Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik

O šoli

Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik ima več kot 70 let trajajočo tradicijo na področju izobraževanja. Šola dosega odmevne rezultate v Sloveniji in v tujini. Vpeta je v razvoj lokalnega okolja, povezuje pa se tudi s širšim prostorom. Cilj Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik je omogočanje varnega in spodbudnega učnega in delovnega okolja, v katerem dijaki pridobivajo ustrezna strokovna in praktična znanja, s katerimi so konkurenčni na trgu dela in imajo možnost uspešnega nadaljnjega izobraževanja. Dijake spodbujajo k razvijanju osebnih lastnosti in veščin in jih nagovarjajo k prevzemanju odgovostnosti za lastno izpopolnjevanje. Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik omogoča vpis na naslednje programe: gimnazija, ekonomski tehnik, predšolska vzgoja. Šola izvaja tudi maturitetni tečaj. Dijaki se lahko v času šolanja dodatno udejstvujejo tudi v različnih obšolskih dejavnostih, kot so botanika, astronomija, jezikovni krožki, novinarski krožek, atletika, angleški dramski krožek itd.

Število vseh dijakov: 884

Število vseh profesorjev: 75

Drage dijakinje, dragi dijaki, spoštovani starši in ostali obiskovalci naše spletne strani!

Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra je šola z več kot 70-letno tradicijo, prepoznavna je v lokalnem okolju, po odmevnih rezultatih tudi širom Slovenije, pogosto pa celo izven državnih meja. Bogata tradicija je hkrati zaveza uspešnega dela sedanjih in prihodnjih generacij. Vizija šole dijake in zaposlene usmerja k skupnemu cilju, to je zagotavljanju varnega in spodbudnega učnega ter delovnega okolja za pridobivanje znanja, praktičnih izkušenj in delovnih navad, s katerimi so dijaki po štirih letih kos izzivom sodobnega trga dela oziroma zahtevam študija na izbranih fakultetah.

Zavedamo se, da je čas, ki ga mladostniki preživijo v srednji šoli, eno izmed najpomembnejših življenjskih obdobij, ko poleg samega izobraževanja oblikujejo tudi svoje osebnosti. S šolskimi in številnimi obšolskimi dejavnostmi zato spodbujamo razvoj najrazličnejših talentov in sposobnosti, samostojnosti, kritičnega mišljenja, družbene in okoljske ozaveščenosti ter vsega, kar pripomore k razvoju odgovorne in vsestransko bogate osebnosti. Dijake vseh programov vključujemo v številne krožke, projekte in aktivnosti, kjer se razvijajo na jezikovnem, družboslovnih, naravoslovnih, športnih in kulturno-umetniških področjih.

Znanje je vrednota, ki jo moramo razvijati in negovati, ji nameniti čas in se zanjo kdaj pa kdaj tudi odrekati. Z iskrenostjo, strpnostjo in spoštljivo komunikacijo ustvarjamo vzpodbudno okolje, ki povezuje zaposlene in dijake, njihove starše in skrbnike, zato lahko s skupnimi močmi premagujemo številne ovire na poti do cilja ter z optimizmom zremo v prihodnost.

dr. Branislav Rauter, ravnatelj Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Gimnazijski program sestavljajo obvezni in izbirni predmeti in obvezne izbirne vsebine. Po koncu šolanja dijak opravlja maturo, ki je sestavljena iz petih predmetov (trije obvezni predmeti in dva izbirna predmeta). Program splošne gimnazije omogoča splošno izobrazbo, ki jo dijaki potrebujejo za uspešno nadaljevanje šolanja na univerzi.

PREDŠOLSKA VZGOJA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

Program pedagoške vzgoje sestavljajo splošnoizobraževalni predmeti, obvezni in izbirni predmeti, praktično delo v vrtcih in dodatne interesne dejavnosti. S praktičnimi in teoretičnimi učnimi vsebinami dijaki pridobijo ustrezno kvalifikacijo za delo v vrtcih in drugih relevantnih ustanovah.

EKONOMSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Štiriletno srednje strokovno izobraževanje za ekonomskega tehnika dijake usposobi za poklicno delovanje na ekonomsko-poslovnem področju. Program vsebuje teoretične in praktične vsebine. Po opravljeni poklicni maturi se lahko kandidat zaposli v gospodarskih in družbenih dejavnostih, v računovodstvu, bančništvu, davčni upravi, zavarovalništvu itd. ali nadaljuje šolanje na višjih ali visokošolskih programih. Z dodatnim predmetom na poklicni maturi pa se lahko vpiše tudi na nekatere univerzitetne programe.

MATURITETNI TEČAJ (MT)

Trajanje programa v letih: 1

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Namen maturitetnega tečaja je priprava na splošno maturo. Kandidati, ki ustrezajo pogojem za vpis na tečaj in uspešno opravijo obveznosti v sklopu tečaja, lahko opravljajo maturo in nadaljujejo šolanje na univerzi.

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 01 830 32 12
Zbornica 01 830 32 16
Ravnatelj 01 830 32 14
Knjižnica 01 830 32 23
Računovodstvo 01 830 32 15
TRR: SI56 0110 0603 0693 248

Vodstvo šole

Branislav Rauter

Ravnatelj

Uradne ure: 9.00 - 13.00 (po dogovoru)

Pavel Škoberne

Pomočnik ravnatelja

Mateja Zukanovič

Pomočnica ravnatelja

Uradne ure: 9.00 - 13.00 (po dogovoru)

Karmen Belina

Tajništvo

Uradne ure: 10.30 – 13.30

Gordana Gabrič

Tajništvo

Uradne ure: 10.30 – 13.30

Ema Antončič

Svetovalna služba - ekonomski tehnik in predšolska vzgoja

Uradne ure: ponedeljek in četrtek: 10.00 - 14.00; torek: 12.00 - 15.00; sreda in petek: 8.00 - 12.00

Erika Zabret

Svetovalna služba - gimnazija

Uradne ure: ponedeljek: 13.00 - 15.00; torek in sreda: 10.00 - 14.00; četrtek in petek: 8.00 - 12.00

vir: https://gssrm.si