Gimnazija Jurija Vege Idrija

O šoli

Gimnazija Jurija Vege Idrija je bila na pobudo lokalnih rudarjev ustanovljena leta 1901 kot prva slovenska realka. Šola, ki ima bogato tradicijo, se danes zavzema za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo, ki poteka v sodobno opremljenih prostorih. Skrbi za razvoj in napredek vsakega posameznika. Osrednje vrednote šole so strokovnost, poštenost, solidarnost, inovativnost ter odprtost in povezovanje z lokalnim ter širšim okoljem. V prijaznem in ustvarjalnem okolju Gimnazije Jurija Vege Idrija dijaki pridobivajo splošno ter strokovno znanje in se udejstvujejo v različnih obšolskih dejavnostih. Šola izvaja program splošne gimnazije, program strojni tehnik (SSI) ter program mehatronik operater (SPI). V sklopu šole deluje tudi Čipkarska šola.

Število vseh dijakov: 321

Število vseh profesorjev: 33

Dragi dijaki in dijakinje!

Vsak začetek šolskega leta je priložnost, da si na novo zastavimo cilje. Tako kot vi, tudi mi vedno znova stopamo z zanosom in pričakovanji v novo šolsko leto. Vedno znova prevzemamo odgovornost za novo generacijo, za vas, ki ste sprejeli odločitev, da naša šola postane vaša odskočna deska za nadaljnje življenje.

Šola je v prvi vrsti namenjena vam, zato bodite pri postavljanju ciljev do sebe zahtevni, na poti, ki ste si jo zadali pa dosledni, zagnani in odgovorni. Trdno verjamem, da vam bodo naše predane profesorice in profesorji pri tem v oporo.

Želim vam obilo uspeha pri iskanju odgovorov in doseganju vaših ciljev!

Karmen Vidmar, prof., ravnateljica Gimnazije Jurija Vege Idrija

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Gimnazijski program dijake pripravi na opravljanje splošne mature in na nadaljnjo izobraževalno pot. Predmetnik je sestavljen iz obveznih predmetov, izbirnega dela ter obveznih izbirnih vsebin. Pouk poteka v skladu z načeli raziskovanja in kritičnega razmišljanja. Učni proces je organiziran tako, da dijake spodbuja k razvijanju splošne razgledanosti, usmerja jih k razumevanju delovanja družbe, tehnologije, komunikacije, kulture, umetnosti itd.

STROJNI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: strojni tehnik/strojna tehnica

Po končanem izobraževanju se lahko kandidati zaposiljo ali pa nadaljujejo šolanje (s poklicno maturo se lahko dijaki vpišejo v višješolske in visokošolske strokovne programe ali pa opravijo dodatni izpit in se vpišejo na relevantne univerzitetne programe). Predmetnik temelji na praktične delu in strokovni teoriji. Praktični pouk poteka v podjetjih.

MEHATRONIK OPERATER (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: mehatronik operater/mehatroničarka operaterka

Program se zaključi z zaključnim izpitom. Mehatronik operater se lahko zaposli v kovinski in elektro industriji. Program je sestavljen iz treh sklopov, ki vključujejo tehniško komuniciranje, proizvodni proces in mehatroniko. Dijaki se lahko po uspešno zaključenem šolanju vpišejo v dvoletne programe poklicno tehniškega izobraževanja. Če ima kandidat visoke ocene pri matematiki in angleščini ter ima opravljen delni izpit iz družboslovja, pa se lahko vpiše tudi v tretji letnik programa strojni tehnik, ki prav tako poteka na Gimnaziji Jurija Vege Idrija.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

3D pogled

Vhod

Učilnica za pnevmatiko

Elektrotehnična delavnica

Ročna delavnica

Strojna delavnica Kolektor

Računalniška učilnica

Čipkarska šola - razstavni prostor

3D pogled

Vhod

Tajništvo

Svetovalna služba

Knjižnica

Telovadnica

Jedilnica

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 05 37 26 800 tajnistvo@gimidrija.si
Zbornica 05 37 26 806
Ravnateljica 05 37 26 801
Knjižnica 05 37 26 807
Računovodstvo 05 37 26 805
TRR: SI56 0110 0603 0692 957

Vodstvo šole

Karmen Vidmar

Ravnateljica

Tina Skalin

Tajništvo

Mateja Kogej

Računovodstvo

Tina Mervic

Svetovalna služba

Helena Ločniškar

Svetovalna služba
vir: https://www.gim-idrija.si