbornica (05) 335 8417
Knjižnica (05) 335 8418
TRR: SI56 01100-6030695382

Vodstvo šole

Andrej Šušmelj

Ravnatelj

Ines Vižin

Pomočnica ravnatelja

Mojca Šuligoj

Tajništvo

Nadja Šuligoj Kunilo

Svetovalna delavka - za vse četrte letnike in MT ter 3.d (tudi pedagoška koordinatorka), 2.e (poskus nadarjeni) in 1.d (tudi pedagoška koordinatorka)

Nataša Finžgar

Svetovalna delavka - za 3.a, 3.b, 3.c, 3.e, 3.f, 3.g, 2.d in 2.f

Lea Okretič

Svetovalna delavka - za 1.a, 1.b, 1.c, 1.e, 1.f, 1.g in 2.a, 2.b, 2.c, 2. g
vir: https://www.gimng.si