Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše

O šoli

Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše se zavzema za medsebojno razumevanje, vključevanje vseh dijakov in za izvajanje kakovostnih izobraževalnih programov. Dijake želijo pripraviti na nadaljno izobraževalno, poklicno in življenjsko pot. Osrednje prednosti Gimnazije in srednje šole za kemijo in farmacijo Ruše so: naravni okoliš šole, dobro opremljene učilnice in laboratoriji, uporaba sodobne tehnologije, enoizmenski pouk, velika telovadnica in drugi zunanji objekti, pozitivno naravnani odnosi, prednosti šolanja na manjši šoli. Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše ima lastni zeliščni vrt, šolsko lekarno in amfiteater. V okviru šole deluje tudi dijaški dom. Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše izvaja naslednje srednješolske programe: gimnazija, kemijski tehnik, farmacevtski tehnik.

Število maturantov na leto: 90

Število vseh dijakov: 329

Število vseh profesorjev: 37

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Gimnazijski program je namenjen pridobivanju splošne izobrazbe in razgledanosti. Po zaključku šolanja so dijaki pripravljeni na opravljanje splošne mature in na vpis v univerzitetni študij. Predmetnik je sestavljen iz obveznih in izbirnih vsebin. Dijaki pa se lahko dodatno udejstvujejo tudi v obšolskih dejavnostih.

KEMIJSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: kemijski tehnik/kemijska tehnica

Srednje strokovno izobraževanje za kemijskega tehnika se zaključi s poklicno maturo. V času šolanja se dijaki naučijo postopkov vzorčenja, izvedbe analiznih preizkusov in kemijskih sintez, se usposobijo za izvedbo in nadzor mehanskih in separacijskih postopkov in se spoznajo s temelji varstva pri delu. Kemijski tehnik se lahko zaposli v laboratorijih, v različnih vrstah industrije, na področju ekologije, zdravstva, farmacije, kmetijstva itd. Opravljena poklicna matura kandidatu omogoča vpis na višje in visokošolske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa je mogoč tudi vpis na univerzitetne programe.

FARMACEVTSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: farmacevtski tehnik/farmacevtska tehnica

Na štiriletnem srednje strokovnem programu se dijaki naučijo procesa izdelave farmacevtskega izdelka, spoznajo pravila za izdajanje in dajanje navodil za uporabo zdravil ter pridobijo znanje za izvajanje analiz zdravil. Program se zaključi s poklicno maturo. Farmacevtski tehniki se lahko zaposlijo v lekarnah, farmacevtski in kozmetični industriji in različnih laboratorijih. Šolanje lahko nadaljujejo na višjih ali visokošolskih programih, z dodatnim predmetom pa se lahko vpišejo tudi na nekatere univerzitetne programe.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 02/ 63-00-800 info@gimnazija-ruse.si
Zbornica 02/ 63-00-810
Dijaški dom 02/ 63-00-816
Računovodstvo 02/ 63-00-815
TRR: SI56 01100-6030695964

Vodstvo šole

Samo Robič

Ravnatelj

Metka Brezočnik

Tajništvo

Uradne ure: vsak dan od 10. do 12. ure

Metka Volmajer

Pomočnica ravnatelja

Tadej Vovko

Svetovalna služba
vir: https://www.gimnazija-ruse.si