Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

O šoli

Zavod GEPŠ (Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran) je sestavljen iz dveh enot: Gimnazija Piran in Srednja elektro in pomorska šola. Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran se zavzema za kakovostno izobraževanje in celostni osebnostni razvoj. Šolsko dogajanje in učni proces je močno vpet v lokalno gospodarstvo in kulturo. Gimnazija Piran je bila ustanovljena leta 1993. Gre za sodobno šolo, ki je ekološko osveščena, se posveča potrebam posameznikov, spodbuja prevzemanje odgovornosti, spoštuje drugačnost in omogoča razvoj lastnega mnenja. Elektro in pomorska šola, ki se nahaja v Portorožu in je edina pomorska šola v državi, pa je bila ustanovljena leta 1947. Zavzema se za povezovanje z lokalnim in širšim gospodarstvom ter za vzgajanje v duhu vedoželjnosti, delavnosti, odgovornosti ter razgledanosti. Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran izvaja naslednje programe: splošna gimnazija, maturitetni tečaj, elektrotehnik, logistični tehnik, plovbni tehnik ter tehnik računalništva. V sklopu šole deluje tudi Dijaški dom Portorož.

Število vseh dijakov: 401

Število vseh profesorjev: 51

Spoštovani!

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran združuje tako izkušnje dolgoletne tradicije kot spretnosti sodobnega in v prihodnost usmerjenega izobraževanja in prilagajanja ter osmišljevanja uporabnosti znanja.

Trudimo se ustvarjati kakovostno šolo, ki je vpeta v kraj in lokalno okolje, kar nam uspeva z vključevanjem partnerjev iz gospodarstva, kulture, turizma, staršev in dijakov. Naša šola deluje na različnih lokacijah z manjšim številom dijakov, kar je svojevrstna prednost, saj omogoča osebni pristop in dobre medsebojne odnose. Pri nas dijaki niso številke, temveč partnerji na poti k uspehu.

Spletna stran je ena najhitrejših poti komunikacije med šolo in uporabniki, vendar ne želimo zapostavljati neposrednega stika in pristnih odnosov, zato ste vabljeni, da o nas povprašate naše bivše dijake in znance, ki šolo že poznajo, ali nas obiščete na dnevu odprtih vrat oziroma informativnem dnevu.

Borut Butinar, prof., ravnatelj Gimnazije, elektro in pomorske šole Piran

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Gimnazijski program je splošnoizobraževalni program, ki se zaključi s splošno maturo in omogoča vpis na univerzo. Program je sestavljen iz obveznih predmetov, izbirnih vsebin in dodatnih obšolskih dejavnostih. Gimnazija Piran je vpeta v turistično in kulturno okolje lokalnega območja. Posebnost Gimnazije Piran je spodbujanje učenja tujih jezikov in obvezen tretji tuji jezik.

MATURITETNI TEČAJ (MT)

Trajanje programa v letih: 1

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Na maturitetni tečaj se lahko vpišejo kandidati, ki so uspešno zaključili srednje poklicno, srednje tehniško ali strokovno izobraževanje, so zaključili tretji letnik gimnazije (in prekinili izobraževanje za najmanj eno leto), so zaključili četrti letnik Waldorfske gimnazije ali pa so uspešno zaključili osnovnošolsko izobraževanje in opravili preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije. Namen maturitetnega tečaja je priprava na splošno maturo, ki je pogoj za vpis v študijske programe. Tečaj obsega vsebine iz maturitetnih predmetov.

PLOVBNI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: plovbni tehnik/plovbna tehnica

Program za plovbnega tehnika je namenjen bodočim pomorščakom in je osnova za opravljanje poklica častnika/častnice krova in kapitana/kapitanke ladje. Plovbni tehnik se lahko zaposli na tovorni kontejnerski ladji, potniški ladji, tankerju, jahti, vlačilcu ali raziskovalni ladji. Pouk poteka v specializiranih učilnicah, v laboratoriju, čolnarni in na različnih plovilih. Po opravljeni poklicni maturi se lahko kandidati zaposlijo ali nadaljujejo šolanje na višjih ali visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpišejo tudi na nekatere univerzitetne programe.

ELEKTROTEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: elektrotehnik/elektrotehnica

V času šolanja dijaki pridobijo praktična in teoretična znanja s področij sestavljanja, priključevanja, servisiranja, načrtovanja ter programiranja elektronskih in avtomatskih naprav. Po opravljeni poklicni maturi se lahko elektrotehnik zaposli na področjih vzrževanja in montaže, v industriji, dela lahko v proizvodnji elektronike in avtomatike ali na področju razvoja sodobnih naprav. Uspešno zaključen program mu omogoča tudi nadaljnjo šolanje na višjih ali visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpiše tudi na nekatere univerzitetne programe.

LOGISTIČNI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: logistični tehnik/logistična tehnica

V času šolanja se dijaki spoznajo z organizacijskimi postopki, ki potekajo v sklopu prevoza ljudi in blaga. Naučijo se, kako najhitreje, najceneje in najbolj varno pripeljati blago in potnike iz začetne lokacije do končnega cilja. Po uspešno opravljeni poklicni maturi se lahko kandidati zaposlijo na področju logistike; v transportu, špediciji, skladiščenju in načrtovanju prometnih in logističnih tokov. Zaključen program jim omogoča tudi možnost nadaljnjega izobraževanja na višji in visokošolski ravni, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpišejo tudi na nekatere univerzitetne programe.

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica računalništva

Področje računalništva združuje elektroniko in informatiko. Program dijaka usposobi za delo z računalniki in drugimi računalniškimi napravami. Spozna se tudi s programskim delom, z delom s podatkovnimi bazami in z delom na mobilnih platformah. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokih šolah, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

3D pogled

gimnazija

gledališka soba

knjižnica

tajništvo

svetovalna služba

čolnarna

čolnarna zunanjost

flota plovil

čolnarna notranjost

Elektro

SP2 - elektrotehnika

SP6 - elektrotehnika

Dijaški dom Portorož

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 05 671 34 90 geps@guest.arnes.si
Zbornica (GEPŠ Elektro in pomorska šola) 05 671 32 45
Zbornica (GEPŠ Gimnazija Piran) 05 671 34 93
Računovodstvo 05 671 32 43 (Tea Lugarov), 05 671 32 41 (Tina Kariž)
Knjižnica (GEPŠ Elektro in pomorska šola) 05 671 32 47
Knjižnica (GEPŠ Gimnazija Piran) 05 671 34 95
TRR: SI56 01100-6000041733

Vodstvo šole

Borut Butinar

Ravnatelj

Katja Pobega

Pomočnica ravnatelja

Verena Gustinčič

Tajništvo

Martin Spacal (enota GEPŠ Elektro in pomorska šola)

Svetovalna služba

Uradne ure: ponedeljek: od 8.00 do 12.30 torek: od 8.00 do 13.00 sreda: / četrtek: od 7.30 do 13.30 petek: od 8.00 do 13.00

Anka Gogala (enota GEPŠ Gimnazija Piran)

Svetovalna služba

Uradne ure: ponedeljek: od 13.00 do 15.00 torek: od 8.00 do 10.00 sreda: od 8.00 do 15.00 četrtek: od 8.00 do 15.00 petek: od 8.00 do 12.00 malica: vsak dan od 11.15 do 11.45

vir: