Gimnazija Jesenice

O šoli

Gimnazija Jesenice je bila ustanovljena v šolskem letu 1945/46. Ponuja naslednje programe: splošna gimnazija, gimnazija s športnim oddelkom in maturitetni tečaj. Je manjša, ampak varna ter sodobno opremljena gimnazija. Gimnazija zagotavlja kakovostno in strokovno vodenje med učnim procesom in med pripravo na maturo. Profesorski zbor sestavljajo usposobljeni posamezniki, ki z dijaki izvajajo pouk, vaje in druge dejavnosti. Gimnazija omogoča tudi možnost dodatnega poglabljanja znanja in priprav na tekmovanja, možnost šolanja na daljavo in pomoč pri učnih težavah. Gimnazija Jesenice ima pestro ponudbo izvenšolskih aktivnosti, kot so dramska skupina, pevski zbor, šolski radio, šolski časopis, prostovoljno delo, akrobatska skupina, Unesco projekti itd. Redno organizirajo ekskurzije po Sloveniji in v tujino in omogočajo pridobitev nemške jezikovne diplome.

Število maturantov na leto: 67

Število vseh dijakov: 316

Število vseh profesorjev: 33

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

SPLOŠNA GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Osrednji namen programa je uspešna priprava na maturo in nadaljnji študij. V času šolanja dijaki pridobijo ustrezna znanja in druge veščine, ki so pomembni za splošno razgledanost. Poleg znanj, ki se vežejo na določene predmete, razvijajo še mnoge druge kompetence (retorika, javno nastopanje, raziskovanje, intermediarno povezovanje itd.). Dijaki lahko sodelujejo tudi pri različnih projektih in drugih obšolskih dejavnostih, s pomočjo katerih razvijajo kritično mišljenje in poglabljajo čut za ustvarjalnost.

GIMNAZIJA - ŠPORTNI ODDELEK (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Program je namenjen dijakom, ki se ukvarjajo s športnimi dejavnostmi in dosegajo relevantne rezultate. Športni oddelek zato omogoča nekoliko drugačen način šolanja, s katerim lahko dijaki lažje usklajujejo športne in šolske obveznosti. Program dela zajema iste vsebine kot na splošni gimnaziji, je pa proces dela nekoliko prilagojen. Pouk poteka v manjših skupinah, ocenjevanje je napovedano, za športnika pa dodatno skrbi še športni koordinator.

MATURITETNI TEČAJ (MT)

Trajanje programa v letih: 1

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Maturitetni tečaj kandidatom ponuja ustrezno pripravo na splošno maturo. V tečaj se lahko vpišejo kandidati, ki so predhodno že zaključili srednješolsko izobraževanje s poklicno maturo. Po končanem maturitetnem tečaju lahko kandidat pristopi k splošni maturi, ki jo potrebuje za vpis na fakulteto.

 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo (04) 5809 450 info@gimjes.si
Knjižnica (04) 5809 455
Računovodstvo (04) 5809 451
TRR: SI56 0110 0603 0693 151

Vodstvo šole

Varja Butinar

Tajništvo

Uradne ure: od 8.00 do 9.00 in od 10.00 do 10.50

Marijana Markelj

Računovodstvo

Uradne ure: od 9.30 do 11.00

Vesna Smolej Vrzel

Svetovalna služba
vir: https://www.youtube.com/channel/UCVt5zU25DHent5gp2AJkY2w